تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

افرادی‌که به اشتباه بازداشت شده بودند خواهان اعادۀ حیثیت شان اند

سه تنی‌که به اشتباه و به اتهام همکاری با طالبان و فعالیت‌های هراس‌افگنانه در شب دوم عید قربان (۲۱اسد) از سوی نیروهای ویژۀ پولیس در بگرامی کابل بازداشت شده بودند خواهان اعادۀ حیثیت شان استند.

آنان می‌گویند که برای دو شب در بند نگه داشته شدند، اما نیروهای ویژۀ پولیس نتوانستند اتهام‌ها را بر آنان ثابت بسازند و آنان را آزاد کردند.

وزارت امور داخله، به روز سه‌شنبه (۲۲اسد) در خبرنامه‌یی با پخش چند تصویر از این سه تن، گفت که این سه تن را به اتهام همکاری با طالبان بازداشت کرده‌اند.

صفت‌الله سی و نُه ساله، یکی از این بازداشت شده‌گان است. او که در مسیر کابل – جلال‌آباد رانندۀ موتر مسافربری است، می‌‎گوید که نیروهای امنیتی ساعت یازده و نیم شب بدون اجازه داخل خانۀ او شدند و اورا بازداشت کردند.

صفت‌الله، می‌افزاید که پخش تصویرهای شان از سوی وزارت امور داخله در رسانه‌های اجتماعی، پیش از ثابت شدن اتهام بر آنان، بازی با شخصیت آنان بوده‌است: «پدرم مریض است. در خانه بیمار دارم. نمی‌دانم چرا بین مردم و حکومت فاصله ایجاد می‌کنید.»

دو تن دیگر به نام‌های محمد اسلم و محمد اعظم که کاکا و برادر زادۀ هم استند نیز در همان شب در همسایه‌گی خانۀ صفت‌الله بازداشت شدند.

آنان، هشدار می‌دهند که اگر حکومت موضوع بازداشت بی علت آنان را بررسی نکند، دست به اعتراض خواهند زد.

محمد اسلم گفت: «من اعادۀ حیثیت می‌کنم! برای شان گفتم که همان روزی که [از زندان] بیرون شوم میایم نزد حقوق بشر، ستره محکمه و هرجایی که باشد در آن‌جا شکایت می‌کنم! تو با عزت من بازی کردی.»
محمد اعظم نیز بیان داشت: «آمدند نصف شب داخل خانه من شدند؛ تشک‌‎ها بالشت‌ها و بکس‌های مان را با لگد زدند.»

در همین حال، وزارت امور داخله نیز می‌پذیرد که این سه تن در نتیجۀ گمانه زنی‌ها بازداشت شده بودند.

این وزارت، چند ساعت پس از پخش خبر بازداشت این سه تن در برخی از رسانه‌های  اجتماعی، این خبر را برداشت.

با این همه، شماری از باشنده‌گان کابل هرچند از تلاش‌های نیروهای امنیتی برای بازداشت هراس‌افگنان ستایش می‌کنند، اما تأکید دارند که این نیروها باید در برنامه‌های شان هدفمند پیش بروند.
هرچند بربنیاد قانون، بدون داشتن اسناد دربارۀ یک اتهام داخل شدن به خانۀ مردم جرم است اما در این اواخر شکایت‌ها از وارد شدن نیروهای امنیتی بدون مدارک به خانه‌های مردم در چندین بخش کشور شنیده شده‌اند.

افغانستان

افرادی‌که به اشتباه بازداشت شده بودند خواهان اعادۀ حیثیت شان اند

اما به گفتۀ آنان، پس از سپری کردن دو شب در نزد نیروهای امنیتی هر سه بی‌گناه شناخته شدند و رها شدند.

تصویر بندانگشتی

سه تنی‌که به اشتباه و به اتهام همکاری با طالبان و فعالیت‌های هراس‌افگنانه در شب دوم عید قربان (۲۱اسد) از سوی نیروهای ویژۀ پولیس در بگرامی کابل بازداشت شده بودند خواهان اعادۀ حیثیت شان استند.

آنان می‌گویند که برای دو شب در بند نگه داشته شدند، اما نیروهای ویژۀ پولیس نتوانستند اتهام‌ها را بر آنان ثابت بسازند و آنان را آزاد کردند.

وزارت امور داخله، به روز سه‌شنبه (۲۲اسد) در خبرنامه‌یی با پخش چند تصویر از این سه تن، گفت که این سه تن را به اتهام همکاری با طالبان بازداشت کرده‌اند.

صفت‌الله سی و نُه ساله، یکی از این بازداشت شده‌گان است. او که در مسیر کابل – جلال‌آباد رانندۀ موتر مسافربری است، می‌‎گوید که نیروهای امنیتی ساعت یازده و نیم شب بدون اجازه داخل خانۀ او شدند و اورا بازداشت کردند.

صفت‌الله، می‌افزاید که پخش تصویرهای شان از سوی وزارت امور داخله در رسانه‌های اجتماعی، پیش از ثابت شدن اتهام بر آنان، بازی با شخصیت آنان بوده‌است: «پدرم مریض است. در خانه بیمار دارم. نمی‌دانم چرا بین مردم و حکومت فاصله ایجاد می‌کنید.»

دو تن دیگر به نام‌های محمد اسلم و محمد اعظم که کاکا و برادر زادۀ هم استند نیز در همان شب در همسایه‌گی خانۀ صفت‌الله بازداشت شدند.

آنان، هشدار می‌دهند که اگر حکومت موضوع بازداشت بی علت آنان را بررسی نکند، دست به اعتراض خواهند زد.

محمد اسلم گفت: «من اعادۀ حیثیت می‌کنم! برای شان گفتم که همان روزی که [از زندان] بیرون شوم میایم نزد حقوق بشر، ستره محکمه و هرجایی که باشد در آن‌جا شکایت می‌کنم! تو با عزت من بازی کردی.»
محمد اعظم نیز بیان داشت: «آمدند نصف شب داخل خانه من شدند؛ تشک‌‎ها بالشت‌ها و بکس‌های مان را با لگد زدند.»

در همین حال، وزارت امور داخله نیز می‌پذیرد که این سه تن در نتیجۀ گمانه زنی‌ها بازداشت شده بودند.

این وزارت، چند ساعت پس از پخش خبر بازداشت این سه تن در برخی از رسانه‌های  اجتماعی، این خبر را برداشت.

با این همه، شماری از باشنده‌گان کابل هرچند از تلاش‌های نیروهای امنیتی برای بازداشت هراس‌افگنان ستایش می‌کنند، اما تأکید دارند که این نیروها باید در برنامه‌های شان هدفمند پیش بروند.
هرچند بربنیاد قانون، بدون داشتن اسناد دربارۀ یک اتهام داخل شدن به خانۀ مردم جرم است اما در این اواخر شکایت‌ها از وارد شدن نیروهای امنیتی بدون مدارک به خانه‌های مردم در چندین بخش کشور شنیده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید