Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی: اعلام عرفه و عید براساس حکم شرعی انجام شده است

دادگاه عالی کشور به طلوع‌نیوز گفته است که اعلام روزهای عرفه و عید قربان بر اساس حکم شرعی صورت گرفته و فردا (یک‌شنبه) در کشور عرفه و روز دوشنبه اول عید قربان است.

این در حالی‌ست که عربستان سعودی امروز (شنبه) را عرفه و روز یک‌شنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.

عبدالرحیم راشد سخن‌گوی دادگاه عالی با بیان این‌که میان افغانستان و عربستان سعودی فاصله‌ی زیادی وجود دارد، به طلوع‌نیوز گفت: «در فقه حنفی یک مسله است به نام اختلاف‌المصالح یعنی کشورهای که دور هستند و فاصله میان شان کیلومترها است، رویتی که خودشان می‌بینند شرط است. برای مردم سعودی و کشورهای نزدیک اش، دین ماه از سوی خودشان شرط است و در افغانستان و کشورهای دیگر دیدن خود شان شرط است.»

عالمان دین نیز پیرامون تفاوت روزهای مذهبی در کشورهای اسلامی دیدگاه‌های گوناگون دارند.

حسیب‌الله حنفی عالم دین در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «به اعتبار این‌جا روزه می‌گیریم و به اعتبار این‌جا قربانی می‌کنیم و عیدها را هم به اعتبار این‌جا تجلیل می‌کنیم. فضیلت روزه عرفه هم بر اساس اعتبار همین‌جاست، نه به حساب کشور سعودی.»

همایون عالم دین می‌گوید: «علمای خودما و کمیته رویت هلال این فیصله را می‌کند و فیصله هم کرده که فردا روز عرفه است. هیچ گپ قابل تشویش نیست.»

هم‌زمان سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز که به عربستان سعودی رفته، گفته است که همه زائران افغان به میدان عرفات رسیده‌اند.

نورمحمد ثاقب تاکید دارد که برای سهولت و رهنمایی زائران تدابیر جدی گرفته شده است.

نورمحمد ثاقب افزوده است: «کمیته‌های گوناگون ساخته شده مثل کمیته ترانسپورت و تغذیه، تمام کمیته‌ها در خدمت آن‌ها است.»

عنایت‌الله زائر گفت: «با نهایت لطف و صمیمیت با حجاج همکاری می‌کنند. تا این لحظه مناسک حج را به خوبی و خوشی سپری کرده‌ایم.»

سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف هم‌چنان تاکید کرده است که برای سپری شدن مراسم حج، بیش از ۶۵۰ آموزگار موظف شده‌اند تا زائران افغان را رهنمایی و همکاری کنند.

دادگاه عالی: اعلام عرفه و عید براساس حکم شرعی انجام شده است

هم‌زمان سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز که به عربستان سعودی رفته، گفته است که همه زائران افغان به میدان عرفات رسیده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی کشور به طلوع‌نیوز گفته است که اعلام روزهای عرفه و عید قربان بر اساس حکم شرعی صورت گرفته و فردا (یک‌شنبه) در کشور عرفه و روز دوشنبه اول عید قربان است.

این در حالی‌ست که عربستان سعودی امروز (شنبه) را عرفه و روز یک‌شنبه را روز اول عید قربان اعلام کرده است.

عبدالرحیم راشد سخن‌گوی دادگاه عالی با بیان این‌که میان افغانستان و عربستان سعودی فاصله‌ی زیادی وجود دارد، به طلوع‌نیوز گفت: «در فقه حنفی یک مسله است به نام اختلاف‌المصالح یعنی کشورهای که دور هستند و فاصله میان شان کیلومترها است، رویتی که خودشان می‌بینند شرط است. برای مردم سعودی و کشورهای نزدیک اش، دین ماه از سوی خودشان شرط است و در افغانستان و کشورهای دیگر دیدن خود شان شرط است.»

عالمان دین نیز پیرامون تفاوت روزهای مذهبی در کشورهای اسلامی دیدگاه‌های گوناگون دارند.

حسیب‌الله حنفی عالم دین در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «به اعتبار این‌جا روزه می‌گیریم و به اعتبار این‌جا قربانی می‌کنیم و عیدها را هم به اعتبار این‌جا تجلیل می‌کنیم. فضیلت روزه عرفه هم بر اساس اعتبار همین‌جاست، نه به حساب کشور سعودی.»

همایون عالم دین می‌گوید: «علمای خودما و کمیته رویت هلال این فیصله را می‌کند و فیصله هم کرده که فردا روز عرفه است. هیچ گپ قابل تشویش نیست.»

هم‌زمان سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف نیز که به عربستان سعودی رفته، گفته است که همه زائران افغان به میدان عرفات رسیده‌اند.

نورمحمد ثاقب تاکید دارد که برای سهولت و رهنمایی زائران تدابیر جدی گرفته شده است.

نورمحمد ثاقب افزوده است: «کمیته‌های گوناگون ساخته شده مثل کمیته ترانسپورت و تغذیه، تمام کمیته‌ها در خدمت آن‌ها است.»

عنایت‌الله زائر گفت: «با نهایت لطف و صمیمیت با حجاج همکاری می‌کنند. تا این لحظه مناسک حج را به خوبی و خوشی سپری کرده‌ایم.»

سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف هم‌چنان تاکید کرده است که برای سپری شدن مراسم حج، بیش از ۶۵۰ آموزگار موظف شده‌اند تا زائران افغان را رهنمایی و همکاری کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره