Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سخن‌گوی وزارت داخله: روز نخست عید قربان در فضای امن سپری شد

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که با تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، روز نخست عید قربان بدون هیچ رویداد امنیتی در کشور تجلیل شده است.

آقای قانع بار دیگر اطمینان می‌دهد که سایر روزهای عید نیز با آرامش و اطمینان کامل سپری خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «عزم و اراده ما خدمت به مردم است، تمام نقاط کشور به گونه کامل زیر پوشش امنیتی نیروی‌های شجاع امارت اسلامی قرار دارد تا بتواند مسوولیت‌های اسلامی و ملی شان را در دفاع از سر، مال و عزت شما انجام دهد. الحمدالله ما امروز شاهدان هستیم که روز نخست عید را در فضای خوب سپری شده است.»

در سوی دیگر، شماری از نیروهای امارت اسلامی برای تامین امنیت مردم درنقاط مختلف پایتخت موظف شده‌اند، می‌گوید که به هیچ فرد اجازه نمی‌دهند تا امنیت کشور را مختل سازد.

محمد آخند نیروی امارت اسلامی گفت: «امروز روز نخست عید است و ما امنیت مردم را تامین کردیم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که امنیتی به میان آمده را مختل کند.»

نصیب‌الله رحیمی نیروی امارت اسلامی گفت: «ما امنیت مردم را گرفتیم و شب و روز در خدمت مردم هستیم تا مردم روزهای عید قربان را در فضای خوب سپری کنند.»

برخی از پایتخت‌نشینان نیز می‌گویند که روز نخست عید قربان را در فضای امن جشن گرفتند.

محمد یوسف باشنده کابل گفت: «باید نیروهای امنیتی همیشه تدابیر خوب امنیتی داشته باشند و محافظت جان و مال هموطنان را بگیرند.»

امیر جان باشنده دیگر کابل گفت: «نیروهای امنیتی برای امنیت مردم تدابیر خوب گرفته و در تامین امنیت باید مردم نیز با نیروهای امنیتی همکاری کنند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت داخله، روز نخست عید در فضای امن و خوشی در ۳۴ ولایت کشور برگزار شد.

به گفته عبدالمتین قانع، امنیت تمام مسجدها و عیدگاه‌ها توسط نیروهای امنیت کشور به گونه کامل تامین شده است.

سخن‌گوی وزارت داخله: روز نخست عید قربان در فضای امن سپری شد

آقای قانع بار دیگر اطمینان می‌دهد که سایر روزهای عید نیز با آرامش و اطمینان کامل سپری خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید که با تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای امنیتی، روز نخست عید قربان بدون هیچ رویداد امنیتی در کشور تجلیل شده است.

آقای قانع بار دیگر اطمینان می‌دهد که سایر روزهای عید نیز با آرامش و اطمینان کامل سپری خواهد شد.

سخن‌گوی وزارت داخله در این باره گفت: «عزم و اراده ما خدمت به مردم است، تمام نقاط کشور به گونه کامل زیر پوشش امنیتی نیروی‌های شجاع امارت اسلامی قرار دارد تا بتواند مسوولیت‌های اسلامی و ملی شان را در دفاع از سر، مال و عزت شما انجام دهد. الحمدالله ما امروز شاهدان هستیم که روز نخست عید را در فضای خوب سپری شده است.»

در سوی دیگر، شماری از نیروهای امارت اسلامی برای تامین امنیت مردم درنقاط مختلف پایتخت موظف شده‌اند، می‌گوید که به هیچ فرد اجازه نمی‌دهند تا امنیت کشور را مختل سازد.

محمد آخند نیروی امارت اسلامی گفت: «امروز روز نخست عید است و ما امنیت مردم را تامین کردیم و به هیچ کس اجازه نمی‌دهیم که امنیتی به میان آمده را مختل کند.»

نصیب‌الله رحیمی نیروی امارت اسلامی گفت: «ما امنیت مردم را گرفتیم و شب و روز در خدمت مردم هستیم تا مردم روزهای عید قربان را در فضای خوب سپری کنند.»

برخی از پایتخت‌نشینان نیز می‌گویند که روز نخست عید قربان را در فضای امن جشن گرفتند.

محمد یوسف باشنده کابل گفت: «باید نیروهای امنیتی همیشه تدابیر خوب امنیتی داشته باشند و محافظت جان و مال هموطنان را بگیرند.»

امیر جان باشنده دیگر کابل گفت: «نیروهای امنیتی برای امنیت مردم تدابیر خوب گرفته و در تامین امنیت باید مردم نیز با نیروهای امنیتی همکاری کنند.»

بربنیاد اطلاعات وزارت داخله، روز نخست عید در فضای امن و خوشی در ۳۴ ولایت کشور برگزار شد.

به گفته عبدالمتین قانع، امنیت تمام مسجدها و عیدگاه‌ها توسط نیروهای امنیت کشور به گونه کامل تامین شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره