تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

اذعان قمرجاوید به آموزش دهی تندروی در مدرسه‎های دینی پاکستان

رییس ارتش پاکستان می پذیرد که مدرسه های دینی در این کشور به دانش آموزان، تندروی آموزش می دهند.

قمرجاوید باجوه، فعالیت های شماری از این مدرسه ها را انتقاد می کند و می افزاید که چگونگی فعالیت ها و نیز نظام آموزشی این مدرسه ها باید بازنگری شوند.

در همین حال، ریاست اجراییه حکومت افغانستان می گوید که مدرسه های دینی در پاکستان، از سال ها بدینسو برای ترویج هراس افگنی کار می کنند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه در این باره می گوید: «مدارس پاکستان برای ترویج هراس افگنی در سال های سال استفاده شده است و جنگی که در افغانستان می شود سربازش از مدرسه های پاکستانی می آی. پس اگر حکومت پاکستان برای بازنگری این مدارس اقدامات عملی می داشته باشد، یک کار خوب است و ما هم توقع داریم که در این بخش، کارهای شود تا بالاخره مدارس پاکستانی مرکزهای برای رشد هراس افگنی و تندروی نباشند.»

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز اظهار داشت: «استخبارات کشور های عربی به شمول استخبارات پاکستان ملاهایی را که آی اس آی با خود دارد که عبارت است از سمیع الحق و فیض الرحمان و غیره است. اینان برای ایجاد بی ثباتی در افغانستان و بخاطر عمق استراتیژیک که پاکستان در افغانستان داشت، خواستند یک نیروی بی خبر از سیاست را در چوکات دین که ما مدرسه می سازیم، ملا تربیه می کنیم و عالم تربیه می کنیم با استفاده از همین وضعیت مدارس را ایجاد کردند.»

این نخستین باری است که یک مقام بلند پایه نظامی پاکستانی، فعالیت های مدرسه های دینی در این کشور را به این صراحت انتقاد می کند.

آقای باجوه می پرسد که دانش آموزان در این مدرسه ها مولوی بار می آیند یا هراس افگن؟

در حال حاضر افزون بر صدها مدرسه ثبت ناشده در پاکستان بیش از بیست هزار مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارند، و بیش از دو نیم میلیون دانش آموز در این مدرسه ها آموزش می بینند.

آموزش هایی که به گفتۀ رییس ارتش پاکستان، دانش آموزان را از دانش امروز دور نگه می دارد و پاکستان را به عقب می برد.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز از آنچه حمایت پاکستان از تروریزم می دانند، انتقاد می کنند.

فاطمه عزیز، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «ضرورت بر بازنگری ندارد! خوب است که پاکستان متوجه شود و هر چه زود تر در از بین بردن مرکزهای تربیۀ هراس افگنانی که برای جهان یک تهدید و خطر است اقدام بکند.»

افغانستان از کشورهای  قربانی هراس افگنی در منطقه  دانسته می شود و باورها این استند که بسیاری از دانش آموزان که در مدرسه های دینی در پاکستان آموزش های تند روانه را فرا می گیرند به افغانستان فرستاده می شوند

افغانستان

اذعان قمرجاوید به آموزش دهی تندروی در مدرسه‎های دینی پاکستان

آگاهان می گویند که تاریخ پاکستان با تندروی اسلامی گره خورده است و به سختی می شود باور کرد که این کشور این مدرسه ها را ببندد.

تصویر بندانگشتی

رییس ارتش پاکستان می پذیرد که مدرسه های دینی در این کشور به دانش آموزان، تندروی آموزش می دهند.

قمرجاوید باجوه، فعالیت های شماری از این مدرسه ها را انتقاد می کند و می افزاید که چگونگی فعالیت ها و نیز نظام آموزشی این مدرسه ها باید بازنگری شوند.

در همین حال، ریاست اجراییه حکومت افغانستان می گوید که مدرسه های دینی در پاکستان، از سال ها بدینسو برای ترویج هراس افگنی کار می کنند.

جاوید فیصل، معاون سخنگوی رییس اجراییه در این باره می گوید: «مدارس پاکستان برای ترویج هراس افگنی در سال های سال استفاده شده است و جنگی که در افغانستان می شود سربازش از مدرسه های پاکستانی می آی. پس اگر حکومت پاکستان برای بازنگری این مدارس اقدامات عملی می داشته باشد، یک کار خوب است و ما هم توقع داریم که در این بخش، کارهای شود تا بالاخره مدارس پاکستانی مرکزهای برای رشد هراس افگنی و تندروی نباشند.»

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز اظهار داشت: «استخبارات کشور های عربی به شمول استخبارات پاکستان ملاهایی را که آی اس آی با خود دارد که عبارت است از سمیع الحق و فیض الرحمان و غیره است. اینان برای ایجاد بی ثباتی در افغانستان و بخاطر عمق استراتیژیک که پاکستان در افغانستان داشت، خواستند یک نیروی بی خبر از سیاست را در چوکات دین که ما مدرسه می سازیم، ملا تربیه می کنیم و عالم تربیه می کنیم با استفاده از همین وضعیت مدارس را ایجاد کردند.»

این نخستین باری است که یک مقام بلند پایه نظامی پاکستانی، فعالیت های مدرسه های دینی در این کشور را به این صراحت انتقاد می کند.

آقای باجوه می پرسد که دانش آموزان در این مدرسه ها مولوی بار می آیند یا هراس افگن؟

در حال حاضر افزون بر صدها مدرسه ثبت ناشده در پاکستان بیش از بیست هزار مدرسه ثبت شده در این کشور فعالیت دارند، و بیش از دو نیم میلیون دانش آموز در این مدرسه ها آموزش می بینند.

آموزش هایی که به گفتۀ رییس ارتش پاکستان، دانش آموزان را از دانش امروز دور نگه می دارد و پاکستان را به عقب می برد.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده گان نیز از آنچه حمایت پاکستان از تروریزم می دانند، انتقاد می کنند.

فاطمه عزیز، یک عضو مجلس نماینده گان در این باره گفت: «ضرورت بر بازنگری ندارد! خوب است که پاکستان متوجه شود و هر چه زود تر در از بین بردن مرکزهای تربیۀ هراس افگنانی که برای جهان یک تهدید و خطر است اقدام بکند.»

افغانستان از کشورهای  قربانی هراس افگنی در منطقه  دانسته می شود و باورها این استند که بسیاری از دانش آموزان که در مدرسه های دینی در پاکستان آموزش های تند روانه را فرا می گیرند به افغانستان فرستاده می شوند

هم‌رسانی کنید