Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض فعالان کابل در برابر کشته شدن ارمان لونی

شماری از فعالان و باشنده‌گان کابل امروز دوشنبه در شهر کابل برای ارمان لونی یکی از رهبران جان باخته جنبش حفاظت پشتون‌ها در پاکستان، دادخواهی کردند و برای او نماز جنازه غایبانه خواندند. 

اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان، پولیس این کشور را مسؤول کشتن ارمان لونی می‌دانند.

ارمان لونی، از رهبران این جنبش روزشنبه پس از شرکت در یک نشست اعتراضی در منطقۀ "لورالای" ایالت بلوچستان به قتل رسید. او همراه با خواهرش در اعتراض‌های این جنبش اشتراک می‌کرد.

بربنیاد گفته‌های اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها، پولیس که مسؤول قتل این فعال شناخته می‌شود، از شرکت مردم در مراسم جنازه او نیز جلوگیری کرده‌است.

اما، اعضای این جنبش می‌گویند که به فعالیت‌های شان ادامه خواهند داد.

یکی از خواست‌های دیگر جنبش حفاظت از پشتون‌ها، پیداشدن افرادی است که در سال‌های گذشته از ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان ناپدید شده‌اند.

افزون بر کابل شماری از شهروندان کشور در برخی از ولایت‌های دیگر نیز برای ارمان لونی نماز جنازه غایبانه خواندند. 

آنان در واکنش به ترور ارمان لونی برپشتیبانی از این جنبش شعار دادند. 

اعضای این جنبش گفته اند پولیس مسوول قتل این فعال سیاسی شناخته می‌شود. اما حکومت پاکستان دست داشتن در قتل او را رد کرده است. 

اعتراض فعالان کابل در برابر کشته شدن ارمان لونی

شماری از باشنده‌گان کابل می‌گویند که جامعه جهانی در برابر این گونه رویدادها در پاکستان تا کنون واکنشی نشان نداده است. 

تصویر بندانگشتی

شماری از فعالان و باشنده‌گان کابل امروز دوشنبه در شهر کابل برای ارمان لونی یکی از رهبران جان باخته جنبش حفاظت پشتون‌ها در پاکستان، دادخواهی کردند و برای او نماز جنازه غایبانه خواندند. 

اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها در پاکستان، پولیس این کشور را مسؤول کشتن ارمان لونی می‌دانند.

ارمان لونی، از رهبران این جنبش روزشنبه پس از شرکت در یک نشست اعتراضی در منطقۀ "لورالای" ایالت بلوچستان به قتل رسید. او همراه با خواهرش در اعتراض‌های این جنبش اشتراک می‌کرد.

بربنیاد گفته‌های اعضای جنبش حفاظت از پشتون‌ها، پولیس که مسؤول قتل این فعال شناخته می‌شود، از شرکت مردم در مراسم جنازه او نیز جلوگیری کرده‌است.

اما، اعضای این جنبش می‌گویند که به فعالیت‌های شان ادامه خواهند داد.

یکی از خواست‌های دیگر جنبش حفاظت از پشتون‌ها، پیداشدن افرادی است که در سال‌های گذشته از ایالت‌های خیبرپختونخوا و بلوچستان ناپدید شده‌اند.

افزون بر کابل شماری از شهروندان کشور در برخی از ولایت‌های دیگر نیز برای ارمان لونی نماز جنازه غایبانه خواندند. 

آنان در واکنش به ترور ارمان لونی برپشتیبانی از این جنبش شعار دادند. 

اعضای این جنبش گفته اند پولیس مسوول قتل این فعال سیاسی شناخته می‌شود. اما حکومت پاکستان دست داشتن در قتل او را رد کرده است. 

هم‌رسانی کنید