تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش جرم‌های جنایی درکابل؛ ثبت سومین قتل در یک هفته

جرم‌های جنایی در شهر کابل در روزهای اخیر افزایش یافته‌اند؛ چنان‌که طلوع‌نیوز تنها در یک هفته سه رویداد جنایی را در کابل ثبت کرده‌است.

در این رویدادها، سه تن به‌شمول یک زن جان باخته‌اند و دو تن هم زخمی شده‌اند.

تازه‌ترین این رویدادها، بامداد امروز پنج‌شنبه در منطقۀ بهارستان شهر کابل رخ داد که در آن یک نوجوان شانزده ساله از سوی دزدان تفنگ‌دار به قتل رسید.

خانواده این نوجوان می‌گوید که "امید" از سوی سه دزد تفنگ‌دار به قتل رسیده‌است.

بربنیاد ادعای پروین، مادر امید، این دزدان پیش از این نیز به قتل و دزدی‌های مسلحانه متهم شده‌اند: «پیش از این‌ که من و شوهرم از خانه بیرون شویم، پسرم را زدند.»

پدر امید می‌گوید که چند روز پیش برادرش که در واحد واکنش سریع در کندز بود، نیز جان باخت و غم ازدست دادن این دو، اورا شکسته‌است: «پسرم اول از خانه برآمد و من بدنبالش؛ بعدتر مادرش صدا کرد که پسرم را زدند.»

شریف، برادر بزرگ امید، که پولیس است می‌گوید که وی نیز باری با همین دزدان مسلح در نزدیکی خانه‌اش روبه‌رو شده بود: «در کوچه برآمدم. با لباس نظامی مرا ایستاد کردند. هفت نفر بودند. تفنگ‌چه داشتند و گفتند مبایل خودرا بده.»

در روز سوم عید – سه شنبه - در یک رویداد جنایی دیگر در کارته پروان یک جوان سی و دو ساله جان باخت و برادرش زخم برداشت.

یک روز پیش از عید رمضان – شنبه - نیز شیلای سی و شش ساله، مادر پنج فرزند، از باشنده‌گان پنج‌صد فامیلی که از راه می‌گذشت در هنگام تیراندازی دزدان مسلح جان باخت.

این سه رویداد را در یک هفته طلوع‌نیوز گزارش داده‌است. با آن‌که نامزد وزیر امور داخله آمران حوزه‌های امنیتی را هشدار داده‌است که اگر رویدادهای جنایی در یک حوزه اتفاق بیفتد آمر حوزه را برکنار می‌کند اما ظاهرأ با این هشدارها نیز جلو جرم‌های جنایی در کابل گرفته نشده‌اند.

افزایش جرم‌های جنایی درکابل؛ ثبت سومین قتل در یک هفته

در روز سوم عید – سه شنبه - در یک رویداد جنایی دیگر در کارته پروان یک جوان سی و دو ساله جان باخت و برادرش زخم برداشت.

تصویر بندانگشتی

جرم‌های جنایی در شهر کابل در روزهای اخیر افزایش یافته‌اند؛ چنان‌که طلوع‌نیوز تنها در یک هفته سه رویداد جنایی را در کابل ثبت کرده‌است.

در این رویدادها، سه تن به‌شمول یک زن جان باخته‌اند و دو تن هم زخمی شده‌اند.

تازه‌ترین این رویدادها، بامداد امروز پنج‌شنبه در منطقۀ بهارستان شهر کابل رخ داد که در آن یک نوجوان شانزده ساله از سوی دزدان تفنگ‌دار به قتل رسید.

خانواده این نوجوان می‌گوید که "امید" از سوی سه دزد تفنگ‌دار به قتل رسیده‌است.

بربنیاد ادعای پروین، مادر امید، این دزدان پیش از این نیز به قتل و دزدی‌های مسلحانه متهم شده‌اند: «پیش از این‌ که من و شوهرم از خانه بیرون شویم، پسرم را زدند.»

پدر امید می‌گوید که چند روز پیش برادرش که در واحد واکنش سریع در کندز بود، نیز جان باخت و غم ازدست دادن این دو، اورا شکسته‌است: «پسرم اول از خانه برآمد و من بدنبالش؛ بعدتر مادرش صدا کرد که پسرم را زدند.»

شریف، برادر بزرگ امید، که پولیس است می‌گوید که وی نیز باری با همین دزدان مسلح در نزدیکی خانه‌اش روبه‌رو شده بود: «در کوچه برآمدم. با لباس نظامی مرا ایستاد کردند. هفت نفر بودند. تفنگ‌چه داشتند و گفتند مبایل خودرا بده.»

در روز سوم عید – سه شنبه - در یک رویداد جنایی دیگر در کارته پروان یک جوان سی و دو ساله جان باخت و برادرش زخم برداشت.

یک روز پیش از عید رمضان – شنبه - نیز شیلای سی و شش ساله، مادر پنج فرزند، از باشنده‌گان پنج‌صد فامیلی که از راه می‌گذشت در هنگام تیراندازی دزدان مسلح جان باخت.

این سه رویداد را در یک هفته طلوع‌نیوز گزارش داده‌است. با آن‌که نامزد وزیر امور داخله آمران حوزه‌های امنیتی را هشدار داده‌است که اگر رویدادهای جنایی در یک حوزه اتفاق بیفتد آمر حوزه را برکنار می‌کند اما ظاهرأ با این هشدارها نیز جلو جرم‌های جنایی در کابل گرفته نشده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره