تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض رسانه‎‌ها از محدویت شدید دسترسی به اطلاعات

رسانه‎‌های کشور روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) از آن چه که وجود محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات نهادهای دولتی افغانستان می‌گویند، نشست اعتراض آمیزی را برگزار کردند.

مسؤولان ۳۰ رسانۀ شنیداری، دیداری و چاپی کشور با گرد آمدن در یک نشست اعتراض‌‌آمیز در نزدیک وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌‎گویند که افغانستان در عرصه‎‌ی دسترسی به اطلاعات در سال‌‎های اخیر عقبگرد داشته‎‌است و رسانه‎‌ها از "بدترشدن وضعیت دست‌رسی به اطلاعات در افغانستان جداً نگرانند."

آنان می‌‎افزایند باوجود اینکه افغانستان یکی از مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‎‌های افغانستان آزادترین رسانه‌‌ها در منطقه بوده‎‌اند، اما «بی‌‎تفاوتی‎‌های اخیر و چالش‌‌های فراراه دست‌رسی به اطلاعات، این دست‌آورد را به خطر روبه‌رو می‌‎سازد.»

به‌گفتۀ از مسؤولان رسانه‎‌ها، حکومت افغانستان به قانون «حق دست‌رسی به اطلاعات» و حمایت از رسانه‎‌های آزاد برخورد "دوپهلو" دارد و «بی‌‌تفاوتی و برخورد فریبندۀ دولت در این عرصه کم کم به یک امری عادی مبدل می‌‌گردد.»

مسؤولان تأکید می‌‎کنند که مشکل دست‌رسی به اطلاعات در سراسر دولت چشم‌‌گیر است، اما نهادهای همچون دادگاۀ عالی، دادستانی کُل، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رییس‌‎جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه، از بسته ترین نهادها به‌‎شمار می‌‎روند.

مسؤولان رسانه‌‌ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت «افغانستان، جامعه‌‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌‌ها در عرصه‌‌ی تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه‌‌‌ها» شده‌‌اند و گفته‌‌اند که می‌خواهند «تا سیر آزاد معلومات، آزادی بیان و رسانه‌‌‌ها و دموکراسی جوان افغانستان حفظ گردد.»

برای دریافت نامۀ اعتراضی رسانه‎‌ها، به این سر بزنید:

اعتراض رسانه‎‌ها از محدویت شدید دسترسی به اطلاعات

مسؤولان رسانه‌ها می‌افزایند که باوجود اینکه افغانستان یکی از مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‌ها کشور  آزادترین رسانه‌ها در منطقه بوده‌اند.

Thumbnail

رسانه‎‌های کشور روز سه‌شنبه (۱۵ دلو) از آن چه که وجود محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات نهادهای دولتی افغانستان می‌گویند، نشست اعتراض آمیزی را برگزار کردند.

مسؤولان ۳۰ رسانۀ شنیداری، دیداری و چاپی کشور با گرد آمدن در یک نشست اعتراض‌‌آمیز در نزدیک وزارت اطلاعات و فرهنگ، می‌‎گویند که افغانستان در عرصه‎‌ی دسترسی به اطلاعات در سال‌‎های اخیر عقبگرد داشته‎‌است و رسانه‎‌ها از "بدترشدن وضعیت دست‌رسی به اطلاعات در افغانستان جداً نگرانند."

آنان می‌‎افزایند باوجود اینکه افغانستان یکی از مرگبارترین کشور برای خبرنگاران در جهان است، رسانه‎‌های افغانستان آزادترین رسانه‌‌ها در منطقه بوده‎‌اند، اما «بی‌‎تفاوتی‎‌های اخیر و چالش‌‌های فراراه دست‌رسی به اطلاعات، این دست‌آورد را به خطر روبه‌رو می‌‎سازد.»

به‌گفتۀ از مسؤولان رسانه‎‌ها، حکومت افغانستان به قانون «حق دست‌رسی به اطلاعات» و حمایت از رسانه‎‌های آزاد برخورد "دوپهلو" دارد و «بی‌‌تفاوتی و برخورد فریبندۀ دولت در این عرصه کم کم به یک امری عادی مبدل می‌‌گردد.»

مسؤولان تأکید می‌‎کنند که مشکل دست‌رسی به اطلاعات در سراسر دولت چشم‌‌گیر است، اما نهادهای همچون دادگاۀ عالی، دادستانی کُل، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، دفتر رییس‌‎جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه، از بسته ترین نهادها به‌‎شمار می‌‎روند.

مسؤولان رسانه‌‌ها خواهان اقدامات جدی از طرف دولت «افغانستان، جامعه‌‌ی جهانی و نهادهای حامی رسانه‌‌ها در عرصه‌‌ی تحقق حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی رسانه‌‌‌ها» شده‌‌اند و گفته‌‌اند که می‌خواهند «تا سیر آزاد معلومات، آزادی بیان و رسانه‌‌‌ها و دموکراسی جوان افغانستان حفظ گردد.»

برای دریافت نامۀ اعتراضی رسانه‎‌ها، به این سر بزنید:

هم‌رسانی کنید