تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

احمد ولی مسعود به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

در سیزدهمین روز پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونۀ رسمی پیکارهایش را آغاز کرد.

آقای مسعود که امروز (جمعه، ۱۸ اسد) در میان شماری از هوادارانش در کابل سخن می‌زد، از رهبران کنونی حکومت به شدت انتقاد کرد و آن‌ها را در مدیریت جنگ در افغانستان ناتوان خواند.

او از این رهبران، به‌عنوان چهر‌های قانون شکن، فاسد و مستبد یاد کرد: «می‌توانیم که در مقابل این حکومت مافیایی، حکومتی که تاهنوز نتوانسته یک چتر واحد ایجاد کند، ایستاده‌گی کنیم و تغییر بدهیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هم‌چنان هشدار داد که دربرابر هرگونه تقلب در انتخابات پیشرو ایستاده‌گی خواهد کرد.

احمدولی مسعود در این باره افزود: «یا انتخابات شفاف می‌باشد، به شکل درست و عادلانه کسی برندۀ انتخابات می‌شود و اگر این‌گونه نباشد، تصمیم خودرا می‌توانیم یک روز پیش از انتخابات بگیریم.»

رهبر دستۀ انتخاباتی «وفاق ملی» در بخش دیگر از سخنانش گفت که به علت ناتوانی رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران پاکستان با امریکا دربارۀ افغانستان تصمیم می‌گیرند – اشارۀ آقای مسعود به گفت‌وگوهای صلح در دوحه است.

دستۀ انتخاباتی وفاق ملی، به مردم نوید داد که اگر در انتخابات برنده شود، برای بیرون کشیدن افغانستان از بحران و تأمین صلح پایدار در کشور کارهای اساسی انجام خواهد داد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای این انتخابات به تاریخ ششم اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

احمد ولی مسعود به‌گونۀ رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش را آغاز کرد

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری با آغاز رسمی پیکارهای انتخاباتی‌اش رهبران حکومت را ناتوان، فاسد و مستبد خطاب کرد.

تصویر بندانگشتی

در سیزدهمین روز پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری به‌گونۀ رسمی پیکارهایش را آغاز کرد.

آقای مسعود که امروز (جمعه، ۱۸ اسد) در میان شماری از هوادارانش در کابل سخن می‌زد، از رهبران کنونی حکومت به شدت انتقاد کرد و آن‌ها را در مدیریت جنگ در افغانستان ناتوان خواند.

او از این رهبران، به‌عنوان چهر‌های قانون شکن، فاسد و مستبد یاد کرد: «می‌توانیم که در مقابل این حکومت مافیایی، حکومتی که تاهنوز نتوانسته یک چتر واحد ایجاد کند، ایستاده‌گی کنیم و تغییر بدهیم.»

این نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، هم‌چنان هشدار داد که دربرابر هرگونه تقلب در انتخابات پیشرو ایستاده‌گی خواهد کرد.

احمدولی مسعود در این باره افزود: «یا انتخابات شفاف می‌باشد، به شکل درست و عادلانه کسی برندۀ انتخابات می‌شود و اگر این‌گونه نباشد، تصمیم خودرا می‌توانیم یک روز پیش از انتخابات بگیریم.»

رهبر دستۀ انتخاباتی «وفاق ملی» در بخش دیگر از سخنانش گفت که به علت ناتوانی رهبران حکومت وحدت ملی، رهبران پاکستان با امریکا دربارۀ افغانستان تصمیم می‌گیرند – اشارۀ آقای مسعود به گفت‌وگوهای صلح در دوحه است.

دستۀ انتخاباتی وفاق ملی، به مردم نوید داد که اگر در انتخابات برنده شود، برای بیرون کشیدن افغانستان از بحران و تأمین صلح پایدار در کشور کارهای اساسی انجام خواهد داد.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود. پیکارهای این انتخابات به تاریخ ششم اسد آغاز شدند و قرار است تا سوم ماه میزان ادامه داشته باشند.

هم‌رسانی کنید