تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افغانستان تعهد جهانی آزادی رسانه‌‎ها را امضا کرد

سفارت بریتانیا در کابل روز دوشنبه (۷ دلو) با پخش خبرنامه‎‌یی می‌گوید که با امضای این سند، افغانستان تعهد می‌کند که در راستای بهبود وضعیت آزادی رسانه‌ها و مصونیت خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان عمل می‎کند.

خبرنامه می‎افزاید که با پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی آزادی مطبوعات، شمار کشورهای عضو این ائتلاف به ۳۵ می‎رسد و این کشورها  برای پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و مصونیت خبرنگاران در کنار هم کار می‌کنند.

هدف از این کمپاین جلب توجه جهانی به موضوع آزادی رسانه‌‌ها و محدود ساختن کسانی است که آزادی رسانه‌ها را نقض می‌کند.

در همین حال،  فدارسیون ملی خبرنگاران می‌گوید که حکومت چالش‎‌ها را از برابر خبرنگاران باید از میان بردارد.

افغانستان در سال‌های پسین یکی از خونین ترین و خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده‌است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در نشست در هنگامی امضای این سند گفت: "هم مسؤولیت‌های مارا بیشتر می‌گرداند در دفاع و حمایت از آزادی بیان، رسانه‎ها و خبرنگاران و هم ما را امیدوار می‌سازد که در این عرصه از حمایت و همکاری یک ائتلاف جهانی برخوردار هستیم."   

در این نشست سرپرست وزارت امور خارجه می‎گوید که آزادی بیان یکی از دست‌آورد‎های بزرگ حکومت افغانستان است و در روند صلح خط سرخ خواهد بود.

هارون چخانسوری در این باره گفت: "آزادی بیان هیچ‌گاه معامله نمی‎شود و حکومت افغانستان آزادی بیان را به حیث یک ارزش معنوی حمایت می‎کند و افغانستان به عقب بر نمی‌گردد."

افغانستان در حالی عضویت این ایتلاف را به‌دست می‌آورد که بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی گزارشگران بی‌مرز، این کشور در سال ۲۰۱۹ پس از مکسیکو و سوریه، مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بوده‌است.

افغانستان تعهد جهانی آزادی رسانه‌‎ها را امضا کرد

از سال ۲۰۱۸ بدینسو، بریتانیا و کانادا رهبری کمپاین جهانی برای آزادی رسانه‌ها را بدوش دارند.

Thumbnail

سفارت بریتانیا در کابل روز دوشنبه (۷ دلو) با پخش خبرنامه‎‌یی می‌گوید که با امضای این سند، افغانستان تعهد می‌کند که در راستای بهبود وضعیت آزادی رسانه‌ها و مصونیت خبرنگاران در داخل و خارج از افغانستان عمل می‎کند.

خبرنامه می‎افزاید که با پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی آزادی مطبوعات، شمار کشورهای عضو این ائتلاف به ۳۵ می‎رسد و این کشورها  برای پشتیبانی از آزادی رسانه‌ها و مصونیت خبرنگاران در کنار هم کار می‌کنند.

هدف از این کمپاین جلب توجه جهانی به موضوع آزادی رسانه‌‌ها و محدود ساختن کسانی است که آزادی رسانه‌ها را نقض می‌کند.

در همین حال،  فدارسیون ملی خبرنگاران می‌گوید که حکومت چالش‎‌ها را از برابر خبرنگاران باید از میان بردارد.

افغانستان در سال‌های پسین یکی از خونین ترین و خطرناک ترین کشورها برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده‌است.

سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری در نشست در هنگامی امضای این سند گفت: "هم مسؤولیت‌های مارا بیشتر می‌گرداند در دفاع و حمایت از آزادی بیان، رسانه‎ها و خبرنگاران و هم ما را امیدوار می‌سازد که در این عرصه از حمایت و همکاری یک ائتلاف جهانی برخوردار هستیم."   

در این نشست سرپرست وزارت امور خارجه می‎گوید که آزادی بیان یکی از دست‌آورد‎های بزرگ حکومت افغانستان است و در روند صلح خط سرخ خواهد بود.

هارون چخانسوری در این باره گفت: "آزادی بیان هیچ‌گاه معامله نمی‎شود و حکومت افغانستان آزادی بیان را به حیث یک ارزش معنوی حمایت می‎کند و افغانستان به عقب بر نمی‌گردد."

افغانستان در حالی عضویت این ایتلاف را به‌دست می‌آورد که بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی گزارشگران بی‌مرز، این کشور در سال ۲۰۱۹ پس از مکسیکو و سوریه، مرگبارترین کشور برای خبرنگاران بوده‌است.

هم‌رسانی کنید