تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

عربستان سعودی بر مبارزه با هراس‌افگنی درکشورهای اسلامی تأکید دارد

چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی شب گذشته (شنبه ۱۱ جوزا) با اشتراک رییس جمهور غنی تحت عنوان “اجلاس مکه یکجا به سوی آینده” در عربستان سعودی برگزار گردید.

دراین اجلاس رییس جمهور غنی، سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به استثنای سوریه، حضور داشتند.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در سخنرانی‌اش برای گشایش این اجلاس بر مبارزه کشورهای اسلامی با هرا‌افگنی تأکید کرد: «نیاز است تا در خصوص مقابله با هراس‌افگنی و افراطیت که جهان، منطقه ودنیای اسلام را با تهدید مواجه ساخته اند، موقف مشترک و متحدانه اتخاذ گردد و در زمینۀ قطع منابع مالی آن باید تمام میکانیزم‌های لازم روی دست گرفته شود.»
 
پادشاه عربستان سعودی، اضافه کرد که هراس افگنی حتی در ماۀ رمضان نیز آسیب‌هایی را برای کشورهای اسلامی وارد کرده‌است.

وی هم‌چنان افزود که عربستان سعودی در خصوص کمک به نیازمندان جهان اسلام متعهد است.
 

افغانستان

عربستان سعودی بر مبارزه با هراس‌افگنی درکشورهای اسلامی تأکید دارد

پادشاه عربستان سعودی، می‌گوید که هراس‌افگنی کشورهای اسلامی را آسیب جدی زده است و باید برای مهار این پدیده، این کشورها باهمدیگر هم‌کاری کنند.

Thumbnail

چهاردهمین اجلاس سران سازمان همکاری‌های اسلامی شب گذشته (شنبه ۱۱ جوزا) با اشتراک رییس جمهور غنی تحت عنوان “اجلاس مکه یکجا به سوی آینده” در عربستان سعودی برگزار گردید.

دراین اجلاس رییس جمهور غنی، سران ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به استثنای سوریه، حضور داشتند.

سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در سخنرانی‌اش برای گشایش این اجلاس بر مبارزه کشورهای اسلامی با هرا‌افگنی تأکید کرد: «نیاز است تا در خصوص مقابله با هراس‌افگنی و افراطیت که جهان، منطقه ودنیای اسلام را با تهدید مواجه ساخته اند، موقف مشترک و متحدانه اتخاذ گردد و در زمینۀ قطع منابع مالی آن باید تمام میکانیزم‌های لازم روی دست گرفته شود.»
 
پادشاه عربستان سعودی، اضافه کرد که هراس افگنی حتی در ماۀ رمضان نیز آسیب‌هایی را برای کشورهای اسلامی وارد کرده‌است.

وی هم‌چنان افزود که عربستان سعودی در خصوص کمک به نیازمندان جهان اسلام متعهد است.
 

هم‌رسانی کنید