Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اختلاف‌ها در کمیسیون؛ زمان اعلام نتایج انتخابات هنوز نامعلوم است

به علت اختلاف دیدگاه میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دبیرخانۀ این نهاد، هنوز زمان دقیق اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص نشده‌است.

اورنگ زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با پیشنهاد تأخیر بیش از سه هفته‌یی اعلام نتایج از سوی دبیرخانۀ کمیسیون مخالفت وجود دارد و رأی‌زنی‌ها در این باره تاکنون به نتیجه‌یی نرسیده‌اند.

این عضو کمیسیون انتخابات امروز (شنبه، ۴عقرب) در یک نشست خبری در این باره گفت: «تقسیم اوقاتی که از طرف دارالانشا برای ما پیشنهاد شد، در آن تقسیم اوقات تقریبأ سه هفته وقت درنظر گرفته بود؛ که بسیار یک وقت طولانی بود و واقع‌بینانه نبود. ما به دارالانشا گفتیم که دربارۀ تقسیم اوقات بحث شود و این وقت باید کم شود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماۀ گذشته (میزان) برگزار شد، باید در تاریخ ۲۷ این ماه اعلام می‌شد، اما کمیسیون انتخابات موفق به این کار نشد؛ این کمیسیون حتا نتوانست مدت تأخیر در این نتایج را اعلام کند.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی از مشخص نشدن زمان دقیق اعلام نتایج نخستین انتخابات نگران استند.

داوود سلطان زوی، ناظر دستۀ انتخاباتی دولت ساز در این باره گفت: «هیچ نوع تأخیر بدون منطق قابل قبول نیست و هر تأخیر باید یک تفصیل داشته باشد که بربنیاد چه رخ داده‌است.»

شیرآقا روحانی، ناظر دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی نیز افزود: «از این‌که دارالانشا می‌گوید که زمان اعلام نتایج سه هفتۀ دیگر به تعویق می‌افتد، معلوم می‌شود که کارهای اداری خودرا به درستی پیش نبرده‌اند و می‌خواهند مسؤولیت آن را به دوش دیگران بیندازند.»
 
در همین حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که روند تصفیه بیش از ۱.۹ رأی در بانک اطلاعات مرکزی این نهاد، امروز پایان یافت.

اما دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، آمار آرای بایومتریک شده را در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات، واقعی نمی‌داند.
نورحمان اخلاقی، ناظر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اظهار داشت: «سقف آرا را یک میلیون و ۹۳۲هزار رأی اعلام کردند که برای ما تکان دهنده بود! و یکبار ما مراجعه کردیم و آرای بصورت دقیق شمارش شد که سقف آن چیزی بیشتر از یک میلیون و ۷۹۵ هزار رأی نیست.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از ۱.۹میلیون رأی بایومتریک شده در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده شده‌اند.

اختلاف‌ها در کمیسیون؛ زمان اعلام نتایج انتخابات هنوز نامعلوم است

شماری از ناظران انتخاباتی، مشخص نشدن زمان اعلام نتایج نخستین انتخابات را پرسش برانگیز می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

به علت اختلاف دیدگاه میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و دبیرخانۀ این نهاد، هنوز زمان دقیق اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری مشخص نشده‌است.

اورنگ زیب، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که با پیشنهاد تأخیر بیش از سه هفته‌یی اعلام نتایج از سوی دبیرخانۀ کمیسیون مخالفت وجود دارد و رأی‌زنی‌ها در این باره تاکنون به نتیجه‌یی نرسیده‌اند.

این عضو کمیسیون انتخابات امروز (شنبه، ۴عقرب) در یک نشست خبری در این باره گفت: «تقسیم اوقاتی که از طرف دارالانشا برای ما پیشنهاد شد، در آن تقسیم اوقات تقریبأ سه هفته وقت درنظر گرفته بود؛ که بسیار یک وقت طولانی بود و واقع‌بینانه نبود. ما به دارالانشا گفتیم که دربارۀ تقسیم اوقات بحث شود و این وقت باید کم شود.»

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماۀ گذشته (میزان) برگزار شد، باید در تاریخ ۲۷ این ماه اعلام می‌شد، اما کمیسیون انتخابات موفق به این کار نشد؛ این کمیسیون حتا نتوانست مدت تأخیر در این نتایج را اعلام کند.

شماری از ناظران دسته‌های انتخاباتی از مشخص نشدن زمان دقیق اعلام نتایج نخستین انتخابات نگران استند.

داوود سلطان زوی، ناظر دستۀ انتخاباتی دولت ساز در این باره گفت: «هیچ نوع تأخیر بدون منطق قابل قبول نیست و هر تأخیر باید یک تفصیل داشته باشد که بربنیاد چه رخ داده‌است.»

شیرآقا روحانی، ناظر دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی نیز افزود: «از این‌که دارالانشا می‌گوید که زمان اعلام نتایج سه هفتۀ دیگر به تعویق می‌افتد، معلوم می‌شود که کارهای اداری خودرا به درستی پیش نبرده‌اند و می‌خواهند مسؤولیت آن را به دوش دیگران بیندازند.»
 
در همین حال، مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که روند تصفیه بیش از ۱.۹ رأی در بانک اطلاعات مرکزی این نهاد، امروز پایان یافت.

اما دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، آمار آرای بایومتریک شده را در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون انتخابات، واقعی نمی‌داند.
نورحمان اخلاقی، ناظر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی اظهار داشت: «سقف آرا را یک میلیون و ۹۳۲هزار رأی اعلام کردند که برای ما تکان دهنده بود! و یکبار ما مراجعه کردیم و آرای بصورت دقیق شمارش شد که سقف آن چیزی بیشتر از یک میلیون و ۷۹۵ هزار رأی نیست.»

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، بیش از ۱.۹میلیون رأی بایومتریک شده در انتخابات ریاست‌جمهوری استفاده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید