Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آمادگی کشتارگاه دولتی بلخ برای قربانی‌ها با رعایت معیارهای بهداشتی

هم‌زمان با نزدیک شدن عید قربان، کشتارگاه دولتی بلخ آماده است تا قربانی‌های باشنده‌ها این ولایت را با بهای اندک ذبح کند.

به گفته مسوولان این کشتارگاه، مواشی‌ها ابتدا قرنطینه می‌شوند و پس از بررسی‌های لازم، به صورت حلال ذبح خواهند شد. بهای کشتن یک گوسفند در این کشتارگاه ۳۵۰ افغانی و بهای کشتن گاو ۱۲۵۰ افغانی نرخ‌گذاری شده است.

عطاالله اسماعیل‌خیل مسوول کشتارگاه دولتی بلخ گفت: «در روز عید قربانی‌های خود را به مسلخ بیاورید. اینجا به صورت معیاری ذبح و دوباره گوشت به شما تحویل داده می‌شود. مواشی در مسلخ چندین ساعت قرنطینه می‌شوند و توسط داکتران حیوانات چک شده سپس ذبح می‌شوند. از نهادهایی که در روزهای عید گوشت قربانی توزیع می‌کنند نیز خواهش می‌کنیم مواشی‌های خود را به مسلخ بیاورند و در مسلخ ذبح کنند.»

شهرداری مزارشریف نیز از باشنده‌های این شهر می‌خواهد تا مواشی‌های خود را به این کشتارگاه بیاورند.

محمد جواد مایاررییس سکتوری شهرداری مزارشریف، گفت: «در قدم نخست کوشش کنند که مواشی‌هایشان را به مسلخ ببرند. در صورتی که مسلخ امکانات ذبح مواشی را نداشته باشد و در خانه‌هایشان ذبح می‌کنند، کوشش کنند نظافت را رعایت کرده و بی‌نظمی در شهر ایجاد نکنند.»

شماری از باشنده‌های شهر مزارشریف نیز اظهار کرده‌اند که به خاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مواشی خود را به این کشتارگاه خواهند برد.

شاهرخ فرهمند باشنده شهر مزارشریف گفت: «این کار بسیار تاثیر دارد روی روح و روان کودکان که در سطح شهر گشت و گذار می‌کنند و همچنین بالای شهر ما تاثیر مثبت دارد. ما زمانی که در شهر زندگی می‌کنیم باید به صورت شهری عمل کنیم.»

محمد نسیم باشنده دیگر شهر مزارشریف گفت: «هوا گرم است و بیماری‌های گوناگون به‌بار می‌آید. از شهروندان خواهش می‌کنم که قربانی‌شان را به مسلخ حلال کنند و شکمبه‌ها را در روی جاده‌ها نیندازند چون نظم شهر برهم می‌خورد.»

مسوولان کشتارگاه دولتی بلخ همچنین از آتش زدن بیش از یک هزار کیلوگرم گوشت‌های فاسد شده خبر داده‌اند که در کم‌تر از یک ماه گذشته از قصابی‌های شهر مزارشریف گردآوری شده بودند.

آمادگی کشتارگاه دولتی بلخ برای قربانی‌ها با رعایت معیارهای بهداشتی

شهرداری مزارشریف نیز از باشنده‌های این شهر می‌خواهد تا مواشی‌های خود را به این کشتارگاه بیاورند. 

Thumbnail

هم‌زمان با نزدیک شدن عید قربان، کشتارگاه دولتی بلخ آماده است تا قربانی‌های باشنده‌ها این ولایت را با بهای اندک ذبح کند.

به گفته مسوولان این کشتارگاه، مواشی‌ها ابتدا قرنطینه می‌شوند و پس از بررسی‌های لازم، به صورت حلال ذبح خواهند شد. بهای کشتن یک گوسفند در این کشتارگاه ۳۵۰ افغانی و بهای کشتن گاو ۱۲۵۰ افغانی نرخ‌گذاری شده است.

عطاالله اسماعیل‌خیل مسوول کشتارگاه دولتی بلخ گفت: «در روز عید قربانی‌های خود را به مسلخ بیاورید. اینجا به صورت معیاری ذبح و دوباره گوشت به شما تحویل داده می‌شود. مواشی در مسلخ چندین ساعت قرنطینه می‌شوند و توسط داکتران حیوانات چک شده سپس ذبح می‌شوند. از نهادهایی که در روزهای عید گوشت قربانی توزیع می‌کنند نیز خواهش می‌کنیم مواشی‌های خود را به مسلخ بیاورند و در مسلخ ذبح کنند.»

شهرداری مزارشریف نیز از باشنده‌های این شهر می‌خواهد تا مواشی‌های خود را به این کشتارگاه بیاورند.

محمد جواد مایاررییس سکتوری شهرداری مزارشریف، گفت: «در قدم نخست کوشش کنند که مواشی‌هایشان را به مسلخ ببرند. در صورتی که مسلخ امکانات ذبح مواشی را نداشته باشد و در خانه‌هایشان ذبح می‌کنند، کوشش کنند نظافت را رعایت کرده و بی‌نظمی در شهر ایجاد نکنند.»

شماری از باشنده‌های شهر مزارشریف نیز اظهار کرده‌اند که به خاطر جلوگیری از آلودگی محیط زیست، مواشی خود را به این کشتارگاه خواهند برد.

شاهرخ فرهمند باشنده شهر مزارشریف گفت: «این کار بسیار تاثیر دارد روی روح و روان کودکان که در سطح شهر گشت و گذار می‌کنند و همچنین بالای شهر ما تاثیر مثبت دارد. ما زمانی که در شهر زندگی می‌کنیم باید به صورت شهری عمل کنیم.»

محمد نسیم باشنده دیگر شهر مزارشریف گفت: «هوا گرم است و بیماری‌های گوناگون به‌بار می‌آید. از شهروندان خواهش می‌کنم که قربانی‌شان را به مسلخ حلال کنند و شکمبه‌ها را در روی جاده‌ها نیندازند چون نظم شهر برهم می‌خورد.»

مسوولان کشتارگاه دولتی بلخ همچنین از آتش زدن بیش از یک هزار کیلوگرم گوشت‌های فاسد شده خبر داده‌اند که در کم‌تر از یک ماه گذشته از قصابی‌های شهر مزارشریف گردآوری شده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره