تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد مجلس از 'حیف‌ومیل شدن میلیاردها افغانی از قطعیۀ سال ۱۳۹۷'

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، از آن‌چه‌که حیف‌ومیل شدن میلیاردها افغانی از قطعیه سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی می‌گویند انتقاد می‌کنند.

این نماینده‌گان، در نشست عمومی امروز (شنبه، ۲قوس) مجلس، گفتند که بربنیاد یافته‌های آنان از بررسی ۵۳ واحد بودجه‌یی در طرح قطعیه سال ۱۳۹، پول این واحدها از سوی نهادهای حکومت به ویژه وزارت مالیه حیف‌ومیل شده‌است.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «به تعداد ۵۳ واحد بودجه‌یی را که در جلسات متعدد شان خواستند. و تمام جزئیات مشکلات که ادارات در بودجه داشتند، ما آن‌ها را بیرون نویس کردیم.»
عارف رحمانی، عضو مجلس نیز بیان داشت: «وقتی رییس‌‎جمهور می‌آید با قلم مبارکش چند میلیارد افغانی را جابجا می‌کند، غلط مصرف می‌شود.»

شماری از اعضای مجلس، حیف‌ومیل پول شهروندان کشور را خیانت ملی می‌دانند و بر پیگرد عدلی و قضایی مسؤولان این نهادها تأکید می‌کنند. 

محمود خان، یکی از این نماینده‌گان اظهار داشت: «به میلیون‌ها افغانی که نه ولسی جرگه خبردارد و نه ارگان‌های مربوط، از یک کُد به کُد دیگر انتقال یافته‌است.»

اما، شماری دیگری از اعضای مجلس، به این باور اند که شماری از همکاران آنان به علت‌های سیاسی، قومی و موضوعات دیگر، از کسانی کسانی که تخطی‌های قانونی انجام داده‌اند، پشتیبانی می‌کنند.

بلقیس روشن نیز اظهار داشت: «به هر آنجایی‌که خواسته‌اند، از این کُد به آن کُد کشیده‌اند و  معاشات را از این کُدها داده‌اند - به کسانی تحفه می‌دهند؛ در حالی که این کُدها به بخش‌های مشخص دیگر باید هزینه شوند. اما هیچ کسی جلو این کار را نگرفته.»

اما، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد: «نظر به صلاحیت قانونی که اصول‌نامۀ بودجه به وزارت مالیه داده؛ در صورتی‌که پول در یک کُد راکت می‌ماند و قابل مصرف نمی‌باشد - بنابرهر مشکلی که باشد - ما صلاحیت داریم که آن را به جایی انتقال بدهیم که مصرف زیاد است.»

مجلس نماینده‌گان، برای روشن شدن و رسیده‌گی به چالش‌های قطعیه سال ۱۳۹۷، سرپرست وزارت مالیه و نیز رییس اداره عالی تفتیش را به نشست عمومی روزهای آینده این مجلس فراخوانده‌است.

انتقاد مجلس از 'حیف‌ومیل شدن میلیاردها افغانی از قطعیۀ سال ۱۳۹۷'

آجندای مهم نشست عمومی امروز مجلس را بررسی قطعیه سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی می‌ساخت.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، از آن‌چه‌که حیف‌ومیل شدن میلیاردها افغانی از قطعیه سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی می‌گویند انتقاد می‌کنند.

این نماینده‌گان، در نشست عمومی امروز (شنبه، ۲قوس) مجلس، گفتند که بربنیاد یافته‌های آنان از بررسی ۵۳ واحد بودجه‌یی در طرح قطعیه سال ۱۳۹، پول این واحدها از سوی نهادهای حکومت به ویژه وزارت مالیه حیف‌ومیل شده‌است.

محمد عظیم محسنی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «به تعداد ۵۳ واحد بودجه‌یی را که در جلسات متعدد شان خواستند. و تمام جزئیات مشکلات که ادارات در بودجه داشتند، ما آن‌ها را بیرون نویس کردیم.»
عارف رحمانی، عضو مجلس نیز بیان داشت: «وقتی رییس‌‎جمهور می‌آید با قلم مبارکش چند میلیارد افغانی را جابجا می‌کند، غلط مصرف می‌شود.»

شماری از اعضای مجلس، حیف‌ومیل پول شهروندان کشور را خیانت ملی می‌دانند و بر پیگرد عدلی و قضایی مسؤولان این نهادها تأکید می‌کنند. 

محمود خان، یکی از این نماینده‌گان اظهار داشت: «به میلیون‌ها افغانی که نه ولسی جرگه خبردارد و نه ارگان‌های مربوط، از یک کُد به کُد دیگر انتقال یافته‌است.»

اما، شماری دیگری از اعضای مجلس، به این باور اند که شماری از همکاران آنان به علت‌های سیاسی، قومی و موضوعات دیگر، از کسانی کسانی که تخطی‌های قانونی انجام داده‌اند، پشتیبانی می‌کنند.

بلقیس روشن نیز اظهار داشت: «به هر آنجایی‌که خواسته‌اند، از این کُد به آن کُد کشیده‌اند و  معاشات را از این کُدها داده‌اند - به کسانی تحفه می‌دهند؛ در حالی که این کُدها به بخش‌های مشخص دیگر باید هزینه شوند. اما هیچ کسی جلو این کار را نگرفته.»

اما، شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه این اتهام‌ها را نمی‌پذیرد: «نظر به صلاحیت قانونی که اصول‌نامۀ بودجه به وزارت مالیه داده؛ در صورتی‌که پول در یک کُد راکت می‌ماند و قابل مصرف نمی‌باشد - بنابرهر مشکلی که باشد - ما صلاحیت داریم که آن را به جایی انتقال بدهیم که مصرف زیاد است.»

مجلس نماینده‌گان، برای روشن شدن و رسیده‌گی به چالش‌های قطعیه سال ۱۳۹۷، سرپرست وزارت مالیه و نیز رییس اداره عالی تفتیش را به نشست عمومی روزهای آینده این مجلس فراخوانده‌است.

هم‌رسانی کنید