Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاکید رییس‌الوزرا بر پشتیبانی مردم از نظام اسلامی

ملا محمد حسن آخند رییس‌الوزرای امارت اسلامی می‌گوید که مردم باید از نظام اسلامی پشتیبانی قاطع کنند.

او در پیام عیدی‌اش، همکاری شهروندان را در حفاظت و تقویت نظام مهم می‌خواند.

رییس‌الوزرا هم‌چنان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهد که از هیچ نوع کمکی به شهروندان کشور دریغ نکنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی درباره پیام عیدی ملا محمد حسن آخند چنین گفت: «همکاری مردم در حمایت از نظام بیش‌تر باشد. چه در عرصه امنیتی چه در عرصه اقتصادی و چه در بازسازی کشور باید هماهنگی بیش‌تر باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی پشتیبانی مردم از نظام کنونی را مهم می‌دانند و به این باوراند که حکومت هم باید خواست‌های مشروع مردم را بپذیرد.

سید اکبر آغا آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر حمایت مردم را جلب می‌کنند در صورتی امکان دارد که مجاهدین دوره جهاد روس‌ها و امریکایی‌ها در حکومت آورده شود. حتی کسانی که در خانه بودند ولی آدم‌های خوب و صالح هستند هم به حکومت آورده شود.»

عزیز ستانکزی آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر نظام‌ها با مردم خوب برخورد کنند، مردم طبعن از آن حمایت می‌کنند و این به تقویت یک نظام بسیار سودمند است.»

در سوی دیگر، رییس‌جمهور پیشین و رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، در پیام‌های جداگانه عیدی‌شان، خواهان بازگشایی در مکتب‌ها و دانشگاه به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم شدند و افزودند که آبادی و پیش‌رفت افغانستان در اتحاد و هم‌کاری است.

تاکید رییس‌الوزرا بر پشتیبانی مردم از نظام اسلامی

او در پیام عیدی‌اش، همکاری شهروندان را در حفاظت و تقویت نظام مهم می‌خواند.

تصویر بندانگشتی

ملا محمد حسن آخند رییس‌الوزرای امارت اسلامی می‌گوید که مردم باید از نظام اسلامی پشتیبانی قاطع کنند.

او در پیام عیدی‌اش، همکاری شهروندان را در حفاظت و تقویت نظام مهم می‌خواند.

رییس‌الوزرا هم‌چنان از مسوولان حکومت سرپرست می‌خواهد که از هیچ نوع کمکی به شهروندان کشور دریغ نکنند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی درباره پیام عیدی ملا محمد حسن آخند چنین گفت: «همکاری مردم در حمایت از نظام بیش‌تر باشد. چه در عرصه امنیتی چه در عرصه اقتصادی و چه در بازسازی کشور باید هماهنگی بیش‌تر باشد.»

شماری از آگاهان مسایل سیاسی پشتیبانی مردم از نظام کنونی را مهم می‌دانند و به این باوراند که حکومت هم باید خواست‌های مشروع مردم را بپذیرد.

سید اکبر آغا آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر حمایت مردم را جلب می‌کنند در صورتی امکان دارد که مجاهدین دوره جهاد روس‌ها و امریکایی‌ها در حکومت آورده شود. حتی کسانی که در خانه بودند ولی آدم‌های خوب و صالح هستند هم به حکومت آورده شود.»

عزیز ستانکزی آگاه مسایل سیاسی گفت: «اگر نظام‌ها با مردم خوب برخورد کنند، مردم طبعن از آن حمایت می‌کنند و این به تقویت یک نظام بسیار سودمند است.»

در سوی دیگر، رییس‌جمهور پیشین و رییس شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین، در پیام‌های جداگانه عیدی‌شان، خواهان بازگشایی در مکتب‌ها و دانشگاه به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم شدند و افزودند که آبادی و پیش‌رفت افغانستان در اتحاد و هم‌کاری است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره