Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ابراهیمی: هرگونه تلاش برای فروپاشی نظام خیانت ملی است

رییس مجلس نماینده‌گان، در نشست روز چهارشنبۀ این مجلس، در واکنش به نشست فردای شماری از سیاستگران در ولایت کندهار، هر گونه تلاش برای فروپاشی حکومت وحدت ملی را خیانت ملی خواند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «باید از آدرس شورای ملی و مردم افغانستان در حمایت از این نظام همکاری خود را داشته باشد که ما خدایی نخواسته و نخواسته به سقوط این نظام یک خیانت ملی در حق مردم افغانستان خواهد بود.»

از سویی هم شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کسانی را که خواهان برگزاری لوی جرگۀ سنتی استند، جاسوسان نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه خواند. 

اشتراک کننده‌گان این نشست اوضاع کشور را بحرانی خواندند و گفتند که تلاش دارند برای رسیده‌گی به این چالش‌ها راه حلی پیدا کنند.

عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «خودش زمینه ساز مداخله استخبارات منطقه در افغانستان به خوبی می‌تواند باشد.»

فرشته امینی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این‌ها بدانند و بفهمند که بس است بازی کردن با احساسات مردم بس است به بحران بردن این حکومت و این مردم را.»

تره خیل محمدی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومتی که در افغانستان وجود دارد به خواست مردم افغانستان ایجاد شده است.»

در همین حال، برگزارکننده‌گان این نشست می‌گویند که  شماری از اعضای ارشد جمعیت اسلامی نیز به این همایش دعوت شده اند.

حفیظ  منصور، عضو جمعیت اسلامی، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این باعث تضعیف دولت مرکزی می‌شود و زمینۀ مداخله و دست‌درازی کشورهای منطقه و جهان را در افغانستان مساعد می‌سازد.»

در این نشست شماری از کسانی نیز حضور خواهند داشت که خواهان برگذاری لویه جرگه برای حل بحران کنونی استند.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، به طلوع نیوز گفت: «حکومت پس از انتخابات شورای‌های ولسوالی‌ها در بارۀ این (لوی جرگه) اقدام می‌کند.»

گزارش‌ها می‌رسانند که رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی، انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه، ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت ننگرهار، و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی در این نشست اشتراک خواهند کرد.

ابراهیمی: هرگونه تلاش برای فروپاشی نظام خیانت ملی است

این واکنش اعضای مجلس نماینده‌گان به نشستی است که قرار است روز پنجشنبه با اشتراک شماری از سیاستگران مطرح کشور در ولایت کندهار برگزار شود. 

تصویر بندانگشتی

رییس مجلس نماینده‌گان، در نشست روز چهارشنبۀ این مجلس، در واکنش به نشست فردای شماری از سیاستگران در ولایت کندهار، هر گونه تلاش برای فروپاشی حکومت وحدت ملی را خیانت ملی خواند.

عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت: «باید از آدرس شورای ملی و مردم افغانستان در حمایت از این نظام همکاری خود را داشته باشد که ما خدایی نخواسته و نخواسته به سقوط این نظام یک خیانت ملی در حق مردم افغانستان خواهد بود.»

از سویی هم شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان کسانی را که خواهان برگزاری لوی جرگۀ سنتی استند، جاسوسان نهادهای استخباراتی کشورهای منطقه خواند. 

اشتراک کننده‌گان این نشست اوضاع کشور را بحرانی خواندند و گفتند که تلاش دارند برای رسیده‌گی به این چالش‌ها راه حلی پیدا کنند.

عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «خودش زمینه ساز مداخله استخبارات منطقه در افغانستان به خوبی می‌تواند باشد.»

فرشته امینی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «این‌ها بدانند و بفهمند که بس است بازی کردن با احساسات مردم بس است به بحران بردن این حکومت و این مردم را.»

تره خیل محمدی، مجلس نماینده‌گان، گفت: «حکومتی که در افغانستان وجود دارد به خواست مردم افغانستان ایجاد شده است.»

در همین حال، برگزارکننده‌گان این نشست می‌گویند که  شماری از اعضای ارشد جمعیت اسلامی نیز به این همایش دعوت شده اند.

حفیظ  منصور، عضو جمعیت اسلامی، در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «این باعث تضعیف دولت مرکزی می‌شود و زمینۀ مداخله و دست‌درازی کشورهای منطقه و جهان را در افغانستان مساعد می‌سازد.»

در این نشست شماری از کسانی نیز حضور خواهند داشت که خواهان برگذاری لویه جرگه برای حل بحران کنونی استند.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، به طلوع نیوز گفت: «حکومت پس از انتخابات شورای‌های ولسوالی‌ها در بارۀ این (لوی جرگه) اقدام می‌کند.»

گزارش‌ها می‌رسانند که رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی، انورالحق احدی وزیر پیشین مالیه، ظاهر قدیر، عضو مجلس نماینده‌گان از ولایت ننگرهار، و شمار دیگری از چهره‌های سیاسی در این نشست اشتراک خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید