Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آلمان به دنبال اخراج مهاجران افغان از طریق ازبیکستان

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که دولت این کشور در حال گفت‌وگو با ازبیکستان است تا مهاجران افغان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند.

بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها، حکومت آلمان بدون مشوره مستقیم با امارت اسلامی، روی این طرح با ازبکستان کار می‌کند.

محمد خان طالبی احمدزی فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «تصمیم دولت فدرال این کشور و رایزنی‌های که با کشورهای سوم؛ یعنی دولت‌های پاکستان و ازبیکستان صورت گرفته، این نشان از آشکار بودن نقض حقوق بشر و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد. دولت فدرال آلمان باید نسبت به این قضیه تجدید نظر کند.»

از سویی هم، برخی از شهروندان افغان که در آلمان بودوباش دارند از دولت این کشور و نهادهای بین‌المللی مهاجرت می‌خواهند تا این موضوع را به دیگر شهروندان افغان در آلمان ربط ندهند.

علی وحدت شهروند افغان در آلمان گفت: «در دو هفته گذشته ما شاهد بعضی از حملات خشونت‌آمیزی از طرف آلمانی‌ها در قبال مهاجران بودیم.»

علی رضا کریمی شهروند افغان در آلمان گفت: «این موضوع را با دیگر شهروندان افغان در آلمان ربط ندهند. هم‌چنان شرایط فعلی برای مهاجران افغان می‌تواند بسیار سخت باشد.»

بدنبال برجسته شدن این مساله، امارت اسلامی نیز گفته بود که اقدام‌های برخی از شهروندان افغان در آلمان، مساله شخصی است و نباید منجر به اخراج دیگر شهروندان افغان از این کشور شود.

پرویز شمال آگاه روابط بین‌الملل گفت: «برهم زدن نظم عامه در آلمان می‌تواند تاثیرات بسیار منفی را بالای کیس‌های آن عده افغان‌های که هنوز قبول نشده‌اند و کیس‌های شان در جریان بررسی است داشته باشد.»

بحث اخراج مهاجران افغان و کشورهای دیگر پس از آن بالا گرفت که در یک تظاهرات سازماندهی‌شده توسط جنبش ضد اسلامی، یک افغان چند نفر از جمله یک افسر پولیس را زخمی کرد که افسر پولیس پس از زخمی‌شدن جان باخت.

آلمان به دنبال اخراج مهاجران افغان از طریق ازبیکستان

بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها، حکومت آلمان بدون مشوره مستقیم با امارت اسلامی، روی این طرح با ازبکستان کار می‌کند.

تصویر بندانگشتی

رسانه‌های آلمانی گزارش داده‌اند که دولت این کشور در حال گفت‌وگو با ازبیکستان است تا مهاجران افغان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند.

بر بنیاد گزارش این رسانه‌ها، حکومت آلمان بدون مشوره مستقیم با امارت اسلامی، روی این طرح با ازبکستان کار می‌کند.

محمد خان طالبی احمدزی فعال عرصه حقوق مهاجران گفت: «تصمیم دولت فدرال این کشور و رایزنی‌های که با کشورهای سوم؛ یعنی دولت‌های پاکستان و ازبیکستان صورت گرفته، این نشان از آشکار بودن نقض حقوق بشر و برخلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌باشد. دولت فدرال آلمان باید نسبت به این قضیه تجدید نظر کند.»

از سویی هم، برخی از شهروندان افغان که در آلمان بودوباش دارند از دولت این کشور و نهادهای بین‌المللی مهاجرت می‌خواهند تا این موضوع را به دیگر شهروندان افغان در آلمان ربط ندهند.

علی وحدت شهروند افغان در آلمان گفت: «در دو هفته گذشته ما شاهد بعضی از حملات خشونت‌آمیزی از طرف آلمانی‌ها در قبال مهاجران بودیم.»

علی رضا کریمی شهروند افغان در آلمان گفت: «این موضوع را با دیگر شهروندان افغان در آلمان ربط ندهند. هم‌چنان شرایط فعلی برای مهاجران افغان می‌تواند بسیار سخت باشد.»

بدنبال برجسته شدن این مساله، امارت اسلامی نیز گفته بود که اقدام‌های برخی از شهروندان افغان در آلمان، مساله شخصی است و نباید منجر به اخراج دیگر شهروندان افغان از این کشور شود.

پرویز شمال آگاه روابط بین‌الملل گفت: «برهم زدن نظم عامه در آلمان می‌تواند تاثیرات بسیار منفی را بالای کیس‌های آن عده افغان‌های که هنوز قبول نشده‌اند و کیس‌های شان در جریان بررسی است داشته باشد.»

بحث اخراج مهاجران افغان و کشورهای دیگر پس از آن بالا گرفت که در یک تظاهرات سازماندهی‌شده توسط جنبش ضد اسلامی، یک افغان چند نفر از جمله یک افسر پولیس را زخمی کرد که افسر پولیس پس از زخمی‌شدن جان باخت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره