تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ارگ: طرح کاهش خشونت جنبۀ عملی ندارد

ارگ ریاست‌جمهوری، می‌گوید که طرح «کاهش خشونت» که اخیرآ در گفت‌وگوهای صلح ایالات متحده و طالبان مطرح شده‌است، جنبۀ عملی ندارد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در چند تویتی که کرده، گفته‌است که طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، برقراری «آتش‌بس» است.

او در این باره نگاشته‌است: «طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، تأمین آتش‌بس است. کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبۀ عملی ندارد. هدف ما از آتش‌بس، همانند آتش‌بسی است که دوسال پیش در روزهای عید در کشور برقرار شد و تعریف واضح داشت.»

صدیق صدیقی، در تویت دیگری نوشته‌است: «آتش‌بس، از تجارب بین‌المللی برخوردار است. برای ما تأمین صلح به معنای ختم جنگ است. بروز انواع خشونت‌ها وابسته به جنگ است. نیاز است تا طرح‌های ارایه شده، وضاحت داشته باشد.»

این در حالی است که اخیرأ گزارش‌هایی از مطرح شدن کاهش خشونت در گفت‌وگوهای صلح امریکا و طالبان نشر شدند. بربنیاد این گزارش‌‎ها، امریکا و طالبان برای امضای توافق‌نامۀ صلح، کاهش خشونت‌ها را در افغانستان هم‌چون یک گزینه درنظر گرفته‌اند.

گفت‌وگوهای صلح امریکا و طالبان، چند ماه می‌شود که در قطر از سر گرفته شده‌اند.

ارگ: طرح کاهش خشونت جنبۀ عملی ندارد

حکومت افغانستان، برقراری آتش‌بس را برای آغاز گفت‌وگوها صلح مهم می‌شمارد و می‌گوید که طرح‌های ارایه شدۀ دیگر، وضاحت ندارند.

تصویر بندانگشتی

ارگ ریاست‌جمهوری، می‌گوید که طرح «کاهش خشونت» که اخیرآ در گفت‌وگوهای صلح ایالات متحده و طالبان مطرح شده‌است، جنبۀ عملی ندارد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در چند تویتی که کرده، گفته‌است که طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، برقراری «آتش‌بس» است.

او در این باره نگاشته‌است: «طرح حکومت افغانستان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح، تأمین آتش‌بس است. کاهش خشونت معنای دقیق نظامی، حقوقی و جنبۀ عملی ندارد. هدف ما از آتش‌بس، همانند آتش‌بسی است که دوسال پیش در روزهای عید در کشور برقرار شد و تعریف واضح داشت.»

صدیق صدیقی، در تویت دیگری نوشته‌است: «آتش‌بس، از تجارب بین‌المللی برخوردار است. برای ما تأمین صلح به معنای ختم جنگ است. بروز انواع خشونت‌ها وابسته به جنگ است. نیاز است تا طرح‌های ارایه شده، وضاحت داشته باشد.»

این در حالی است که اخیرأ گزارش‌هایی از مطرح شدن کاهش خشونت در گفت‌وگوهای صلح امریکا و طالبان نشر شدند. بربنیاد این گزارش‌‎ها، امریکا و طالبان برای امضای توافق‌نامۀ صلح، کاهش خشونت‌ها را در افغانستان هم‌چون یک گزینه درنظر گرفته‌اند.

گفت‌وگوهای صلح امریکا و طالبان، چند ماه می‌شود که در قطر از سر گرفته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید