Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از زادروز پیامبر گرامی اسلام در کابل تجلیل شد

در همین حال، شهروندان افغانستان در روز میلاد پیامبر اکرم (ص) مراسم ویژه برگزار می‌کنند. برخی از باشنده‌گان کابل از عالمان دین می‌خواهند که در برابر بی‌عدالتی‌هایی که زیر نام اسلام انجام می‌شوند، مردم را آگاه سازند.

شماری از عالمان دین می‌گویند که اسلام دین عدالت و همدیگر پذیری‌است.

این عالمان دین می‌افزایند که دین اسلام پیام‌آور عدالت، رعایت حقوق انسانی، مبارزه با هرگونه تبعیض میان انسان‌هاست و تبعیض و تندرَوِی در اسلام جا ندارد.

حضرت محمد (ص) در دوازدهم ربع‌الاول، سال ۵۷۰ (یا ۵۷۱) میلادی چشم به جهان گشود. پیامبر اسلام در سن چهل ساله‌گی به پیغبری مبعوث شد و پس‌از ۲۳ سال پیامبری در عمر ۶۳ ساله‌گی از جهان رحلت کرد.

از زادروز پیامبر گرامی اسلام در کابل تجلیل شد

این عالمان دین می‌افزایند که دین اسلام پیام‌آور عدالت، رعایت حقوق انسانی، مبارزه با هرگونه تبعیض میان انسان‌هاست و تبعیض و تندرَوِی در اسلام جا ندارد.

Thumbnail

در همین حال، شهروندان افغانستان در روز میلاد پیامبر اکرم (ص) مراسم ویژه برگزار می‌کنند. برخی از باشنده‌گان کابل از عالمان دین می‌خواهند که در برابر بی‌عدالتی‌هایی که زیر نام اسلام انجام می‌شوند، مردم را آگاه سازند.

شماری از عالمان دین می‌گویند که اسلام دین عدالت و همدیگر پذیری‌است.

این عالمان دین می‌افزایند که دین اسلام پیام‌آور عدالت، رعایت حقوق انسانی، مبارزه با هرگونه تبعیض میان انسان‌هاست و تبعیض و تندرَوِی در اسلام جا ندارد.

حضرت محمد (ص) در دوازدهم ربع‌الاول، سال ۵۷۰ (یا ۵۷۱) میلادی چشم به جهان گشود. پیامبر اسلام در سن چهل ساله‌گی به پیغبری مبعوث شد و پس‌از ۲۳ سال پیامبری در عمر ۶۳ ساله‌گی از جهان رحلت کرد.

هم‌رسانی کنید