تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از چگونگی پاسخ رییس‌جمهور به پرسش یک دوشیزه در یک مناظره

پاسخ‌های رییس‌جمهور غنی به پرسش‌های یک دوشیزه در مناظرۀ تلویزیون ملی افغانستان با انتقادهایی روبه‌رو شده‌است.

این دوشیزه، فریحه ایثار نام دارد و در مناظرۀ شب گذشته از رییس‌جمهور غنی دربارۀ دلایل مشکلات امنیتی و اجتماعی جوانان پرسید.

این جوان می‌گوید که نه تنها پاسخ‌های رییس‌جمهور برایش قناعت بخش نبودند بل رییس‌جمهور به نسل جوان کشور توهین کرد: «در جریان صحبت‌های من گفته می‌شد که نگذارید که دیگر صحبت بکند یا بس است یا به هر دلیلی یا نوبت به دیگرا برسد یا من دارم حقیقت‌‎هایی را می‎‏گویم که به تعدادی باید گفته نمی‌شد. من فکر می‌کنم به هر دلیلی، این خودش سانسور است.»

رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش این جوان گفته بود: «جوانی که احساسات نداشته باشد، جوان نیست.... نقطه اول؛ قضاوت شما و قضاوت تاریخ امید است دو چیز مختلف باشد. امید است یک روز کار مرا خودت و نسل تان انجام بدهید. باز ببنید که این‌قدر کمر دارید، این‌قدر شانه دارید که این بارها را تحمل کنید و آه نکشید! .... چند دانه شما در پوهنتون‌ها درس اساسی می‌خوانید؟ چند دانۀ شما چانس دوم می‌گیرید؟ چند دانۀ شما اجارۀ چانس سوم و چهارم را می‌خواهید؟ طرف نسل خود هم ببینید! چند دانۀ شما چیزی را که می‌خوانید بدرد افغانستان می‌خورد؟ چند دانۀ شما اول گپ می‌زنید بعد تحلیل می‌کنید؟»

آرش شهیرپور، یکی دیگر از شرکت کننده‌گان در این مناظره بود. او نیز در صفحۀ فسبوکش از آن‌چه سانسور پرسش‌هایش از سوی برگزارکننده‌گان این مناظره گفته‌است انتقاد کرده‌است.

اورځلا نعمت، پژوهشگر در این باره گفت: «این رقم تعمیم بخشیدن به یک نسلی از کشور که نسل رنج و خون و بدبختی بود... بسیار غیرمنصفانه است و امیدوار استم رییس‌جمهور گپ‌هایش را اصلاح کند.»

این گفته‌های رییس‌جمهور با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده‌است.
 
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که برداشت‌های رییس‌جمهور غنی از چگونگی آموزش و کار جوانان در افغانستان منصفانه نیست.

اما، ریاست‌جمهوری ادعاهای سانسور در این مناظره رییس‌جمهور را رد می‌کند و می‌گوید که رییس‌جمهور زمینه را فراهم کرده‌است تا جوانان در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سهم بگیرند.

سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که نیم کابینه حکومت را جوانان تشکیل می‌دهند.

انتقادها از چگونگی پاسخ رییس‌جمهور به پرسش یک دوشیزه در یک مناظره

این گفته‌های رییس‌جمهور با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده‌است.

تصویر بندانگشتی

پاسخ‌های رییس‌جمهور غنی به پرسش‌های یک دوشیزه در مناظرۀ تلویزیون ملی افغانستان با انتقادهایی روبه‌رو شده‌است.

این دوشیزه، فریحه ایثار نام دارد و در مناظرۀ شب گذشته از رییس‌جمهور غنی دربارۀ دلایل مشکلات امنیتی و اجتماعی جوانان پرسید.

این جوان می‌گوید که نه تنها پاسخ‌های رییس‌جمهور برایش قناعت بخش نبودند بل رییس‌جمهور به نسل جوان کشور توهین کرد: «در جریان صحبت‌های من گفته می‌شد که نگذارید که دیگر صحبت بکند یا بس است یا به هر دلیلی یا نوبت به دیگرا برسد یا من دارم حقیقت‌‎هایی را می‎‏گویم که به تعدادی باید گفته نمی‌شد. من فکر می‌کنم به هر دلیلی، این خودش سانسور است.»

رییس‌جمهور در پاسخ به پرسش این جوان گفته بود: «جوانی که احساسات نداشته باشد، جوان نیست.... نقطه اول؛ قضاوت شما و قضاوت تاریخ امید است دو چیز مختلف باشد. امید است یک روز کار مرا خودت و نسل تان انجام بدهید. باز ببنید که این‌قدر کمر دارید، این‌قدر شانه دارید که این بارها را تحمل کنید و آه نکشید! .... چند دانه شما در پوهنتون‌ها درس اساسی می‌خوانید؟ چند دانۀ شما چانس دوم می‌گیرید؟ چند دانۀ شما اجارۀ چانس سوم و چهارم را می‌خواهید؟ طرف نسل خود هم ببینید! چند دانۀ شما چیزی را که می‌خوانید بدرد افغانستان می‌خورد؟ چند دانۀ شما اول گپ می‌زنید بعد تحلیل می‌کنید؟»

آرش شهیرپور، یکی دیگر از شرکت کننده‌گان در این مناظره بود. او نیز در صفحۀ فسبوکش از آن‌چه سانسور پرسش‌هایش از سوی برگزارکننده‌گان این مناظره گفته‌است انتقاد کرده‌است.

اورځلا نعمت، پژوهشگر در این باره گفت: «این رقم تعمیم بخشیدن به یک نسلی از کشور که نسل رنج و خون و بدبختی بود... بسیار غیرمنصفانه است و امیدوار استم رییس‌جمهور گپ‌هایش را اصلاح کند.»

این گفته‌های رییس‌جمهور با موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شده‌است.
 
شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند که برداشت‌های رییس‌جمهور غنی از چگونگی آموزش و کار جوانان در افغانستان منصفانه نیست.

اما، ریاست‌جمهوری ادعاهای سانسور در این مناظره رییس‌جمهور را رد می‌کند و می‌گوید که رییس‌جمهور زمینه را فراهم کرده‌است تا جوانان در تصمیم‌گیری‌های بزرگ سهم بگیرند.

سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌گوید که نیم کابینه حکومت را جوانان تشکیل می‌دهند.

هم‌رسانی کنید