Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد شرکت‌های ساختمانی از سپردن پروژه‌ها به ادارۀ عملیاتی ارگ

اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی، از آنچه‌که برخورد دوگانه در برابر شرکت‌های خصوصی و ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، در روند داوطلبی قراردادها می‌گوید، سخت انتقاد می‌کند و این برخورد را ضربه‌یی بر بخش خصوصی می‌داند.

مسؤولان این اتحادیه، می‌گویند که ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، با شیوۀ تدارکاتی «منبع واحد» و بسیار زود و آسان، پروژه‌ها را بدست می‌آورد؛ اما شرکت‌های خصوصی حتا تا بیش از یک سال باید منتظر بمانند که از نتیجۀ حضورشان در داوطلبی‌ها آگاه شوند.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، رکود کار و بار آنان، در پنج سال حکومت وحدت ملی، باعث شده‌‌است که شمار شرکت‌های ساختمانی خصوصی از ۱۲۰۰ به ۶۰۰ کاهش یابد.

صبغت‌الله تمیم، معاون فنی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی در این باره بیان داشت: «متأسفانه در برخی از حالات، آنان [ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری] یک پروژه را تمام می‌کند و بعد تبلیغ می‌کنند که با مصرف خیلی اندک و وقت کم این پروژه را انجام داده‌اند؛ در حالی که وضع ما و آنان فرق می‌کند. ما با یک پروسۀ خیلی طولانی تدارکاتی روبه‌رو استیم که در آن، پول شرکت‌ها بند می‌شود، موضوع تضمین می‌باشد، اعتبار مالی می‌باشد که هیچ یک از این‌ها، فراراه آنان [ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری] نمی‌باشد.»

عبدالنصیر لطیفی، رییس یکی از شرکت‌های ساختمانی در کابل است. او می‌گوید پس از در حدود بیست‌سال کار در بخش ساختمانی، به مشکلاتی برخورده است – مشکلاتی که به گفتۀ او رفته رفته شرکتش را به ورشکستی روبه‌رو ساخته‌است.

لطیفی با بیش از بیست کارمند ورزیده‌یی که در این مدت برای خودش برگزیده است، تا چندسال پیش، کارهای در حدود هفتاد پروژه را موفقانه به پایان رسانید؛ اما اکنون از آنچه که سنگ‌اندازی‌ها فراراه شرکت‌های خصوصی در گرفتن قراردادها می‌داند، نگران است: «شما را به آن چالش‌های کاغذبازی می‌اندازند که شما بیزار می‌شوید! در نتیجه چه می‌شود؟ شرکت من سالانه باید تزئید داشته باشد، متأسفانه رو به رکود و سقوط می‌رود. من شکست خوردم!»

لطیفی می‌گوید که بیش از شش‌ماه از حضورش در داوطلبی چهار پروژه و به ضمانت گذاشتن بخشی از پول‌‌هایش در این روندها می‌گذرد؛ اما هیچ خبری از نتیجه این داوطلبی‌ها به او نرسیده‌است. در اوضاعی که چالش‌های دیگری را هم در برابر کارهایش می‌بیند: «در این‌جا ضرر نمی‌کند؛ مگر کی ضرر می‌دهدش؟ دولت ضرر می‌دهد! چه وقت ضرر می‌دهدش؟ طولانی شدن پروژه، ندادن پولش به وقتش، نگرفتن تسلیمی پروژه به وقتش، پروژه تکمیل شده، ماه‌ها سرش تیر می‌شود، تسلیم نمی‌گیرند.»

با این‌حال، حکومت بر اثرگذار بودن کارهای ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، پافشاری دارد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌‎جمهور اظهار داشت: «یک ادارۀ مهم، یک اداره‌یی که منابع حکومت افغانستان به‌گونۀ درست به مصرف رسیده و شما قصر دارالامان را ببینید، قصر جبل‌السراج را ببینید!»

بربنیاد اطلاعات ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، در دوسال گذشته، این اداره بیش از ۸۳۰ کار ساختمانی را بدست آورده‌است - آن‌هم در اوضاعی که نهادهای ناظر بر پیکار با فساد انتقاد دارند که بیشتر پروژه‌ها به‌گونۀ منبع واحد و یاهم به دستور خود رییس‌جمهور، به این اداره داده شده‌اند.

انتقاد شرکت‌های ساختمانی از سپردن پروژه‌ها به ادارۀ عملیاتی ارگ

به گفتۀ اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی، می‌گوید که بیشتر پروژه‌ها، بی رقابت و با شیوۀ تدارکاتی منبع واحد به اداره عملیاتی ریاست‌جمهوری سپرده می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی، از آنچه‌که برخورد دوگانه در برابر شرکت‌های خصوصی و ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، در روند داوطلبی قراردادها می‌گوید، سخت انتقاد می‌کند و این برخورد را ضربه‌یی بر بخش خصوصی می‌داند.

مسؤولان این اتحادیه، می‌گویند که ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، با شیوۀ تدارکاتی «منبع واحد» و بسیار زود و آسان، پروژه‌ها را بدست می‌آورد؛ اما شرکت‌های خصوصی حتا تا بیش از یک سال باید منتظر بمانند که از نتیجۀ حضورشان در داوطلبی‌ها آگاه شوند.

به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، رکود کار و بار آنان، در پنج سال حکومت وحدت ملی، باعث شده‌‌است که شمار شرکت‌های ساختمانی خصوصی از ۱۲۰۰ به ۶۰۰ کاهش یابد.

صبغت‌الله تمیم، معاون فنی اتحادیه شرکت‌های ساختمانی در این باره بیان داشت: «متأسفانه در برخی از حالات، آنان [ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری] یک پروژه را تمام می‌کند و بعد تبلیغ می‌کنند که با مصرف خیلی اندک و وقت کم این پروژه را انجام داده‌اند؛ در حالی که وضع ما و آنان فرق می‌کند. ما با یک پروسۀ خیلی طولانی تدارکاتی روبه‌رو استیم که در آن، پول شرکت‌ها بند می‌شود، موضوع تضمین می‌باشد، اعتبار مالی می‌باشد که هیچ یک از این‌ها، فراراه آنان [ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری] نمی‌باشد.»

عبدالنصیر لطیفی، رییس یکی از شرکت‌های ساختمانی در کابل است. او می‌گوید پس از در حدود بیست‌سال کار در بخش ساختمانی، به مشکلاتی برخورده است – مشکلاتی که به گفتۀ او رفته رفته شرکتش را به ورشکستی روبه‌رو ساخته‌است.

لطیفی با بیش از بیست کارمند ورزیده‌یی که در این مدت برای خودش برگزیده است، تا چندسال پیش، کارهای در حدود هفتاد پروژه را موفقانه به پایان رسانید؛ اما اکنون از آنچه که سنگ‌اندازی‌ها فراراه شرکت‌های خصوصی در گرفتن قراردادها می‌داند، نگران است: «شما را به آن چالش‌های کاغذبازی می‌اندازند که شما بیزار می‌شوید! در نتیجه چه می‌شود؟ شرکت من سالانه باید تزئید داشته باشد، متأسفانه رو به رکود و سقوط می‌رود. من شکست خوردم!»

لطیفی می‌گوید که بیش از شش‌ماه از حضورش در داوطلبی چهار پروژه و به ضمانت گذاشتن بخشی از پول‌‌هایش در این روندها می‌گذرد؛ اما هیچ خبری از نتیجه این داوطلبی‌ها به او نرسیده‌است. در اوضاعی که چالش‌های دیگری را هم در برابر کارهایش می‌بیند: «در این‌جا ضرر نمی‌کند؛ مگر کی ضرر می‌دهدش؟ دولت ضرر می‌دهد! چه وقت ضرر می‌دهدش؟ طولانی شدن پروژه، ندادن پولش به وقتش، نگرفتن تسلیمی پروژه به وقتش، پروژه تکمیل شده، ماه‌ها سرش تیر می‌شود، تسلیم نمی‌گیرند.»

با این‌حال، حکومت بر اثرگذار بودن کارهای ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، پافشاری دارد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌‎جمهور اظهار داشت: «یک ادارۀ مهم، یک اداره‌یی که منابع حکومت افغانستان به‌گونۀ درست به مصرف رسیده و شما قصر دارالامان را ببینید، قصر جبل‌السراج را ببینید!»

بربنیاد اطلاعات ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، در دوسال گذشته، این اداره بیش از ۸۳۰ کار ساختمانی را بدست آورده‌است - آن‌هم در اوضاعی که نهادهای ناظر بر پیکار با فساد انتقاد دارند که بیشتر پروژه‌ها به‌گونۀ منبع واحد و یاهم به دستور خود رییس‌جمهور، به این اداره داده شده‌اند.

هم‌رسانی کنید