Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امریکا: نامۀ طالبان نمایانگر ارادۀ این گروه برای صلح نیست

ایالات متحده امریکا، نامۀ طالبان را به مردم امریکا، نمایانگر ارادۀ این گروه برای صلح نمی داند.

وزارت خارجه امریکا می گوید که از طالبان برای پیوستن به روند صلح استقبال می شد، اما اکنون نوبت طالبان است تا از جنگ دست بکشند.

سخن گوی این وزارت می گودی که حمله های شرم ‌آور اخیر طالبان در کابل، نشان‌دهندۀ بربریت این گروه است و نامۀ طالبان به مردم امریکا، نمایانگر تمایل این گرو به وارد شدن در گفت وگوهای صلح نیست.

در همین حال، جنرالان امریکایی می گویند مطمئن استند که با افزایش حمله های هوایی و زمینی بر طالبان که بخشی از راهبرد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا است، بن‌بست نظامی با طالبان شکسته خواهد شد و طالبان مجبور خواهند شد تا بر میز گفت وگو بنشینند.

همزمان با این، وزارت دفاع ملی افغانستان نیز بر افزایش حمله ها بر گروه طالبان تأکید دارد.

دولت وزیری، سخن گوی این وزارت می گوید: «دشمن تلفات زیادی دیده اند و توان جنگ رو در رو را از دست داده اند. هم اکنون نیز در میدان های نبرد، پنجاه تا شصت درصد فعالیت های دشمن، کاهش یافته است.»

در این میان، رییس جمهور غنی که امروز به مناسبت بیست نُهمین سالروز خروج ار تش سرخ شوروی پیشین از افغانستان، سخن می زد، بر بسیج شدن مردم در برابر هراس افگنان تأکید کرد: «اکنون افغانستان زیر تهاجم تروریسم است، به تمامی افغان ها است همانطوری که در برابر ارتش سرخ شوروی ایستادند، در برابر تروریسم بین المللی نیز یک دست شوند.»

همزمان با این، ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو می گوید که حل بحران افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه به ویژه چین ممکن نخواهد بود: «ناتو از حکومت وحدت ملی افغانستان پشتیبانی می کند. افغانستان یک کشور مستقل و دارای حکومت مستقل است. ما این حکومت را با کار با کشورهای منطقه تشویق می کنیم. بدون همکاری کامل کشورهای منطقه حل بحران افغانستان ممکن نیست.»

تنها چند هفته پس از رد گفت وگوهای صلح با طالبان از سوی رییس جمهور امریکا و نیز افزایش بی پیشینۀ حمله های هواپیماهای «بی ۵۲» امریکایی بر طالبان و داعشیان، گروه طالبان در یک نامۀ سرگشاده به ملت امریکا از آماده گی شان برای گفت وگو سخن گفته اند و نیز هشدار داده اند که کارگیری از زور، وضعیت را پیچیده خواهد ساخت.

امریکا: نامۀ طالبان نمایانگر ارادۀ این گروه برای صلح نیست

وزارت خارجۀ امریکا در واکنش به نامۀ سرگشادۀ طالبان به مردم امریکا می گوید که  طالبان نیتی برای گفت وگو ندارند.

تصویر بندانگشتی

ایالات متحده امریکا، نامۀ طالبان را به مردم امریکا، نمایانگر ارادۀ این گروه برای صلح نمی داند.

وزارت خارجه امریکا می گوید که از طالبان برای پیوستن به روند صلح استقبال می شد، اما اکنون نوبت طالبان است تا از جنگ دست بکشند.

سخن گوی این وزارت می گودی که حمله های شرم ‌آور اخیر طالبان در کابل، نشان‌دهندۀ بربریت این گروه است و نامۀ طالبان به مردم امریکا، نمایانگر تمایل این گرو به وارد شدن در گفت وگوهای صلح نیست.

در همین حال، جنرالان امریکایی می گویند مطمئن استند که با افزایش حمله های هوایی و زمینی بر طالبان که بخشی از راهبرد دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا است، بن‌بست نظامی با طالبان شکسته خواهد شد و طالبان مجبور خواهند شد تا بر میز گفت وگو بنشینند.

همزمان با این، وزارت دفاع ملی افغانستان نیز بر افزایش حمله ها بر گروه طالبان تأکید دارد.

دولت وزیری، سخن گوی این وزارت می گوید: «دشمن تلفات زیادی دیده اند و توان جنگ رو در رو را از دست داده اند. هم اکنون نیز در میدان های نبرد، پنجاه تا شصت درصد فعالیت های دشمن، کاهش یافته است.»

در این میان، رییس جمهور غنی که امروز به مناسبت بیست نُهمین سالروز خروج ار تش سرخ شوروی پیشین از افغانستان، سخن می زد، بر بسیج شدن مردم در برابر هراس افگنان تأکید کرد: «اکنون افغانستان زیر تهاجم تروریسم است، به تمامی افغان ها است همانطوری که در برابر ارتش سرخ شوروی ایستادند، در برابر تروریسم بین المللی نیز یک دست شوند.»

همزمان با این، ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو می گوید که حل بحران افغانستان بدون همکاری کشورهای منطقه به ویژه چین ممکن نخواهد بود: «ناتو از حکومت وحدت ملی افغانستان پشتیبانی می کند. افغانستان یک کشور مستقل و دارای حکومت مستقل است. ما این حکومت را با کار با کشورهای منطقه تشویق می کنیم. بدون همکاری کامل کشورهای منطقه حل بحران افغانستان ممکن نیست.»

تنها چند هفته پس از رد گفت وگوهای صلح با طالبان از سوی رییس جمهور امریکا و نیز افزایش بی پیشینۀ حمله های هواپیماهای «بی ۵۲» امریکایی بر طالبان و داعشیان، گروه طالبان در یک نامۀ سرگشاده به ملت امریکا از آماده گی شان برای گفت وگو سخن گفته اند و نیز هشدار داده اند که کارگیری از زور، وضعیت را پیچیده خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید