Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دغدغه مادران هم‌زمان با روز مادر در افغانستان

هم‌زمان با بیست‌وچهارم جوزا روز مادر در افغانستان، شماری از مادران در پایتخت از مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش‌های آنان رسیدگی کند.

خبرنگار طلوع‌نیوز هم‌زمان با این روز، به سراغ مادری رفته است که در گوشه‌ی از پایتخت خیاطی می‌کند و چرخ زندگی‌اش را می‌چرخاند.

سعدیه در باره اوضاع زندگی خود به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فرزندم نزده ساله است و دانش‌جو است. هنوز به کار وارد نشده و نمی‌خواهم حالا کار کند چون حالا وقت رشد و پیشرفت او است.»

از بیست‌وچهارم جوزا همه ساله به‌عنوان روز مادر در افغانستان بزرگ‌داشت می‌شود؛ اما این روز برای برخی مادران در کشور رنگ و بوی ندارد؛ زیرا آنان با چالش‌های گوناگون از جمله اقتصادی روبه‌رو هستند.

نادیه باشنده کابل گفت: «مادرانی هستند که نان‌آور خانواده خود هستند، مادرانی هم وجود دارند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند و برخی دیگر از مادران نگران آموزش دختران شان هستند. مادران در افغانستان مشکلات زیاد دارند.»

سایمه یکی دیگر از مادران در پایتخت می‌گوید: «از صمیم قلب این روز را برای مادران افغانستان تبریک می‌گویم. پیام من برای جوانان این است که قدر مادران را باید بدانیم، چون مادران میوه نایاب است.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که به حقوق‌ زنان در کشور در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است.

دغدغه مادران هم‌زمان با روز مادر در افغانستان

از بیست‌وچهارم جوزا همه ساله به‌عنوان روز مادر در افغانستان بزرگ‌داشت می‌شود؛ اما این روز برای برخی مادران در کشور رنگ و بوی ندارد.

تصویر بندانگشتی

هم‌زمان با بیست‌وچهارم جوزا روز مادر در افغانستان، شماری از مادران در پایتخت از مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهند تا به چالش‌های آنان رسیدگی کند.

خبرنگار طلوع‌نیوز هم‌زمان با این روز، به سراغ مادری رفته است که در گوشه‌ی از پایتخت خیاطی می‌کند و چرخ زندگی‌اش را می‌چرخاند.

سعدیه در باره اوضاع زندگی خود به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فرزندم نزده ساله است و دانش‌جو است. هنوز به کار وارد نشده و نمی‌خواهم حالا کار کند چون حالا وقت رشد و پیشرفت او است.»

از بیست‌وچهارم جوزا همه ساله به‌عنوان روز مادر در افغانستان بزرگ‌داشت می‌شود؛ اما این روز برای برخی مادران در کشور رنگ و بوی ندارد؛ زیرا آنان با چالش‌های گوناگون از جمله اقتصادی روبه‌رو هستند.

نادیه باشنده کابل گفت: «مادرانی هستند که نان‌آور خانواده خود هستند، مادرانی هم وجود دارند که با چالش‌های اقتصادی روبه‌رو اند و برخی دیگر از مادران نگران آموزش دختران شان هستند. مادران در افغانستان مشکلات زیاد دارند.»

سایمه یکی دیگر از مادران در پایتخت می‌گوید: «از صمیم قلب این روز را برای مادران افغانستان تبریک می‌گویم. پیام من برای جوانان این است که قدر مادران را باید بدانیم، چون مادران میوه نایاب است.»

این در حالی‌ست که امارت اسلامی همواره تاکید کرده است که به حقوق‌ زنان در کشور در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره