تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اترا: ۳۰ درصد خدمات مخابراتی در کشور خاموش است

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا «اترا» روز سه شنبه (۱۴عقرب) می‌پذیرد که خدمات شبکه‌های مخابراتی در کشور، با یک «خاموشی سی درصدی» روبرو است.

به گفته این اداره، در بخش‌های زیر تهدید و ناامن کشور، از سال‌ها بدین سو، شبکه‌های مخابراتی، مصارف بی درآمد دارند؛ از همین رو، در این مدت، در هزینه‌های خدمات مخابراتی هم، کاهشی نیامده است.

در همین حال، منابعی به طلوع نیوز می‌گویند که تنها در ولایت فراه، از یازده سایت مخابراتی شبکه سلام، پنج سایت آن از سوی طالبان ویران شده اند و یا آتش زده شده اند.

گزارش‌ها می‌رسانند که دوشنبه شب، طالبان در یک حمله موشکی بر ولسوالی جوین ولایت فراه، پنجمین سایت مخابراتی شبکه دولتی سلام را در این ولایت، از بین بردند.

ولایتی که هفته‌هاست در آن، شبکه‌های مخابراتی خصوصی از فعالیت باز مانده‌اند و شبکه سلام هم، روزانه تنها چند ساعت محدود را کار می‌کند.

عبدالستار حسینی، عضوی مجلس نماینده‌گان – فراه می‌گوید :" کسانی بودند که در آن‌جا وفات کردند، محصلینی بودند که از پدر و مادر خود آگاهی نداشتند. ما از مسوولین خود، به خصوص از ارگان‌های کشفی و استخباراتی، خواهان تعقیب جدی این مسایل استیم."

وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی می‌پذیرد که تنها در فراه نه؛ بل در بخش‌های دیگری از کشور نیز، مردم با مشکل محدودیت یا توقف خدمات شبکه‌های مخابراتی روبرو استند.

شیرشاه نوابی، سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی می‌گوید :" بیشتر در ولایت‌هایی که عملاً طالبان در آن‌جا حضور فعال دارند، مثل ولایت‌های غربی، به همین شکل، ولایت‌های شمال‌شرقی، ما با این تهدیدها روبه‌رو استیم."

اما اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا «اترا»، محدودیت یا توقف خدمات شبکه‌های مخابراتی را، محدود به چند بخش‌ کشور نمی‌داند و نیز پیشینه این مشکل را، چندساله می‌گوید.

سید حارس میر، رییس نظارت و کنترول «اترا» می‌گوید:" تنها در یک ولایت نه، دو ولایت نه، تقریباً سی فیصد شبکه‌های مخابراتی خاموش است! این یک فشار فوق‌العاده زیاد بالای شبکه‌های مخابراتی است که مصارف دارند؛ اما عاید ندارند."

از سوی دیگر در چنین اوضاعی، حکومت از کار روی طرحی برای محافظت از تأسیسات شبکه‌های مخابراتی در سراسر کشور، خبر می‌دهد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که:" ما امیدوار استیم که با عملی کردن این طرح، حداقل در حفاظت تاورهای‌شان، در حفاظت دفاترشان،ما بتوانیم بیشتر تلاش کنیم."

سید خداداد موسوی، آگاه امور فناوری می‌گوید:" این شرایط موجود ماست. دوسال بعد، سه سال بعد، وقتی که استفاده بسیار بالاتر از این برود، شرایط حساس‌تر می‌شود؛ بنابر این نیاز است که یک سری برنامه‌ها و پلان‌هایی سنجیده شود که در آینده، این تهدیدات تأثیرات کم‌تری داشته باشند."

محدودیت‌های کار شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، سال به سال، شده‌اند.

گفته می‌شود که در بیشتر بخش‌های کشور، این شبکه‌ها پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز طالبان، کارهای‌شان را متوقف ساخته‌اند.

تخمین زده می‌شود که با هر حمله بر یکی از سایت‌های این شبکه‌ها، آنان بین یک صد و پنجاه تا دوصد و پنجاه هزار دالر زیان می‌بینند.

اترا: ۳۰ درصد خدمات مخابراتی در کشور خاموش است

در بیشتر بخش‌های کشور، این شبکه‌های مخابراتی پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز طالبان، کارهای‌شان را متوقف ساخته‌اند.

Thumbnail

اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا «اترا» روز سه شنبه (۱۴عقرب) می‌پذیرد که خدمات شبکه‌های مخابراتی در کشور، با یک «خاموشی سی درصدی» روبرو است.

به گفته این اداره، در بخش‌های زیر تهدید و ناامن کشور، از سال‌ها بدین سو، شبکه‌های مخابراتی، مصارف بی درآمد دارند؛ از همین رو، در این مدت، در هزینه‌های خدمات مخابراتی هم، کاهشی نیامده است.

در همین حال، منابعی به طلوع نیوز می‌گویند که تنها در ولایت فراه، از یازده سایت مخابراتی شبکه سلام، پنج سایت آن از سوی طالبان ویران شده اند و یا آتش زده شده اند.

گزارش‌ها می‌رسانند که دوشنبه شب، طالبان در یک حمله موشکی بر ولسوالی جوین ولایت فراه، پنجمین سایت مخابراتی شبکه دولتی سلام را در این ولایت، از بین بردند.

ولایتی که هفته‌هاست در آن، شبکه‌های مخابراتی خصوصی از فعالیت باز مانده‌اند و شبکه سلام هم، روزانه تنها چند ساعت محدود را کار می‌کند.

عبدالستار حسینی، عضوی مجلس نماینده‌گان – فراه می‌گوید :" کسانی بودند که در آن‌جا وفات کردند، محصلینی بودند که از پدر و مادر خود آگاهی نداشتند. ما از مسوولین خود، به خصوص از ارگان‌های کشفی و استخباراتی، خواهان تعقیب جدی این مسایل استیم."

وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی می‌پذیرد که تنها در فراه نه؛ بل در بخش‌های دیگری از کشور نیز، مردم با مشکل محدودیت یا توقف خدمات شبکه‌های مخابراتی روبرو استند.

شیرشاه نوابی، سخنگوی وزارت مخابرات و فناوری اطلاعاتی می‌گوید :" بیشتر در ولایت‌هایی که عملاً طالبان در آن‌جا حضور فعال دارند، مثل ولایت‌های غربی، به همین شکل، ولایت‌های شمال‌شرقی، ما با این تهدیدها روبه‌رو استیم."

اما اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا «اترا»، محدودیت یا توقف خدمات شبکه‌های مخابراتی را، محدود به چند بخش‌ کشور نمی‌داند و نیز پیشینه این مشکل را، چندساله می‌گوید.

سید حارس میر، رییس نظارت و کنترول «اترا» می‌گوید:" تنها در یک ولایت نه، دو ولایت نه، تقریباً سی فیصد شبکه‌های مخابراتی خاموش است! این یک فشار فوق‌العاده زیاد بالای شبکه‌های مخابراتی است که مصارف دارند؛ اما عاید ندارند."

از سوی دیگر در چنین اوضاعی، حکومت از کار روی طرحی برای محافظت از تأسیسات شبکه‌های مخابراتی در سراسر کشور، خبر می‌دهد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که:" ما امیدوار استیم که با عملی کردن این طرح، حداقل در حفاظت تاورهای‌شان، در حفاظت دفاترشان،ما بتوانیم بیشتر تلاش کنیم."

سید خداداد موسوی، آگاه امور فناوری می‌گوید:" این شرایط موجود ماست. دوسال بعد، سه سال بعد، وقتی که استفاده بسیار بالاتر از این برود، شرایط حساس‌تر می‌شود؛ بنابر این نیاز است که یک سری برنامه‌ها و پلان‌هایی سنجیده شود که در آینده، این تهدیدات تأثیرات کم‌تری داشته باشند."

محدودیت‌های کار شبکه‌های مخابراتی در افغانستان، سال به سال، شده‌اند.

گفته می‌شود که در بیشتر بخش‌های کشور، این شبکه‌ها پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز طالبان، کارهای‌شان را متوقف ساخته‌اند.

تخمین زده می‌شود که با هر حمله بر یکی از سایت‌های این شبکه‌ها، آنان بین یک صد و پنجاه تا دوصد و پنجاه هزار دالر زیان می‌بینند.

هم‌رسانی کنید