Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اظهارات رزا اوتونبایوا در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

رزا اوتونبایوا رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در نشست شورای امنیت ملل متحد می‌گوید با آن‌که حکومت سرپرست افغانستان «ثبات را حفظ کرده‌»، جامعه جهانی هنوزهم در «وضعیت مدیریت بحران» قرار دارد.

خانم اوتونبایوا در جریان سخنانش در این نشست گفته که مقام‌های امارت اسلامی در زمینه اقتصادی، به اجرای سیاست خودکفایی از طریق سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی ادامه می‌دهند.

رییس یوناما در این باره گفت: «این مثبت است که تمرکز بر بخش خصوصی نیز فضای محدودی برای زنان کارآفرین فراهم می‌کند. حمایت بیشتری می‌تواند از طریق تأمین مالی یا حتی ویزا برای بازدید از نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور به زنان کارآفرین ارایه شود.»

این مقام سازمان ملل با اشاره به کمک‌های انجام شده به افغانستان گفته است که از زمان روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از هفت میلیارد دالر از سوی کمک‌کنندگان بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه و بیش از چهار میلیارد برای حمایت از نیازهای اساسی انسانی به مردم افغانستان ارایه شده است.

به گفته رزا اوتونبایوا، افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و این کشور کم‌ترین آمادگی برای مقابله با شوک‌های اقلیمی دارد.

او هم‌چنان افزوده که مشارکت منطقه در ارتقای تجارت بیشتر، تماس‌های دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ثبات در افغانستان را بهبود بخشیده است.

رییس یوناما در بخشی از سخنانش گفته که رسانه‌ها در افغانستان نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

رزا اوتونبایوا گفته است که تلاش‌ها برای سرکوب اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست، به‌خصوص در مورد منع کشت تریاک، سبب مرگ برخی از معترضان شده است.

در همین حال، عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله با رد یافته‌های یوناما درباره اوضاع افغانستان، می‌گوید که این ادعاها خلاف واقعیت‌های افغانستان است.

آقای قانع در این باره گفت: «ما همه‌ی این ادعاها را مسترد می‌کنیم و خلاف واقعیت‌ها می‌بینیم؛ چون الحمدالله امنیتی که تامین شده در افغانستان، سرتاسری و بی‌نظیر بوده، در این اوآخر ما رویدادهای امنیتی نداشتیم؛ البته خیلی محدود بوده و آن هم در موارد کوچک بوده. شاید آن‌ها بخاطر این‌که بعضی رویدادها و عملیات‌های که در قسمت محو مواد مخدر و یا مبارزه با اختطاف‌چیان داشتیم، آن را هم ضمیمه موارد امنیتی کرده. بناء، سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط آن‌ها می‌شود همیشه کوشش می‌کنند که اوضاع افغانستان را ناامن و بی‌ثبات معرفی کنند، خواهش ما این است که طبق واقعیت‌های زمینی افغانستان نظرهای خویش را ارایه نمایند.»

این مقام سازمان ملل افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاثیرات مستقیم بر زندگی نیمی از جمعیت افغانستان دارد و تاثیر غیرمستقیمی بر جمعیت به طور کلی دارد.

خانم اوتونبایوا در این گزارش هم‌چنان از کاهش حقوق کارمندان زن انتقاد کرده است.

رییس یوناما با اشاره به نشست سوم دوحه نیز گفته است که «این نشست انتظارات زیادی ایجاد کرده است که به طور واقع‌بینانه نمی‌تواند در یک نشست واحد برآورده شود. ما در حال تلاش برای ایجاد یک فرآیند و حفظ یک مکانیزم مهم مشاوره هستیم.»

این مقام سازمان ملل در بخشی از سخنانش گفته است تا زمانی که مسایل حقوق زنان، آموزش دختران و یک قانون اساسی قابل قبول به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار نگیرند، حکومت سرپرست نباید به رسمیت شناخته شود.

اظهارات رزا اوتونبایوا در نشست شورای امنیت درباره افغانستان

این مقام سازمان ملل افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاثیرات مستقیم بر زندگی نیمی از جمعیت افغانستان دارد و تاثیر غیرمستقیمی بر جمعیت به طور کلی دارد.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا رییس هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در نشست شورای امنیت ملل متحد می‌گوید با آن‌که حکومت سرپرست افغانستان «ثبات را حفظ کرده‌»، جامعه جهانی هنوزهم در «وضعیت مدیریت بحران» قرار دارد.

خانم اوتونبایوا در جریان سخنانش در این نشست گفته که مقام‌های امارت اسلامی در زمینه اقتصادی، به اجرای سیاست خودکفایی از طریق سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی ادامه می‌دهند.

رییس یوناما در این باره گفت: «این مثبت است که تمرکز بر بخش خصوصی نیز فضای محدودی برای زنان کارآفرین فراهم می‌کند. حمایت بیشتری می‌تواند از طریق تأمین مالی یا حتی ویزا برای بازدید از نمایشگاه‌های تجاری خارج از کشور به زنان کارآفرین ارایه شود.»

این مقام سازمان ملل با اشاره به کمک‌های انجام شده به افغانستان گفته است که از زمان روی‌کارآمدن دوباره امارت اسلامی، بیش از هفت میلیارد دالر از سوی کمک‌کنندگان بین‌المللی برای کمک‌های بشردوستانه و بیش از چهار میلیارد برای حمایت از نیازهای اساسی انسانی به مردم افغانستان ارایه شده است.

به گفته رزا اوتونبایوا، افغانستان ششمین کشور آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی است و این کشور کم‌ترین آمادگی برای مقابله با شوک‌های اقلیمی دارد.

او هم‌چنان افزوده که مشارکت منطقه در ارتقای تجارت بیشتر، تماس‌های دیپلماتیک و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی، ثبات در افغانستان را بهبود بخشیده است.

رییس یوناما در بخشی از سخنانش گفته که رسانه‌ها در افغانستان نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند.

رزا اوتونبایوا گفته است که تلاش‌ها برای سرکوب اعتراض‌ها در برابر سیاست‌های حکومت سرپرست، به‌خصوص در مورد منع کشت تریاک، سبب مرگ برخی از معترضان شده است.

در همین حال، عبدالمتین قانع سخن‌گوی وزارت داخله با رد یافته‌های یوناما درباره اوضاع افغانستان، می‌گوید که این ادعاها خلاف واقعیت‌های افغانستان است.

آقای قانع در این باره گفت: «ما همه‌ی این ادعاها را مسترد می‌کنیم و خلاف واقعیت‌ها می‌بینیم؛ چون الحمدالله امنیتی که تامین شده در افغانستان، سرتاسری و بی‌نظیر بوده، در این اوآخر ما رویدادهای امنیتی نداشتیم؛ البته خیلی محدود بوده و آن هم در موارد کوچک بوده. شاید آن‌ها بخاطر این‌که بعضی رویدادها و عملیات‌های که در قسمت محو مواد مخدر و یا مبارزه با اختطاف‌چیان داشتیم، آن را هم ضمیمه موارد امنیتی کرده. بناء، سازمان ملل و بعضی حلقاتی که مربوط آن‌ها می‌شود همیشه کوشش می‌کنند که اوضاع افغانستان را ناامن و بی‌ثبات معرفی کنند، خواهش ما این است که طبق واقعیت‌های زمینی افغانستان نظرهای خویش را ارایه نمایند.»

این مقام سازمان ملل افزوده که محدودیت‌ها بر زنان و دختران تاثیرات مستقیم بر زندگی نیمی از جمعیت افغانستان دارد و تاثیر غیرمستقیمی بر جمعیت به طور کلی دارد.

خانم اوتونبایوا در این گزارش هم‌چنان از کاهش حقوق کارمندان زن انتقاد کرده است.

رییس یوناما با اشاره به نشست سوم دوحه نیز گفته است که «این نشست انتظارات زیادی ایجاد کرده است که به طور واقع‌بینانه نمی‌تواند در یک نشست واحد برآورده شود. ما در حال تلاش برای ایجاد یک فرآیند و حفظ یک مکانیزم مهم مشاوره هستیم.»

این مقام سازمان ملل در بخشی از سخنانش گفته است تا زمانی که مسایل حقوق زنان، آموزش دختران و یک قانون اساسی قابل قبول به طور گسترده‌ای مورد توجه قرار نگیرند، حکومت سرپرست نباید به رسمیت شناخته شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره