Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استقبال حکومت از تصمیم فرستادن سربازان خارجی بیشتر به افغانستان

همزمان با آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا "ناتو" در بروکسل، ارگ ریاست‌جمهوری امروز (چهارشنبه ۱۷ عقرب) اعلام کرد که حکومت افغانستان از تصمیم این سازمان مبنی بر اعزام سربازان اضافی به افغانستان استقبال می‌کند. 

شاه حسین مرتضوی، سخن‌‌گوی رییس‌جمهور اشرف با اشاره به تصمیم ناتو در باره اعزام سربازان بیتشر در کشور گفت که افغانستان روابط تعریف شده و راهبردی با ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو دارد و هرسه جانب به طور مشترک در حال مبارزه با تروریزم استند.

مرتضوی افزود:"ما با امریکا و ناتو روابط تعریف شده و راهبردی داریم و همه مان به طور مشترک با تروریزم مبارزه میکنیم، آنان (امریکا و ناتو) کمک‌های دوام دار شان را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کرده اند."

این اظهارات در حالی مطرح میشود که روز گذشته ینس ستالتینبرگ، دبیر کل ناتو تعهد سپرد که ایالات متحده و ناتو در نظر دارند برای مبارزه آنچه وی آن را تهدید برخاسته از فعالیت های طالبان و دیگر گروه های هراس افگن  خواند سربازان بیشتری به افغانستان اعزام نمایند. وی تاکید کرد که با اعزام سربازان تازه نفس، شمار سربازان خارجی در کشور به مرز شانزده هزار تن خواهد رسید.  

آقای ستالتینبرگ گفت:"ما به ماموریت خود در افغانستان که همانا کمک، مشوره دهی و آموزش سربازان افغان است ادامه داده و در کشور باقی خواهیم ماند تا سربازان افغان بتوانند به نبرد شان علیه طالبان و سازمان های تروریستی ادامه داده و کشور شان را با ثبات سازند. ما پیشرفت های چشمگیری در این عرصه مشاهده نموده ایم. اما چالش‌های زیادی فراه راه ما قرار دارند، چون ما همچنان خشونت و بی ثباتی را میبینیم." 

او گفت که سربازان افغان همچنان در حال بهبود و ترقی استند و هر روز این نیروها بیشتر از بیش مسلکی و قدرتمند می شوند.

دبیرکل ناتو در این باره گفت:"هر وقتی که طالبان و دیگر تروریست ها حملاتی را انجام می دهند، این نیروها به این حملات جواب می دهند، ما میبینیم که طالبان به رسیدن به اهداف راهبردی شان ناکام شده اند، طالبان به تلاش شان برای تصرف نمودن مراکز ولایت ها ناکام شده اند، حملات بزرگی را که امروز ما شاهد آن بر مردم ملکی هستیم در واقع نشان دهنده ناکامی طالبان است."

 ستالتینبرگ افزود:"پیام ما این است که ما میخواهیم به ماموریت مان برای آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهیم، در عین زمان ما کمک های مالی را نیز فراهم خواهیم ساخت، هرچند که ما دوباره به ماموریت جنگی خود برنمی گردیم، ما به این عقیده استیم که بهترین راه حل گرفتن مسولیت امنیت افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان است. اما ناتو در نظر دارد که سال آینده شمار آموزگاران اش را از سیزده به شانزده هزار تن برساند." 

وی همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان اصلاحات لازم را در عرصه سیاسی به میان آورد و با فساد مبارزه جدی نماید.

او گفت:"ما بطور مداوم به اهمیت اصلاحات سیاسی تاکید کرده ایم تا براساس آن نهادهای دموکراتیک ایجاد شوند، با فساد باید مبارزه صورت گیرد و اطمینان داده شود که نهادهای مردم سالار آنطور که باید کار کنند فعالیت می نمایند."

ستالتینبرگ گفت که برگذاری انتخابات میتواند برای تقویت هرچه بیشتر اهداف ذکر شده به حیث یک عنصر کلیدی تبارز نماید.

او خاطرنشان ساخت:"بنابراین انتخابات یک عنصر بسیار مهم پنداشته میشود، اما فکر میکنیم که افغانستان هرچه در توان دارد به خرچ دهد تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگذار گردند."

نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در حالی افزایش خواهند یافت که بربنیاد گزارش بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، طالبان در نه ماه اخیر، بخش های زیر نفوذشان را در کشور گسترش داده اند. 

استقبال حکومت از تصمیم فرستادن سربازان خارجی بیشتر به افغانستان

دبیرکل ناتو گفت:"ما بطور مداوم به اهمیت اصلاحات سیاسی تاکید کرده ایم تا براساس آن نهادهای دموکراتیک ایجاد شوند، با فساد باید مبارزه صورت گیرد و اطمینان داده شود که نهادهای مردم سالار آنطور که باید کار کنند فعالیت می نمایند."

Thumbnail

همزمان با آغاز نشست دو روزه وزیران دفاع سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا "ناتو" در بروکسل، ارگ ریاست‌جمهوری امروز (چهارشنبه ۱۷ عقرب) اعلام کرد که حکومت افغانستان از تصمیم این سازمان مبنی بر اعزام سربازان اضافی به افغانستان استقبال می‌کند. 

شاه حسین مرتضوی، سخن‌‌گوی رییس‌جمهور اشرف با اشاره به تصمیم ناتو در باره اعزام سربازان بیتشر در کشور گفت که افغانستان روابط تعریف شده و راهبردی با ایالات متحده امریکا و سازمان ناتو دارد و هرسه جانب به طور مشترک در حال مبارزه با تروریزم استند.

مرتضوی افزود:"ما با امریکا و ناتو روابط تعریف شده و راهبردی داریم و همه مان به طور مشترک با تروریزم مبارزه میکنیم، آنان (امریکا و ناتو) کمک‌های دوام دار شان را به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان اعلام کرده اند."

این اظهارات در حالی مطرح میشود که روز گذشته ینس ستالتینبرگ، دبیر کل ناتو تعهد سپرد که ایالات متحده و ناتو در نظر دارند برای مبارزه آنچه وی آن را تهدید برخاسته از فعالیت های طالبان و دیگر گروه های هراس افگن  خواند سربازان بیشتری به افغانستان اعزام نمایند. وی تاکید کرد که با اعزام سربازان تازه نفس، شمار سربازان خارجی در کشور به مرز شانزده هزار تن خواهد رسید.  

آقای ستالتینبرگ گفت:"ما به ماموریت خود در افغانستان که همانا کمک، مشوره دهی و آموزش سربازان افغان است ادامه داده و در کشور باقی خواهیم ماند تا سربازان افغان بتوانند به نبرد شان علیه طالبان و سازمان های تروریستی ادامه داده و کشور شان را با ثبات سازند. ما پیشرفت های چشمگیری در این عرصه مشاهده نموده ایم. اما چالش‌های زیادی فراه راه ما قرار دارند، چون ما همچنان خشونت و بی ثباتی را میبینیم." 

او گفت که سربازان افغان همچنان در حال بهبود و ترقی استند و هر روز این نیروها بیشتر از بیش مسلکی و قدرتمند می شوند.

دبیرکل ناتو در این باره گفت:"هر وقتی که طالبان و دیگر تروریست ها حملاتی را انجام می دهند، این نیروها به این حملات جواب می دهند، ما میبینیم که طالبان به رسیدن به اهداف راهبردی شان ناکام شده اند، طالبان به تلاش شان برای تصرف نمودن مراکز ولایت ها ناکام شده اند، حملات بزرگی را که امروز ما شاهد آن بر مردم ملکی هستیم در واقع نشان دهنده ناکامی طالبان است."

 ستالتینبرگ افزود:"پیام ما این است که ما میخواهیم به ماموریت مان برای آموزش، مشوره دهی و کمک به نیروهای امنیتی افغان ادامه می دهیم، در عین زمان ما کمک های مالی را نیز فراهم خواهیم ساخت، هرچند که ما دوباره به ماموریت جنگی خود برنمی گردیم، ما به این عقیده استیم که بهترین راه حل گرفتن مسولیت امنیت افغانستان از سوی نیروهای امنیتی افغانستان است. اما ناتو در نظر دارد که سال آینده شمار آموزگاران اش را از سیزده به شانزده هزار تن برساند." 

وی همچنان ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان اصلاحات لازم را در عرصه سیاسی به میان آورد و با فساد مبارزه جدی نماید.

او گفت:"ما بطور مداوم به اهمیت اصلاحات سیاسی تاکید کرده ایم تا براساس آن نهادهای دموکراتیک ایجاد شوند، با فساد باید مبارزه صورت گیرد و اطمینان داده شود که نهادهای مردم سالار آنطور که باید کار کنند فعالیت می نمایند."

ستالتینبرگ گفت که برگذاری انتخابات میتواند برای تقویت هرچه بیشتر اهداف ذکر شده به حیث یک عنصر کلیدی تبارز نماید.

او خاطرنشان ساخت:"بنابراین انتخابات یک عنصر بسیار مهم پنداشته میشود، اما فکر میکنیم که افغانستان هرچه در توان دارد به خرچ دهد تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برگذار گردند."

نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان در حالی افزایش خواهند یافت که بربنیاد گزارش بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان، طالبان در نه ماه اخیر، بخش های زیر نفوذشان را در کشور گسترش داده اند. 

هم‌رسانی کنید