تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

افغانستان باردیگر از پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت کرد

افغانستان برای دومین‌بار در جریان یک هفته، از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نامه‌یی، به آنچه که «نقض پیوسته قلمرو افغانستان» از سوی پاکستان می‌گوید، پرداخته است و از ادامۀ موشک پراگنی‌ها از خاک آن کشور بر ولایت‌های کنر و ننگرهار خبر داده‌است.

در این نامه، افغانستان «اقدامات لازم سازمان ملل متحد را برای رسیده‌گی مؤثر به این مشکل» خواستار شده‌است.

در بخشی از این نامه آمده است که: «این حمله‌ها مشمول پرتاب دوام‌دار هاوان‌ بر قلمرو افغانستان، به ‌ویژه بر روستاها و ولسوالی‌های کنر و ننگرهار، می‌شوند.»

شکایت نخست حکومت افغانستان در بارۀ سفر اعضای هیئت طالبان به پاکستان و دیدار عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان با این گروه بود. دیداری‌که برگزار نشد.

در همین حال، ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری می‌کند که سازمان ملل متحد، در پیوند با این شکایت، در برابر پاکستان، برخورد داشته باشد.

محمد هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «در بارۀ راکت پراگنی‌ها، حکومت افغانستان از راه‌های دیپلوماتیک با پاکستان مطرح کرده بود و این بار به شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. امیدوار استم که براساس طرزالعمل‌ها و قوانینی که ملل متحد دارد، با پاکستان برخورد جدی صورت بگیرد تا راکت پراگنی‌ها متوقف شود.»

از سال ۲۰۱۲میلادی تا پارسال، افغانستان بیش از ۲۸۰ بار از پاکستان به مقام‌های آن کشور و دیگر نهادها شکایت کرده‌است و در  این زمینه‌ها، سفیران آن کشور را در کابل، نیز فراخوانده است.

نقض حریم هوایی افغانستان از سوی هواپیماهای ارتش پاکستان، ساخت پاسگاه های نظامی، کشیدن سیم های خاردار و موانع در خاک افغانستان، از مسایل دیگری استند که کابل را به این شکایت ها واداشته اند.

افغانستان می‌گوید که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷میلادی، تا بیش از ۲۸هزار و ۸۰۰ گلوله توپ و هاوان بر افغانستان پرتاب شده‌اند و در نتیجه این حمله‌ها، بیش از ۸۰تن جان باخته اند و بیش از ۱۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند. آمارهای دیگری هم نشان می‌دهند که از آغاز سال ۲۰۱۸میلادی تاکنون، پاکستان بیش از ۱۶۰بار حریم افغانستان را نقض کرده است و از آن کشور، بیش از شش هزار گلوله توپ و هاوان بر افغانستان شلیک شده‌اند.

افغانستان

افغانستان باردیگر از پاکستان در سازمان ملل متحد شکایت کرد

ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری می‌کند که سازمان ملل متحد، در پیوند با این شکایت، در برابر پاکستان، برخورد داشته باشد.

Thumbnail

افغانستان برای دومین‌بار در جریان یک هفته، از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد.

نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نامه‌یی، به آنچه که «نقض پیوسته قلمرو افغانستان» از سوی پاکستان می‌گوید، پرداخته است و از ادامۀ موشک پراگنی‌ها از خاک آن کشور بر ولایت‌های کنر و ننگرهار خبر داده‌است.

در این نامه، افغانستان «اقدامات لازم سازمان ملل متحد را برای رسیده‌گی مؤثر به این مشکل» خواستار شده‌است.

در بخشی از این نامه آمده است که: «این حمله‌ها مشمول پرتاب دوام‌دار هاوان‌ بر قلمرو افغانستان، به ‌ویژه بر روستاها و ولسوالی‌های کنر و ننگرهار، می‌شوند.»

شکایت نخست حکومت افغانستان در بارۀ سفر اعضای هیئت طالبان به پاکستان و دیدار عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان با این گروه بود. دیداری‌که برگزار نشد.

در همین حال، ریاست‌جمهوری ابراز امیدواری می‌کند که سازمان ملل متحد، در پیوند با این شکایت، در برابر پاکستان، برخورد داشته باشد.

محمد هارون چخانسوری، سخن‌گوی رییس‌جمهور در این باره گفت: «در بارۀ راکت پراگنی‌ها، حکومت افغانستان از راه‌های دیپلوماتیک با پاکستان مطرح کرده بود و این بار به شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده. امیدوار استم که براساس طرزالعمل‌ها و قوانینی که ملل متحد دارد، با پاکستان برخورد جدی صورت بگیرد تا راکت پراگنی‌ها متوقف شود.»

از سال ۲۰۱۲میلادی تا پارسال، افغانستان بیش از ۲۸۰ بار از پاکستان به مقام‌های آن کشور و دیگر نهادها شکایت کرده‌است و در  این زمینه‌ها، سفیران آن کشور را در کابل، نیز فراخوانده است.

نقض حریم هوایی افغانستان از سوی هواپیماهای ارتش پاکستان، ساخت پاسگاه های نظامی، کشیدن سیم های خاردار و موانع در خاک افغانستان، از مسایل دیگری استند که کابل را به این شکایت ها واداشته اند.

افغانستان می‌گوید که از سال ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۷میلادی، تا بیش از ۲۸هزار و ۸۰۰ گلوله توپ و هاوان بر افغانستان پرتاب شده‌اند و در نتیجه این حمله‌ها، بیش از ۸۰تن جان باخته اند و بیش از ۱۸۰ تن دیگر زخم برداشته اند. آمارهای دیگری هم نشان می‌دهند که از آغاز سال ۲۰۱۸میلادی تاکنون، پاکستان بیش از ۱۶۰بار حریم افغانستان را نقض کرده است و از آن کشور، بیش از شش هزار گلوله توپ و هاوان بر افغانستان شلیک شده‌اند.

هم‌رسانی کنید