Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز کار اعضای تازۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

رییس جمهور اشرف غنی در نشستی روز چهارشنبه کمیشنران تازۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را معرفی کرد و گفت که این کمیسیون جای دسیسه سازی و توطئه‌گری نخواهد بود و باید زمینه‌های ثبات را در کشور فراهم بسازد.

آقای غنی تاکید کرد که روند استخدام  شفاف و بی پادر میانی زورمندان، تضمین کنندۀ وحدت ملی در کشور است.

او اظهار داشت: «این کمیسیون جای دسیسه و توطئه و فکر ناقص نیست. این کمیسیون آینده نگر است و زمینۀ یک افغانستان با ثبات و با رفاه را فراهم می‌کند.» 
 
این کمیسیون به تازه گی پس از یک آزمون رقابتی نزدیک به ۵۰۰ کارمند را در ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی استخدام کرده‌است.
این کار مندان پس از یک آزمون از سی و سه ولایت کشور گزیده شده اند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت: «ثبات و آرامش افغانستان تنها و تنها از راه کار و فداکاری و جانفشانی سربازان، جنرالان و منسوبین امنیتی افغانستان شده نمی تواند. ما امروز تمام بار مسؤولیت را بر شانه‌های آنان گذاشته ایم. قربانی‌های آن ها به هدر خواهد رفت اگر ما دستگاه خدمات ملکی افغانستان را مؤثر و کارا نسازیم.»

نام‌ها و تحصیلات این کمیشنران که شمار شان به هشت تن می‌رسد، در زیر یاد‌آوری شده‌است. 

•    نجیب‌الله امین، نامزد دکتورا 

•    روح الله امین، ماستری در روانشناسی تطبیقی و دکتورا در طب معالجوی

•    تبسم ولایت نیرو، کارشناسی ارشد در فلسفه و انسان شناسی اجتماعی

•    میوند رهیاب، کارشناسی ارشد در ادارۀ عامه

•    سید حشمت‌الله، تحصیلات، لیسانس از دانشگاه طبی کابل

•    احمد راتب مظفری، دکتورا در بخش مطالعات جهانی

•    بریالی هلمندی، لیسانس در علوم سیاسی و کارشناسی ارشد در ادارۀ عامه

•    مقدسه یورش، کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت                  

بربنیاد آمارها، همین اکنون در حدود ۲۵ هزار بست خالی در نهادهای حکومتی وجود دارند، اما آقای غنی از اعلام پنج هزار بست دولتی و هشت هزار پست آموزگاری در افغانستان سخن گفت و مسؤولیت استخدام این کارمندان را به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرد. 

آغاز کار اعضای تازۀ کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی

رییس‌جمهور غنی در نشست معرفی این کمیشنران گفت که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی جای دسیسه و توطئه نیست.

تصویر بندانگشتی

رییس جمهور اشرف غنی در نشستی روز چهارشنبه کمیشنران تازۀ کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را معرفی کرد و گفت که این کمیسیون جای دسیسه سازی و توطئه‌گری نخواهد بود و باید زمینه‌های ثبات را در کشور فراهم بسازد.

آقای غنی تاکید کرد که روند استخدام  شفاف و بی پادر میانی زورمندان، تضمین کنندۀ وحدت ملی در کشور است.

او اظهار داشت: «این کمیسیون جای دسیسه و توطئه و فکر ناقص نیست. این کمیسیون آینده نگر است و زمینۀ یک افغانستان با ثبات و با رفاه را فراهم می‌کند.» 
 
این کمیسیون به تازه گی پس از یک آزمون رقابتی نزدیک به ۵۰۰ کارمند را در ادارۀ شناس‌نامه‌های برقی استخدام کرده‌است.
این کار مندان پس از یک آزمون از سی و سه ولایت کشور گزیده شده اند.

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، گفت: «ثبات و آرامش افغانستان تنها و تنها از راه کار و فداکاری و جانفشانی سربازان، جنرالان و منسوبین امنیتی افغانستان شده نمی تواند. ما امروز تمام بار مسؤولیت را بر شانه‌های آنان گذاشته ایم. قربانی‌های آن ها به هدر خواهد رفت اگر ما دستگاه خدمات ملکی افغانستان را مؤثر و کارا نسازیم.»

نام‌ها و تحصیلات این کمیشنران که شمار شان به هشت تن می‌رسد، در زیر یاد‌آوری شده‌است. 

•    نجیب‌الله امین، نامزد دکتورا 

•    روح الله امین، ماستری در روانشناسی تطبیقی و دکتورا در طب معالجوی

•    تبسم ولایت نیرو، کارشناسی ارشد در فلسفه و انسان شناسی اجتماعی

•    میوند رهیاب، کارشناسی ارشد در ادارۀ عامه

•    سید حشمت‌الله، تحصیلات، لیسانس از دانشگاه طبی کابل

•    احمد راتب مظفری، دکتورا در بخش مطالعات جهانی

•    بریالی هلمندی، لیسانس در علوم سیاسی و کارشناسی ارشد در ادارۀ عامه

•    مقدسه یورش، کارشناسی ارشد در اقتصاد و مدیریت                  

بربنیاد آمارها، همین اکنون در حدود ۲۵ هزار بست خالی در نهادهای حکومتی وجود دارند، اما آقای غنی از اعلام پنج هزار بست دولتی و هشت هزار پست آموزگاری در افغانستان سخن گفت و مسؤولیت استخدام این کارمندان را به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی سپرد. 

هم‌رسانی کنید