Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تجلیل از عید قربان با آرامش و امنیت در پایتخت و ولایت‌ها

باشندگان پایتخت و ولایت‌های دیگر کشور روز نخست عید قربان را با ادای نماز عید، قربانی و رفتن به پارک‌ها تجلیل کرده‌اند.

شماری از این باشندگان می‌گویند که روز نخست عید را در فضایی از آرامش و امنیت آغاز کرده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا صلح پایدار و زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

هدایت‌الله یکی از باشندگان کابل، گفت: «نماز عید را در یک فضای صمیمیت و آرامش سپری کردیم و خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که برای مردم زمینه امنیت و آرامش را تامین بسازد.»

حمید آغا قصاب گفت: «چون جشن است عید قربان است ده الی دوازده دانه قربانی کردم.»

عید جشنی است که همه‌ساله شهروندان کشور با چیدن سفره‌های عیدی، میوه‌های خشک و تازه و هم‌چنین رفتن به خانه‌های یکدیگر آن را تجلیل می‌کنند.

محمد ظفر باشنده کابل گفت: «عید یک بهانه‌ای است برای دور کردن کدورت‌ها، برای ایجاد صمیمیت‌ها.»

ظاهر باشنده کابل گفت: «عنعناتی که از قدیم در مراسم عید حاکم بوده عبارت بود از دیدوبازدید از دوستان و کسانی‌که در طول دو عید شادی یا غم دارند پیش آن‌ها می‌روند.»

روزهای عید هم‌چنین روزنه‌ای امید برای کودکان است که با آمدن به پارک‌ها با خانواده‌های شان روزهای عید را سپری می‌نمایند.

سمیه، کودک، گفت: «امروز روز اول عید است با پدرم به تفریح آمدیم.»

هم‌زمان، فقر و تنگدستی برخی از باشندگان پایتخت را در روز عید برای تهیه نفقه خانواده‌های شان به جاده‌های شهر کشانده است.

احمد شاه باشنده کابل گفت: «دیگر اشخاص در این روز به عیدی کردن می‌روند و قربانی می‌کنند؛ اما ما به کار آمدیم چون چیزی نداریم.»

عید قربان همه‌ساله در افغانستان و کشورهای اسلامی تجلیل می‌شود.

تجلیل از عید قربان با آرامش و امنیت در پایتخت و ولایت‌ها

روزهای عید هم‌چنین روزنه‌ای امید برای کودکان است که با آمدن به پارک‌ها با خانواده‌های شان روزهای عید را سپری می‌نمایند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان پایتخت و ولایت‌های دیگر کشور روز نخست عید قربان را با ادای نماز عید، قربانی و رفتن به پارک‌ها تجلیل کرده‌اند.

شماری از این باشندگان می‌گویند که روز نخست عید را در فضایی از آرامش و امنیت آغاز کرده‌اند. آنان از امارت اسلامی می‌خواهند تا صلح پایدار و زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد.

هدایت‌الله یکی از باشندگان کابل، گفت: «نماز عید را در یک فضای صمیمیت و آرامش سپری کردیم و خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که برای مردم زمینه امنیت و آرامش را تامین بسازد.»

حمید آغا قصاب گفت: «چون جشن است عید قربان است ده الی دوازده دانه قربانی کردم.»

عید جشنی است که همه‌ساله شهروندان کشور با چیدن سفره‌های عیدی، میوه‌های خشک و تازه و هم‌چنین رفتن به خانه‌های یکدیگر آن را تجلیل می‌کنند.

محمد ظفر باشنده کابل گفت: «عید یک بهانه‌ای است برای دور کردن کدورت‌ها، برای ایجاد صمیمیت‌ها.»

ظاهر باشنده کابل گفت: «عنعناتی که از قدیم در مراسم عید حاکم بوده عبارت بود از دیدوبازدید از دوستان و کسانی‌که در طول دو عید شادی یا غم دارند پیش آن‌ها می‌روند.»

روزهای عید هم‌چنین روزنه‌ای امید برای کودکان است که با آمدن به پارک‌ها با خانواده‌های شان روزهای عید را سپری می‌نمایند.

سمیه، کودک، گفت: «امروز روز اول عید است با پدرم به تفریح آمدیم.»

هم‌زمان، فقر و تنگدستی برخی از باشندگان پایتخت را در روز عید برای تهیه نفقه خانواده‌های شان به جاده‌های شهر کشانده است.

احمد شاه باشنده کابل گفت: «دیگر اشخاص در این روز به عیدی کردن می‌روند و قربانی می‌کنند؛ اما ما به کار آمدیم چون چیزی نداریم.»

عید قربان همه‌ساله در افغانستان و کشورهای اسلامی تجلیل می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره