Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از تقرری‌های تازۀ در حکومت

تنها چند ساعت پس از آن که امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخابات دولت ساز، از توقف تقرری‌های تازه از سوی رییس‌جمهور اطمینان داد، گماشته شدن ولید تمیم به حیث سفیر تازه کشور در هند افشا شد و نیز گماشته شدن فرهان یوسفزی به حیث رییس بورد کرکت کشور همه‌گانی شد.

از تقرری‌های تازه چند ساعت پس از آن خبر می‌رسد که امرالله صالح به روز سه شنبه از توقف چنین تقرری‌ها از سوی رییس‌جمهور تعهد سپرده بود.

امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی، گفت: «رییس جمهور فعلی که یکی از کاندان انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هرگونه عزل و نصب کمپاین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت ساز تلقی گردد، از تاریخ نشر این اصول نامه تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خود داری می‌کند.»

این در حالی است که یک منبع حکومتی از فرستاده شدن فهرست نام‌های بیش از شصت تن از سوی وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری ازبهر گزینش در نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای دیگر خبر می‌دهد.

این منبع می‌گوید که یکی از این شصت تن ولید تمیم، رییس پیشین تصدی مواد نفتی و گاز مایع است که همچون سفیر تازه کشور در هند مقرر شده است. 

هرچند ریاست‌جمهوری گماشته شدن ولید تمیم را همچون سفیر درهند تایید یاد رد نمی‌کند، اما خود آقای تمیم در صفحه تویترش یک خبر در این باره را تایید کرده است.

در همین حال، ‌لوی سارنوالی می‌گوید که ولید تمیم سه پرونده اتهام‌های فساد در این نهاد دارد.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «قضیه تحت نام اختلاس زیر کار سارنوالی قرار گرفته. همکاران ما این را زیر بررسی خود دارند در معیاد قانونیش تحقیقات همکاران ما تکمیل خواهد شد و پس از تحقیقات نتایج یافته‌ها با شما شریک می‌شود.»

سایمه خوگیان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسانی که مقرر می‌شوند و در لوی سارنوالی دوسیه می‌داشته باشند و دوسیه شان تا اکنون ختم نشده باشند و برائت نگرفته باشند این اشتباه است.»

خلیل الله شهیدزاده، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسی که سفیر می‌خواهد تعیین شود و او پرونده دارد خود کشوری که او سفیر می‌شود او را همچون یک جنایت کار می‌شناسد.»

دیدگاه ولید تمیم را در رابطه به این اتهام‌ها در برابرخودش به دست آورده نتوانستیم.

ازسوی دیگر، فرهان یوسفزی از سوی رییس جمهور غنی به حیث رییس تازه بورد کرکت کشور گماشته شده است. 

درهمین حال شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رییس جمهور را به قانون شکنی‌ها و گماشتن‌های مصلحتی ازبهر کمک به پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌سازند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «به میلیون‌ها دالر این افراد پول جمع کردند، پول شان را گرفته و وعده کردند که در انتخابات به آن‌ها همکاری می‌کنند. پول شان را گرفته، دوسیه‌های شان را حفظ می‌کنند و خود شان را سفیر تعیین می‌کنند.»

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «هرکسی که به سود او (رییس جمهور) کار کند، اگر دوسیه هم داشته باشد شخص خوب است؛ اگر به او کار نکند، اگر ملایک هم باشد، وطن پرست باشد و به دلش به مردم بسازد، اما مخالف رییس جمهور باشد او شخص بد است.»

پیش از این نیز رییس‌جمهور بارها از سوی بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت، سوء استفاده از منابع حکومتی برای انتخابات و گشایش دوباره پروژه‌های افتتاح شده ازبهر جلب توجه مردم متهم شده است. اتهام‌هایی که ریاست‌جمهوری بی‌بنیاد می‌خواند.

انتقادها از تقرری‌های تازۀ در حکومت

از تقرری‌های تازه چند ساعت پس از آن خبر می‌رسد که امرالله صالح به روز سه شنبه از توقف چنین تقرری‌ها از سوی رییس‌جمهور تعهد سپرده بود.

تصویر بندانگشتی

تنها چند ساعت پس از آن که امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخابات دولت ساز، از توقف تقرری‌های تازه از سوی رییس‌جمهور اطمینان داد، گماشته شدن ولید تمیم به حیث سفیر تازه کشور در هند افشا شد و نیز گماشته شدن فرهان یوسفزی به حیث رییس بورد کرکت کشور همه‌گانی شد.

از تقرری‌های تازه چند ساعت پس از آن خبر می‌رسد که امرالله صالح به روز سه شنبه از توقف چنین تقرری‌ها از سوی رییس‌جمهور تعهد سپرده بود.

امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی اشرف غنی، گفت: «رییس جمهور فعلی که یکی از کاندان انتخابات ریاست جمهوری نیز است، از هرگونه عزل و نصب کمپاین انتخاباتی به نفع وی و تیم دولت ساز تلقی گردد، از تاریخ نشر این اصول نامه تا زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، خود داری می‌کند.»

این در حالی است که یک منبع حکومتی از فرستاده شدن فهرست نام‌های بیش از شصت تن از سوی وزارت امور خارجه به ریاست جمهوری ازبهر گزینش در نماینده‌گی‌های سیاسی افغانستان در کشورهای دیگر خبر می‌دهد.

این منبع می‌گوید که یکی از این شصت تن ولید تمیم، رییس پیشین تصدی مواد نفتی و گاز مایع است که همچون سفیر تازه کشور در هند مقرر شده است. 

هرچند ریاست‌جمهوری گماشته شدن ولید تمیم را همچون سفیر درهند تایید یاد رد نمی‌کند، اما خود آقای تمیم در صفحه تویترش یک خبر در این باره را تایید کرده است.

در همین حال، ‌لوی سارنوالی می‌گوید که ولید تمیم سه پرونده اتهام‌های فساد در این نهاد دارد.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی، گفت: «قضیه تحت نام اختلاس زیر کار سارنوالی قرار گرفته. همکاران ما این را زیر بررسی خود دارند در معیاد قانونیش تحقیقات همکاران ما تکمیل خواهد شد و پس از تحقیقات نتایج یافته‌ها با شما شریک می‌شود.»

سایمه خوگیان، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسانی که مقرر می‌شوند و در لوی سارنوالی دوسیه می‌داشته باشند و دوسیه شان تا اکنون ختم نشده باشند و برائت نگرفته باشند این اشتباه است.»

خلیل الله شهیدزاده، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان، گفت: «کسی که سفیر می‌خواهد تعیین شود و او پرونده دارد خود کشوری که او سفیر می‌شود او را همچون یک جنایت کار می‌شناسد.»

دیدگاه ولید تمیم را در رابطه به این اتهام‌ها در برابرخودش به دست آورده نتوانستیم.

ازسوی دیگر، فرهان یوسفزی از سوی رییس جمهور غنی به حیث رییس تازه بورد کرکت کشور گماشته شده است. 

درهمین حال شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری رییس جمهور را به قانون شکنی‌ها و گماشتن‌های مصلحتی ازبهر کمک به پیروزی‌اش در انتخابات ریاست جمهوری متهم می‌سازند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «به میلیون‌ها دالر این افراد پول جمع کردند، پول شان را گرفته و وعده کردند که در انتخابات به آن‌ها همکاری می‌کنند. پول شان را گرفته، دوسیه‌های شان را حفظ می‌کنند و خود شان را سفیر تعیین می‌کنند.»

ابراهیم الکوزی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: «هرکسی که به سود او (رییس جمهور) کار کند، اگر دوسیه هم داشته باشد شخص خوب است؛ اگر به او کار نکند، اگر ملایک هم باشد، وطن پرست باشد و به دلش به مردم بسازد، اما مخالف رییس جمهور باشد او شخص بد است.»

پیش از این نیز رییس‌جمهور بارها از سوی بسیاری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به پیکارهای انتخاباتی پیش از وقت، سوء استفاده از منابع حکومتی برای انتخابات و گشایش دوباره پروژه‌های افتتاح شده ازبهر جلب توجه مردم متهم شده است. اتهام‌هایی که ریاست‌جمهوری بی‌بنیاد می‌خواند.

هم‌رسانی کنید