Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس یوناما: تعامل به معنای مشروعیت بخشی به حکومت سرپرست نیست

رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان جمعه شب در نشست شورای امنیت گفته است که تعامل با «طالبان» به معنای مشروعیت بخشی به آنان نیست.

به باور رییس یوناما، نشست دوحه انتظارات زیادی را ایجاد کرده که این انتظارات به شکل واقع‌بینانه در یک نشست نمی‌تواند برآورده ‌شود.
 
رزا اوتونبایوا گفته است: «این مهم است که مقام‌های حاکم در نشست دوحه شرکت کنند اما نباید مقام‌های حاکم تا زمانی‌که به حقوق زنان، آموزش زنان و تدوین قانون اساسی پذیرفته شده رسیدگی شود، به رسمیت شناخته شوند و همچنان انتظارات این است که در این نشست محدودیت‌های وضع شده بالای حقوق زنان به گونه برجسته مورد بحث قرار گیرد.»

نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفته است: «ما معتقدیم که یک روی‌کرد بین‌المللی موثرتر و یکپارچه‌تر همان‌طور که در گزارش ارزیابی خواسته شده است، مستلزم تمرکز مداوم و موازی بر مسایل فرآیند سیاسی بحران بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه با توجه به حق تحصیل و اشتغال زنان و دختران است. ما بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که تعامل بین‌المللی باید اصولی باشد و با اصول و اهداف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد.»

معاون نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد در این نشست بر مشارکت نماینده‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده و افزوده است که حقوق بشر نباید از اولویت‌های جهان خارج شود.

معاون نماینده ایالات متحده امریکا افزوده است: «ما باید مطمین شویم که زنان و جامعه مدنی در نشست دوحه شرکت کنند و صدای در نشست نماینده‌های ویژه که تا چند روز دیگر برگزار می‌شود، داشته باشند. نگرانی‌های آنان باید در تمامی مشورت‌های که در باره افغانستان انجام می‌شود جا داده شود.»

نماینده جاپان نیز گفته است که افغانستان و کشورهای همسایه‌اش به تنهایی نمی‌توانند به بحران اقلیمی، قاچاق مواد مخدر و هراس‌افگنی رسیدگی کنند و جامعه جهانی نیز باید در این قسمت با حکومت سرپرست همکاری کند.

او گفته است: «بحرانی که افغانستان با آن مواجه است، تنها به تغییرات اقلیمی خلاصه نمی‌شود، شامل پیکار با قاچاق مواد مخدر، هراس‌افگنی و آموزش و کار زنان است که افغانستان و کشورهای همسایه به تنهایی به این چالش‌ها رسیدگی نمی‌توانند؛ اما جامعه جهانی می‌تواند و باید همکاری کند.»

اما نماینده‌های ایران و پاکستان در نشست شورای امنیت از تهدیدهای هراس‌افگنی از افغانستان نگرانی کرده‌اند.

نماینده ایران گفته است که کشورش در توانایی حکومت سرپرست برای مهار موثر هراس‌افگنی شک دارد؛ اما او تعامل با حکومت سرپرست را برای ثبات و صلح منطقه حیاتی ‌خوانده است.

نماینده ایران افزوده است: «تهدیدهای هراس‌افگنی از داخل افغانستان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. ایران در باره توانایی مقام‌های حاکم در مهار موثر این تهدیدها شک دارد. آقای رییس! ادامه تعامل جهانی با مقام‌های حاکم برای ثبات و صلح منطقه حیاتی‌ست.»

نماینده روسیه نیز گفته است که بدون گفت‌وگو با «طالبان»، صلح پایدار در افغانستان امکان‌پذیر نیست. او افزوده است: «ایجاد آن صلح بلندمدت و پایدار بدون تعامل با مقامات عملی در مورد بخش بزرگی از مسایل غیرممکن است، به سادگی در این زمینه هیچ راه دیگری وجود ندارد.»

نماینده هند در این نشست بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و نماینده بریتانیا نیز بر تطبیق قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت مبنی بر گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان تاکید کرده است.

در پایان نشست شورای امنیت، رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در یک نشست خبری گفته است که در روز دوم نشست دوحه، نماینده‌های زنان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

امارت اسلامی تا اکنون در باره نشست شب گذشته شورای امنیت چیزی نگفته؛ اما گزارش سه ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان را رد کرده بود.

رییس یوناما: تعامل به معنای مشروعیت بخشی به حکومت سرپرست نیست

معاون نماینده امریکا در سازمان ملل متحد در این نشست بر مشارکت نماینده‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده است.

تصویر بندانگشتی

رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان جمعه شب در نشست شورای امنیت گفته است که تعامل با «طالبان» به معنای مشروعیت بخشی به آنان نیست.

به باور رییس یوناما، نشست دوحه انتظارات زیادی را ایجاد کرده که این انتظارات به شکل واقع‌بینانه در یک نشست نمی‌تواند برآورده ‌شود.
 
رزا اوتونبایوا گفته است: «این مهم است که مقام‌های حاکم در نشست دوحه شرکت کنند اما نباید مقام‌های حاکم تا زمانی‌که به حقوق زنان، آموزش زنان و تدوین قانون اساسی پذیرفته شده رسیدگی شود، به رسمیت شناخته شوند و همچنان انتظارات این است که در این نشست محدودیت‌های وضع شده بالای حقوق زنان به گونه برجسته مورد بحث قرار گیرد.»

نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت گفته است: «ما معتقدیم که یک روی‌کرد بین‌المللی موثرتر و یکپارچه‌تر همان‌طور که در گزارش ارزیابی خواسته شده است، مستلزم تمرکز مداوم و موازی بر مسایل فرآیند سیاسی بحران بشردوستانه و وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه با توجه به حق تحصیل و اشتغال زنان و دختران است. ما بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که تعامل بین‌المللی باید اصولی باشد و با اصول و اهداف منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر همسو باشد.»

معاون نماینده ایالات متحده امریکا در سازمان ملل متحد در این نشست بر مشارکت نماینده‌های زنان و جامعه مدنی افغانستان در نشست سوم دوحه تاکید کرده و افزوده است که حقوق بشر نباید از اولویت‌های جهان خارج شود.

معاون نماینده ایالات متحده امریکا افزوده است: «ما باید مطمین شویم که زنان و جامعه مدنی در نشست دوحه شرکت کنند و صدای در نشست نماینده‌های ویژه که تا چند روز دیگر برگزار می‌شود، داشته باشند. نگرانی‌های آنان باید در تمامی مشورت‌های که در باره افغانستان انجام می‌شود جا داده شود.»

نماینده جاپان نیز گفته است که افغانستان و کشورهای همسایه‌اش به تنهایی نمی‌توانند به بحران اقلیمی، قاچاق مواد مخدر و هراس‌افگنی رسیدگی کنند و جامعه جهانی نیز باید در این قسمت با حکومت سرپرست همکاری کند.

او گفته است: «بحرانی که افغانستان با آن مواجه است، تنها به تغییرات اقلیمی خلاصه نمی‌شود، شامل پیکار با قاچاق مواد مخدر، هراس‌افگنی و آموزش و کار زنان است که افغانستان و کشورهای همسایه به تنهایی به این چالش‌ها رسیدگی نمی‌توانند؛ اما جامعه جهانی می‌تواند و باید همکاری کند.»

اما نماینده‌های ایران و پاکستان در نشست شورای امنیت از تهدیدهای هراس‌افگنی از افغانستان نگرانی کرده‌اند.

نماینده ایران گفته است که کشورش در توانایی حکومت سرپرست برای مهار موثر هراس‌افگنی شک دارد؛ اما او تعامل با حکومت سرپرست را برای ثبات و صلح منطقه حیاتی ‌خوانده است.

نماینده ایران افزوده است: «تهدیدهای هراس‌افگنی از داخل افغانستان نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. ایران در باره توانایی مقام‌های حاکم در مهار موثر این تهدیدها شک دارد. آقای رییس! ادامه تعامل جهانی با مقام‌های حاکم برای ثبات و صلح منطقه حیاتی‌ست.»

نماینده روسیه نیز گفته است که بدون گفت‌وگو با «طالبان»، صلح پایدار در افغانستان امکان‌پذیر نیست. او افزوده است: «ایجاد آن صلح بلندمدت و پایدار بدون تعامل با مقامات عملی در مورد بخش بزرگی از مسایل غیرممکن است، به سادگی در این زمینه هیچ راه دیگری وجود ندارد.»

نماینده هند در این نشست بر تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان تاکید کرده و نماینده بریتانیا نیز بر تطبیق قطع‌نامه ۲۷۲۱ شورای امنیت مبنی بر گماشته شدن نماینده ویژه برای افغانستان تاکید کرده است.

در پایان نشست شورای امنیت، رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان در یک نشست خبری گفته است که در روز دوم نشست دوحه، نماینده‌های زنان نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.

امارت اسلامی تا اکنون در باره نشست شب گذشته شورای امنیت چیزی نگفته؛ اما گزارش سه ماهه دبیرکل سازمان ملل متحد در باره افزایش رویدادهای امنیتی در افغانستان را رد کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره