Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: ادعای طالبان دربارۀ عدم رهایی زندانیان این گروه نادرست است

ریاست جمهوری می‌گوید که ادعای طالبان دربارۀ رها نشدن نزدیک به صد زندانی این گروه نادرست است و روند رهایی زندانیان طالبان بربنیاد فهرست این گروه، پایان یافته‌است.

اما، طالبان یک بار دیگر هشدار می‌دهند که اگر نزدیک به صد زندانی آنان بربنیاد فهرست این گروه رها نشودند، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نخواهند شد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «در حال حاضر از لیست طالبان هیچ زندانی نزد حکومت افغانستان باقی نمانده‌است و انتظار ما این است که طالبان برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آماده‌گی‌های شان را بگیرند.»

با این همه، حکومت افغانستان می‌پذیرد که تاکنون شش زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا دربارۀ رهایی آنان ملاحظه دارند، به قطر انتقال نیافته‌اند.

مولوی قلم‌الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان اظهار داشت: «اینان [زندانیان طالبان] را آزاد بسازند که راه برای گفت‌وگوهای صلح آغاز شوند که هرچه زودتر این مذاکرات آغاز شوند و آتش‌بس تأمین شود.»

با این همه، رویترز از زبان برخی مقام‌های امریکایی گزارش می‌دهد که قرار است رییس‌جمهور امریکا در روزهای نزدیک شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را کاهش دهد. بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان که در ماه حوت سال گذشته امضا شد، قرار است سربازان امریکا در چهارده ماه پس از امضای این توافق‌نامه افغانستان را ترک کنند.

در این توافق‌نامه هم‌چنان گفته‌ شده است که گفت‌وگوهای میان افغانان بیست روز پس از امضای این توافق‌نامه آغاز شوند – گفت‌وگوهایی که تاکنون آغاز نشده‌اند.

فرامرز تمنا، استاد دانشگاه بیان داشت: «من فکر می‌کنم که ایالات متحدۀ امریکا اکنون بیشتر در حالت راضی نگهداشتن طالبان است تا حکومت افغانستان و از این دریچه است که این نیروها از افغانستان خارج می‌شوند. »

هم‌اکنون ۸۶۰۰ نیروی امریکایی در افغانستان حضور دارند و پیش از این رییس‌جمهور امریکا گفته‌است که انتظار می‌رود شمار این نیروها تا مرز چهار هزار کاهش یابد.

ارگ: ادعای طالبان دربارۀ عدم رهایی زندانیان این گروه نادرست است

در همین حال یک مقام امریکایی می گوید که رییس جمهور ترمپ ، تصمیم اش را درباره کاهش سربازان امریکایی درافغانستان تا چند روز دیگر اعلام خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

ریاست جمهوری می‌گوید که ادعای طالبان دربارۀ رها نشدن نزدیک به صد زندانی این گروه نادرست است و روند رهایی زندانیان طالبان بربنیاد فهرست این گروه، پایان یافته‌است.

اما، طالبان یک بار دیگر هشدار می‌دهند که اگر نزدیک به صد زندانی آنان بربنیاد فهرست این گروه رها نشودند، گفت‌وگوهای میان افغانان آغاز نخواهند شد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «در حال حاضر از لیست طالبان هیچ زندانی نزد حکومت افغانستان باقی نمانده‌است و انتظار ما این است که طالبان برای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آماده‌گی‌های شان را بگیرند.»

با این همه، حکومت افغانستان می‌پذیرد که تاکنون شش زندانی طالبان که فرانسه و استرالیا دربارۀ رهایی آنان ملاحظه دارند، به قطر انتقال نیافته‌اند.

مولوی قلم‌الدین، رییس حزب حرکت انقلاب اسلامی افغانستان اظهار داشت: «اینان [زندانیان طالبان] را آزاد بسازند که راه برای گفت‌وگوهای صلح آغاز شوند که هرچه زودتر این مذاکرات آغاز شوند و آتش‌بس تأمین شود.»

با این همه، رویترز از زبان برخی مقام‌های امریکایی گزارش می‌دهد که قرار است رییس‌جمهور امریکا در روزهای نزدیک شمار نیروهای امریکایی در افغانستان را کاهش دهد. بربنیاد توافق صلح امریکا با طالبان که در ماه حوت سال گذشته امضا شد، قرار است سربازان امریکا در چهارده ماه پس از امضای این توافق‌نامه افغانستان را ترک کنند.

در این توافق‌نامه هم‌چنان گفته‌ شده است که گفت‌وگوهای میان افغانان بیست روز پس از امضای این توافق‌نامه آغاز شوند – گفت‌وگوهایی که تاکنون آغاز نشده‌اند.

فرامرز تمنا، استاد دانشگاه بیان داشت: «من فکر می‌کنم که ایالات متحدۀ امریکا اکنون بیشتر در حالت راضی نگهداشتن طالبان است تا حکومت افغانستان و از این دریچه است که این نیروها از افغانستان خارج می‌شوند. »

هم‌اکنون ۸۶۰۰ نیروی امریکایی در افغانستان حضور دارند و پیش از این رییس‌جمهور امریکا گفته‌است که انتظار می‌رود شمار این نیروها تا مرز چهار هزار کاهش یابد.

هم‌رسانی کنید