Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز "چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات"

چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز در ولایت هرات به اشتراک تعدادی زیادی از نماینده گان کشورهای خارجی و نهادهای امنیتی و کارشناسان آغاز به کار کرد. قرار است شرکت کننده گان روی مسئله امنیت منطقوی به ویژه امنیت افغانستان بحث و تبادل نظر نمایند.

شرکت کننده گان در این نشست می گویند که امنیت منطقه به ویژه افغانستان به شدت از سوی هراس افگنان تهدید می شود و تمامی کشورهای متعهد به افغانستان باید در برابر کشورهایی که از هراس افگنان پشتیبانی می کنند، مبارزه نمایند.

این نشست برای دو روز ادامه می یابد تا چگونگی دوام جنگ و فعالیت های هراس افگنی را در افغانستان و منطقه به بررسی بگیرد. از کارشناسان تا نماینده گان کشورهای همسایه و دور نزدیک برای رسیده گی به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی افغانستان طرح ها و گفته هایی دارند. وجود باورهای نادرست در میان مردم، دامن زدن جنگ از سوی بیرونی ها و نیز فقر و بیکاری از علت های اساسی ادامه جنگ در کشور و سربازگیری هراس افگنان از شهروندان کشور گفته می شود.

این در حالیست که مقام های پیشین حکومت تاکید می ورزند که افغانستان همواره از سوی پاکستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج ضربه خورده است و گروه های هراس افگن از سوی این کشور تمویل و تجهیز می شوند.

رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی دراین نشست می گوید که یکی از کشورهای مسلمان و همسایه افغانستان برای نا امن سازی این کشور برنامه ریزی دارد اما متعهدان افغانستان هنوز از این کشور پشتیبانی می کنند.

سپنتا گفته است:" یکی از کشورهای اسلامی نزدیک به افغانستان به نحوی بزرگترین پناه گاه تروریستان می باشد و هشتاد درصد حمله های هراس افگنانه در سال دوهزار و سیزده در جهان در کشورهای افغانستان، پاکستان عراق ، نایجیریا و سوریه به وقوع پیوسته است."

آقای اسپنتا گروه های هراس افگن منطقه از جمله گروه طالبان و داعش و دیگر جنگجویان را ابزار سیاست خارجی شماری از کشورها می داند.

در همین حال سلمان خورشید، وزیر پیشین امور خارجه هند گفته است کشورش همچنان برای کمک به افغانستان متعهد است تا باشد مردم افغانستان به صلح و آرامش کامل دست یابد.

آقای خورشید می افزاید:"ما نمی توانیم شما را با مشکلات رها کنیم، چون همیشه تلاش کرده اید تا برای نسل های آینده تان صلح فراهم سازید و بر مشکلات و چالش های امنیتی، حفظ استقلال و یکپارچگی تان غالب شوید."

مسوولان محلی هرات و نیز برگزار کننده گان این نشست نیز می گویند که افغانستان ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی دارد، و افغانستان باید در این زمینه کمک جدی شود.

محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: " ما صلح می خواهیم افغانستان همواره قربانی جنگ های نیابتی بوده و مردم هرات بیش از هر بخش دیگر نیازمند صلح و امنیت است."

داوود مرادیان رییس مرکز مطالعات استراتزیک افغانستان می گوید: " هدف از راه اندازی این نشست این است که ما اعتماد سازی بیشتری داشته باشیم ما باید برای این پرسش خود که چرا رابطه ما با کشورهای اروپایی نسبت کشورهای همسایه ما بهتر است، پاسخی داشته باشیم."

این نشست در حالی در کشور برگزار می شود که افغانستان بیشتر از پیش از فعالیت های هراس افگنانه و نا امنی ها گسترده رنج می برد، همه می گویند که افغانستان را به فراموشی نخواهند سپرد و کشورهایی که در پی هراس افگنی در منطقه اند از این برنامه هایشان سودی نخواهند برد.

آغاز "چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات"

چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز در ولایت هرات به اشتراک تعدادی زیادی از نماینده گان کشورها

Thumbnail

چهارمین نشست گفتگوهای امنیتی هرات امروز در ولایت هرات به اشتراک تعدادی زیادی از نماینده گان کشورهای خارجی و نهادهای امنیتی و کارشناسان آغاز به کار کرد. قرار است شرکت کننده گان روی مسئله امنیت منطقوی به ویژه امنیت افغانستان بحث و تبادل نظر نمایند.

شرکت کننده گان در این نشست می گویند که امنیت منطقه به ویژه افغانستان به شدت از سوی هراس افگنان تهدید می شود و تمامی کشورهای متعهد به افغانستان باید در برابر کشورهایی که از هراس افگنان پشتیبانی می کنند، مبارزه نمایند.

این نشست برای دو روز ادامه می یابد تا چگونگی دوام جنگ و فعالیت های هراس افگنی را در افغانستان و منطقه به بررسی بگیرد. از کارشناسان تا نماینده گان کشورهای همسایه و دور نزدیک برای رسیده گی به مشکلات امنیتی، اقتصادی و سیاسی افغانستان طرح ها و گفته هایی دارند. وجود باورهای نادرست در میان مردم، دامن زدن جنگ از سوی بیرونی ها و نیز فقر و بیکاری از علت های اساسی ادامه جنگ در کشور و سربازگیری هراس افگنان از شهروندان کشور گفته می شود.

این در حالیست که مقام های پیشین حکومت تاکید می ورزند که افغانستان همواره از سوی پاکستان و برخی دیگر از کشورهای حاشیه خلیج ضربه خورده است و گروه های هراس افگن از سوی این کشور تمویل و تجهیز می شوند.

رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی دراین نشست می گوید که یکی از کشورهای مسلمان و همسایه افغانستان برای نا امن سازی این کشور برنامه ریزی دارد اما متعهدان افغانستان هنوز از این کشور پشتیبانی می کنند.

سپنتا گفته است:" یکی از کشورهای اسلامی نزدیک به افغانستان به نحوی بزرگترین پناه گاه تروریستان می باشد و هشتاد درصد حمله های هراس افگنانه در سال دوهزار و سیزده در جهان در کشورهای افغانستان، پاکستان عراق ، نایجیریا و سوریه به وقوع پیوسته است."

آقای اسپنتا گروه های هراس افگن منطقه از جمله گروه طالبان و داعش و دیگر جنگجویان را ابزار سیاست خارجی شماری از کشورها می داند.

در همین حال سلمان خورشید، وزیر پیشین امور خارجه هند گفته است کشورش همچنان برای کمک به افغانستان متعهد است تا باشد مردم افغانستان به صلح و آرامش کامل دست یابد.

آقای خورشید می افزاید:"ما نمی توانیم شما را با مشکلات رها کنیم، چون همیشه تلاش کرده اید تا برای نسل های آینده تان صلح فراهم سازید و بر مشکلات و چالش های امنیتی، حفظ استقلال و یکپارچگی تان غالب شوید."

مسوولان محلی هرات و نیز برگزار کننده گان این نشست نیز می گویند که افغانستان ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی دارد، و افغانستان باید در این زمینه کمک جدی شود.

محمد آصف رحیمی والی هرات می گوید: " ما صلح می خواهیم افغانستان همواره قربانی جنگ های نیابتی بوده و مردم هرات بیش از هر بخش دیگر نیازمند صلح و امنیت است."

داوود مرادیان رییس مرکز مطالعات استراتزیک افغانستان می گوید: " هدف از راه اندازی این نشست این است که ما اعتماد سازی بیشتری داشته باشیم ما باید برای این پرسش خود که چرا رابطه ما با کشورهای اروپایی نسبت کشورهای همسایه ما بهتر است، پاسخی داشته باشیم."

این نشست در حالی در کشور برگزار می شود که افغانستان بیشتر از پیش از فعالیت های هراس افگنانه و نا امنی ها گسترده رنج می برد، همه می گویند که افغانستان را به فراموشی نخواهند سپرد و کشورهایی که در پی هراس افگنی در منطقه اند از این برنامه هایشان سودی نخواهند برد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره