تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

انتقاد حکومت افغانستان از موشک پراگنی‌های پاکستان

حکومت افغانستان از سرگیری موشک پراگنی‌ها از خاک پاکستان را بر بخش‌های شرقی کشور نکوهش می‌کند. 

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، در صفحه تویترش این موشک پراگنی‌های پاکستان را مخالفت صریح با اصول بین‌المللی و نشانه‌ای از عدم تعهد این کشور در کار تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه می داند.

این درحالی است که به گفته مقام ها درشرق کشور ازجمله درکنر در روزهای اخیر بیش از دوصد موشک ازآن سوی خط دیورند برشماری از ولسوالی های مرزی شلیک شده اند.

انتقاد حکومت افغانستان از موشک پراگنی‌های پاکستان

حکومت افغانستان این راکت پراگنی‌ها را مخالفت با اصول بین المللی می‌داند. 

Thumbnail

حکومت افغانستان از سرگیری موشک پراگنی‌ها از خاک پاکستان را بر بخش‌های شرقی کشور نکوهش می‌کند. 

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس جمهور، در صفحه تویترش این موشک پراگنی‌های پاکستان را مخالفت صریح با اصول بین‌المللی و نشانه‌ای از عدم تعهد این کشور در کار تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه می داند.

این درحالی است که به گفته مقام ها درشرق کشور ازجمله درکنر در روزهای اخیر بیش از دوصد موشک ازآن سوی خط دیورند برشماری از ولسوالی های مرزی شلیک شده اند.

هم‌رسانی کنید