Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز بازسازی شاهراه سالنگ پس از عید قربان

وزارت فواید عامه از آغاز کار باقی‌مانده بازسازی شاهراه سالنگ پس از عید قربان خبر می‌دهد.

محمد اشرف حق‌شناس سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به‌دلیل سردی هوا متوقف شد و در سال جاری جهت بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت داخلی به توافق رسیده‌اند.

آقای حق شناس در این باره گفت: «به نسبت سردی هوا، کار این پروژه متوقف شد. وزارت فواید عامه در سال روان یعنی در سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی، ما کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ‌ها را دوباره با سه شرکت تمدید قرارداد کردیم.»

شاهراه سالنگ یکی از مهم‌ترین مسیرهای بازرگانی و اقتصادی کشور است که نه‌تنها ولایت‌های شمال کشور را به مرکز وصل می‌کند؛ بل در قسمت انتقال اموال بازرگانی کشور به آسیای میانه نیز نقش مهم دارد.

بازسازی این شاهراه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی از سوی وزارت فواید عامه آغاز و در این سال، کارکانکریت‌ریزی داخل تونل، گالری شانزدهم و بخش سوم این شاهراه تکمیل شد؛ اما به نسبت سردی هوا کاربازسازی آن متوقف شد.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی ساخت‌وساز و بازسازی شاهراه‌های کشور به‌ویژه شاهراه سالنگ را در زمینه اشتغال‌زایی و رشد اقتصاد کشور اثرگذار می‌دانند و بر بازسازی شاهراه‌ها به‌گونه معیاری تاکید می‌ورزند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید هرچه زودتر کار این شاهراه تکمیل شود بخاطر که این بسیار ضروری است و می‌توانیم از این طریق تجارت و اقتصاد کشور خود را رونق بدهیم.»

سیر قریشی آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «این می‌تواند سرعت حمل و نقل را در قسمت افراد و کامیون‌ها بهتر بسازد.»

چندی پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در جریان بازگشایی شاهراه سالنگ، از ساخت یک تونل جدید در آینده نزدیک نیز خبر داد و بازسازی شاهراه سالنگ را در افزایش حجم دادوستد و خود بسندگی افغانستان مهم عنوان کرد.

آغاز بازسازی شاهراه سالنگ پس از عید قربان

محمد اشرف حق‌شناس سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به‌دلیل سردی هوا متوقف شد.

تصویر بندانگشتی

وزارت فواید عامه از آغاز کار باقی‌مانده بازسازی شاهراه سالنگ پس از عید قربان خبر می‌دهد.

محمد اشرف حق‌شناس سخن‌گوی این وزارت به طلوع‌نیوز می‌گوید که کار بازسازی این شاهراه سال گذشته به‌دلیل سردی هوا متوقف شد و در سال جاری جهت بازسازی شاهراه سالنگ با سه شرکت داخلی به توافق رسیده‌اند.

آقای حق شناس در این باره گفت: «به نسبت سردی هوا، کار این پروژه متوقف شد. وزارت فواید عامه در سال روان یعنی در سال ۱۴۰۳ هجری خورشیدی، ما کار بازسازی اساسی شاهراه سالنگ‌ها را دوباره با سه شرکت تمدید قرارداد کردیم.»

شاهراه سالنگ یکی از مهم‌ترین مسیرهای بازرگانی و اقتصادی کشور است که نه‌تنها ولایت‌های شمال کشور را به مرکز وصل می‌کند؛ بل در قسمت انتقال اموال بازرگانی کشور به آسیای میانه نیز نقش مهم دارد.

بازسازی این شاهراه در سال ۱۴۰۲ خورشیدی از سوی وزارت فواید عامه آغاز و در این سال، کارکانکریت‌ریزی داخل تونل، گالری شانزدهم و بخش سوم این شاهراه تکمیل شد؛ اما به نسبت سردی هوا کاربازسازی آن متوقف شد.

با این حال، برخی از آگاهان مسایل اقتصادی ساخت‌وساز و بازسازی شاهراه‌های کشور به‌ویژه شاهراه سالنگ را در زمینه اشتغال‌زایی و رشد اقتصاد کشور اثرگذار می‌دانند و بر بازسازی شاهراه‌ها به‌گونه معیاری تاکید می‌ورزند.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «باید هرچه زودتر کار این شاهراه تکمیل شود بخاطر که این بسیار ضروری است و می‌توانیم از این طریق تجارت و اقتصاد کشور خود را رونق بدهیم.»

سیر قریشی آگاه دیگر مسایل اقتصادی گفت: «این می‌تواند سرعت حمل و نقل را در قسمت افراد و کامیون‌ها بهتر بسازد.»

چندی پیش ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا در جریان بازگشایی شاهراه سالنگ، از ساخت یک تونل جدید در آینده نزدیک نیز خبر داد و بازسازی شاهراه سالنگ را در افزایش حجم دادوستد و خود بسندگی افغانستان مهم عنوان کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره