تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده را در کابل کشتند

افراد ناشناش، چهار عضو یک خانواده را در حوزۀ هفتم شهر کابل کشتند.

بستگان این خانواده، می‌گویند که افراد ناشناش پس از چاشت امروز(یک‌شنبه، ۲۹جدی) با وارد شدن به خانۀ یک کارمند وزارت ترانسپورت همسر، دو دختر و یک پسرش را با ضرب تیشه به قتل رسانیده و سپس از محل فرار کردند.

به گفتۀ بستگان این خانواده، پدر این خانواده هنگامی که شام امروز از وظیفه به خانه برگشته بود، با اجساد خون آلود اعضای خانواده‌اش رو‌به‌رو شد.

وزارت امور داخله می‌گوید که این رویداد بررسی می‌شود.

این در حالی است که پیش از چاشت امروز، دزدان مسلح بر یک پروشگاۀ مرغ در دشت برچی در غرب کابل حمله کردند و یک نگهبان این پرورشگاه را با ضرب گلوله کشتند.

افراد ناشناس چهار عضو یک خانواده را در کابل کشتند

وزارت امور داخله می‌گوید که این رویداد بررسی می‌شود.

تصویر بندانگشتی

افراد ناشناش، چهار عضو یک خانواده را در حوزۀ هفتم شهر کابل کشتند.

بستگان این خانواده، می‌گویند که افراد ناشناش پس از چاشت امروز(یک‌شنبه، ۲۹جدی) با وارد شدن به خانۀ یک کارمند وزارت ترانسپورت همسر، دو دختر و یک پسرش را با ضرب تیشه به قتل رسانیده و سپس از محل فرار کردند.

به گفتۀ بستگان این خانواده، پدر این خانواده هنگامی که شام امروز از وظیفه به خانه برگشته بود، با اجساد خون آلود اعضای خانواده‌اش رو‌به‌رو شد.

وزارت امور داخله می‌گوید که این رویداد بررسی می‌شود.

این در حالی است که پیش از چاشت امروز، دزدان مسلح بر یک پروشگاۀ مرغ در دشت برچی در غرب کابل حمله کردند و یک نگهبان این پرورشگاه را با ضرب گلوله کشتند.

هم‌رسانی کنید