Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اعتراض میلیونی زنان و دختران با راه‌اندازی چالش عکس سیاه و سفید

بیش از پنج میلیون زن و دختر در جهان در اعتراض به خشونت‌ها در برابر زنان، عکس‌های سیاه و سفید شان را در انستاگرم گذاشته‌اند.

در این پیکار جهانی زنان و دختران خواستار منع خشونت در برابر زنان و همسبتگی بانوان جهان شده‌اند.

در این اعتراض انترنتی عکس‌های سیاه و سفید، شماری از دختران و زنان افغانستان از درون و بیرون از کشور نیز شرکت کرده‌اند.

این بانوان کشور چالش عکس سیاه و سفید زنان را یک حرکت اجتماعی برای فشار بر حکومت‌ها و جریان‌های سیاسی ازبهر تطبیق کنوانسیون‌های حفظ حقوق بشری می‌دانند.

در جنبش چالش عکس سیاه و سفید تاکنون بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار بار با یک عکس سیاه و سفید در انستاگرم پخش شده‌است.

در این جنبش آنلاین هرکاربر زن و دختر در انستاگرم عکس خودش را به‌گونۀ سیاه و سفید که رنگ اعتراض است با هشتک‌های "چالش پذیرفته شد"و "زنان از زنان حمایت می‌کنند" پخش می‌کنند.

شبنم نسیمی، شرکت کنندۀ در این جنبش از بریتانیا گفت: «بسیار مهم است که کمپاین‌های مانند چالش پذیرفته شد و خط سرخ را ادامه بدهیم. چون هراندازه آواز زنان شنیده شود همان اندازه تاثیرگذار می‌باشد و نیز به این فکر باشیم که چگونه مردان را در این پروسه شامل بسازیم.»

این حرکت که گفته می‌شود در اعتراض به کشته‌شدن یک دختر دانشجو از ترکیه آغاز شد و خشونت در برابر زنان که یک پدیده جهانی است، در جریان بیست و چهار ساعت میلیون‌ها زن و دختر از سراسر جهان به حرکت پیوستند.

عایشه خرم، نمایندۀ جوانان در سازمان ملل بیان داشت: «وقتی‌که زن کشی‌ها و قتل‌هایی که به نام فیمی سایدز در ترکیه صورت می‌گرفت، هر روز در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های سیاه و سفید زنانی به قتل می‌رسیدند یا مفقود می‌شدند، آن را نشر می‌کردند. پس زنان این جنبش را شروع کردند تا شاید فردا من کسی باشم که عکسم به گونه سیاه و سفید در رسانه‌های اجتماعی ظاهر شود.»

بربنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در شش ماه گذشته یک صدو بیست وهفت رویداد تکان دهندۀ قتل، تجاوز جنسی، خود سوزی، خودکشی و دادگاه صحرایی زنان در کشور ثبت شده‌اند.

شبنم صالحی، کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره اظهار داشت: «چیزی که برای کمیسیون حقوق بشر بسیار نگران کننده‌است بلند رفتن رویدادهای حاد خشونت در برابر زنان است.»

چندی پیش نیز حرکت میلیونی آنلاین زیرنام "به طالبان باج ندهید" و "اعدام نکنید" در میان کاربران تویتر در افغانستان و ایران راه انداخته شد و میلیون‌ها تن از این دوکشور به این حرکت پیوستند.

اعتراض میلیونی زنان و دختران با راه‌اندازی چالش عکس سیاه و سفید

در جنبش چالش عکس سیاه و سفید تاکنون بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار بار با یک عکس سیاه و سفید در انستاگرم پخش شده‌است.

Thumbnail

بیش از پنج میلیون زن و دختر در جهان در اعتراض به خشونت‌ها در برابر زنان، عکس‌های سیاه و سفید شان را در انستاگرم گذاشته‌اند.

در این پیکار جهانی زنان و دختران خواستار منع خشونت در برابر زنان و همسبتگی بانوان جهان شده‌اند.

در این اعتراض انترنتی عکس‌های سیاه و سفید، شماری از دختران و زنان افغانستان از درون و بیرون از کشور نیز شرکت کرده‌اند.

این بانوان کشور چالش عکس سیاه و سفید زنان را یک حرکت اجتماعی برای فشار بر حکومت‌ها و جریان‌های سیاسی ازبهر تطبیق کنوانسیون‌های حفظ حقوق بشری می‌دانند.

در جنبش چالش عکس سیاه و سفید تاکنون بیش از پنج میلیون و چهارصد هزار بار با یک عکس سیاه و سفید در انستاگرم پخش شده‌است.

در این جنبش آنلاین هرکاربر زن و دختر در انستاگرم عکس خودش را به‌گونۀ سیاه و سفید که رنگ اعتراض است با هشتک‌های "چالش پذیرفته شد"و "زنان از زنان حمایت می‌کنند" پخش می‌کنند.

شبنم نسیمی، شرکت کنندۀ در این جنبش از بریتانیا گفت: «بسیار مهم است که کمپاین‌های مانند چالش پذیرفته شد و خط سرخ را ادامه بدهیم. چون هراندازه آواز زنان شنیده شود همان اندازه تاثیرگذار می‌باشد و نیز به این فکر باشیم که چگونه مردان را در این پروسه شامل بسازیم.»

این حرکت که گفته می‌شود در اعتراض به کشته‌شدن یک دختر دانشجو از ترکیه آغاز شد و خشونت در برابر زنان که یک پدیده جهانی است، در جریان بیست و چهار ساعت میلیون‌ها زن و دختر از سراسر جهان به حرکت پیوستند.

عایشه خرم، نمایندۀ جوانان در سازمان ملل بیان داشت: «وقتی‌که زن کشی‌ها و قتل‌هایی که به نام فیمی سایدز در ترکیه صورت می‌گرفت، هر روز در شبکه‌های اجتماعی عکس‌های سیاه و سفید زنانی به قتل می‌رسیدند یا مفقود می‌شدند، آن را نشر می‌کردند. پس زنان این جنبش را شروع کردند تا شاید فردا من کسی باشم که عکسم به گونه سیاه و سفید در رسانه‌های اجتماعی ظاهر شود.»

بربنیاد اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در شش ماه گذشته یک صدو بیست وهفت رویداد تکان دهندۀ قتل، تجاوز جنسی، خود سوزی، خودکشی و دادگاه صحرایی زنان در کشور ثبت شده‌اند.

شبنم صالحی، کمشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در این باره اظهار داشت: «چیزی که برای کمیسیون حقوق بشر بسیار نگران کننده‌است بلند رفتن رویدادهای حاد خشونت در برابر زنان است.»

چندی پیش نیز حرکت میلیونی آنلاین زیرنام "به طالبان باج ندهید" و "اعدام نکنید" در میان کاربران تویتر در افغانستان و ایران راه انداخته شد و میلیون‌ها تن از این دوکشور به این حرکت پیوستند.

هم‌رسانی کنید