تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

امسال ۱۹۰۰ غیرنظامی در هلمند کشته و زخمی شده‌اند

دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هلمند می‌گوید که در یک سال اخیر در این ولایت نزدیک به یک هزار و نه صد غیرنظامی در نبردها، انفجارها و حمله‌های هراس افگنانه کشته و زخمی شده‌اند.

مسوولان این کمیسیون می‌گویند که از این میان نزدیک به دو صد غیرنظامی جان باختند و نزدیک به یک هزار و پنج صد غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هلمند، گفت: «هلمند دو سال خونین را پست سر گذاشته است. تلفات غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان بلند رفته است و ما از این خاطر نگران استیم.»

یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان یک ساله نبرد هلمند هستند.

در همین حال هلمندیان از گروه‌های درگیر می‌خواهند که در نبرد‌های‌شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

نظر محمد رودی، فعال جامعه مدنی هلمند، گفت: «هر دو طرف از خانه‌های غیرنظامیان همانند سپر استفاده کرده اند. تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است، چون طرف‌‌های درگیر قانون جنگ را مراعات نمی‌کنند.»

در همین حال مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که  بیشتر این غیرنظامیان از سوی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت: «نیروهای امنیتی ما همیشه کوشیده اند که از غیرنظامیان حفاظت کنند. اکثر این غیرنظامیان بر اثر فعالیت‌های طالبان کشته شده اند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که هم اکنون نبرد میان نیروهای دولتی و نظامیان به شمول حومه شهر لشکرگاه در چند ولسوالی این ولایت ادامه دارند و طالبان در یک سال اخیر کوشیده اند که نا امنی‌ها را در این ولایت گسترش بدهند.

امسال ۱۹۰۰ غیرنظامی در هلمند کشته و زخمی شده‌اند

کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هلمند می‌گوید که در یک سال اخیر نزدیک به یک هزار و نه صد غیرنظامی در این ولایت کشته و زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هلمند می‌گوید که در یک سال اخیر در این ولایت نزدیک به یک هزار و نه صد غیرنظامی در نبردها، انفجارها و حمله‌های هراس افگنانه کشته و زخمی شده‌اند.

مسوولان این کمیسیون می‌گویند که از این میان نزدیک به دو صد غیرنظامی جان باختند و نزدیک به یک هزار و پنج صد غیرنظامی دیگر زخم برداشته‌اند.

عفیفه معروف، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در هلمند، گفت: «هلمند دو سال خونین را پست سر گذاشته است. تلفات غیرنظامیان به شمول زنان و کودکان بلند رفته است و ما از این خاطر نگران استیم.»

یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان یک ساله نبرد هلمند هستند.

در همین حال هلمندیان از گروه‌های درگیر می‌خواهند که در نبرد‌های‌شان به غیرنظامیان آسیب نرسانند.

نظر محمد رودی، فعال جامعه مدنی هلمند، گفت: «هر دو طرف از خانه‌های غیرنظامیان همانند سپر استفاده کرده اند. تلفات غیرنظامیان در حال افزایش است، چون طرف‌‌های درگیر قانون جنگ را مراعات نمی‌کنند.»

در همین حال مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که  بیشتر این غیرنظامیان از سوی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت: «نیروهای امنیتی ما همیشه کوشیده اند که از غیرنظامیان حفاظت کنند. اکثر این غیرنظامیان بر اثر فعالیت‌های طالبان کشته شده اند.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که هم اکنون نبرد میان نیروهای دولتی و نظامیان به شمول حومه شهر لشکرگاه در چند ولسوالی این ولایت ادامه دارند و طالبان در یک سال اخیر کوشیده اند که نا امنی‌ها را در این ولایت گسترش بدهند.

هم‌رسانی کنید