Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقاد پایتخت نشینان از ناکامی طرح امنیتی کابل

یک روز پس از آن‌که مهاجمان انتحاری بر دو بخش مزدحم و مهم شهر کابل آن‌هم در یک روز حمله کردند، شماری از پایتخت نشینان، طرح امنیتی کابل را ناکام می‌دانند و نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت جان مردم، به بی پروایی متهم می‌سازند.

طرح امنیتی کابل، هشت ماه پیش آماده شد و ایجاد واحد ۵۰۰ نفری پولیس ضد آشوب، کار گذاری دوربین‌های امنیتی در شهر، ایجاد اسکنرهای امنیتی و بهره‌گیری از سگ‌های رد یاب، از مهم ترین تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت کابل در این طرح بوده است.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که این روزها گشت وگذار در شهر برای آنان دشوار شده و به گفتۀ آنان در سایۀ ناامنی و تهدید، اصلأ معلوم هم نیست که تا پایان روز برای آنان چه اتفاق رخ خواهد داد.

نقیب الله، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «این طرح امنیتی، کاملأ ناکام است و فقط ساختن دیوارها برای خودشان است و در پشت دیوارها هم آرام نمی مانند و انتحاری‌‎‎‍ها هدف قرار شان می‌دهند.»

سید عماد، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل است. او، بیش از هفت ساعت در رویداد روز چهارشنبه در شهرنو کابل در دُکانش گیر مانده بود و  در این رویداد، پایش زخمی شده است: «ما فقط منتظر مرگ مان بودیم و هر لحظه صدای انفجار و تیراندازی به گوش ما می‌رسید و به دکان ما گلوله های اصابت می کرد؛ نفس ما قید شده بود.»

کریم الله، مردی دیگری است که شرکت گردشگری‌اش در نزدیکی محل رویداد روز گذشته در شهر نو کابل بود. او می‌گوید زیان‌هایی برای شرکتش رسیده: «رییس جمهور و رییس اجراییه شرم کنند که در یک روز در پایتخت دو حادثه بزرگ می شود، اولادهای شان در بیرون از کشور هستند و از دل مردم نمی آیند.»

در طرح امنیتی شهر کابل، گفته شده بود که بخش های دیپلومات نشین کابل با تدابیر ویژه امنیتی پوشش داده می شود؛ ایجاد ۲۶محل بازرسی و ۲۷ مانع امنیتی، بخشی دیگری از برنامه های تأمین امنیت این بخش راهبردی پایتخت بوده است.

محمد داوود امین، فرمانده پولیس کابل می‎گوید: «ما روی دروازه های شهر کابل کار می‎کنیم و شما شاهد هستید که کار ما به خوبی پیش می رود و نیروهای اردوی ملی مسؤولیت دروازه های شهر کابل را به دوش گرفته اند.»

آغاز بازرسی خانه به خانه در شهر کابل به ویژه در حوزه های پنج و هفت و توجه به بیش از یک صد راه عمومی و فرعی که شهر کابل را به بیرون از این شهر وصل می سازد، بخش‌های دیگری از این طرح امنیتی بوده اند که مردم از کم کاری های نیروهای دولتی و بی نتیجه بودن این طرح به شدت انتقاد می کنند.

این در حالی است که روز چهارشنبه، مهاجمان انتحاری، همزمان بر دو قسمت عمده و مزدحم شهر کابل – حوزه دهم و سیزدهم پولیس کابل -  حمله کردند و ساعت ها با نیروهای امنتیتی درگیر بودند.

انتقاد پایتخت نشینان از ناکامی طرح امنیتی کابل

طرح امنیتی کابل، هشت ماه پیش آماده شد و ایجاد واحد ۵۰۰ نفری پولیس ضد آشوب، کار گذاری دوربین‌های امنیتی در شهر، ایجاد اسکنرهای امنیتی و بهره‌گیری از سگ‌های رد یاب، از مهم ترین تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت کابل در این طرح بوده است.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از آن‌که مهاجمان انتحاری بر دو بخش مزدحم و مهم شهر کابل آن‌هم در یک روز حمله کردند، شماری از پایتخت نشینان، طرح امنیتی کابل را ناکام می‌دانند و نهادهای امنیتی را در تأمین امنیت جان مردم، به بی پروایی متهم می‌سازند.

طرح امنیتی کابل، هشت ماه پیش آماده شد و ایجاد واحد ۵۰۰ نفری پولیس ضد آشوب، کار گذاری دوربین‌های امنیتی در شهر، ایجاد اسکنرهای امنیتی و بهره‌گیری از سگ‌های رد یاب، از مهم ترین تدابیر امنیتی برای تأمین امنیت کابل در این طرح بوده است.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که این روزها گشت وگذار در شهر برای آنان دشوار شده و به گفتۀ آنان در سایۀ ناامنی و تهدید، اصلأ معلوم هم نیست که تا پایان روز برای آنان چه اتفاق رخ خواهد داد.

نقیب الله، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «این طرح امنیتی، کاملأ ناکام است و فقط ساختن دیوارها برای خودشان است و در پشت دیوارها هم آرام نمی مانند و انتحاری‌‎‎‍ها هدف قرار شان می‌دهند.»

سید عماد، یکی دیگر از باشنده‌گان کابل است. او، بیش از هفت ساعت در رویداد روز چهارشنبه در شهرنو کابل در دُکانش گیر مانده بود و  در این رویداد، پایش زخمی شده است: «ما فقط منتظر مرگ مان بودیم و هر لحظه صدای انفجار و تیراندازی به گوش ما می‌رسید و به دکان ما گلوله های اصابت می کرد؛ نفس ما قید شده بود.»

کریم الله، مردی دیگری است که شرکت گردشگری‌اش در نزدیکی محل رویداد روز گذشته در شهر نو کابل بود. او می‌گوید زیان‌هایی برای شرکتش رسیده: «رییس جمهور و رییس اجراییه شرم کنند که در یک روز در پایتخت دو حادثه بزرگ می شود، اولادهای شان در بیرون از کشور هستند و از دل مردم نمی آیند.»

در طرح امنیتی شهر کابل، گفته شده بود که بخش های دیپلومات نشین کابل با تدابیر ویژه امنیتی پوشش داده می شود؛ ایجاد ۲۶محل بازرسی و ۲۷ مانع امنیتی، بخشی دیگری از برنامه های تأمین امنیت این بخش راهبردی پایتخت بوده است.

محمد داوود امین، فرمانده پولیس کابل می‎گوید: «ما روی دروازه های شهر کابل کار می‎کنیم و شما شاهد هستید که کار ما به خوبی پیش می رود و نیروهای اردوی ملی مسؤولیت دروازه های شهر کابل را به دوش گرفته اند.»

آغاز بازرسی خانه به خانه در شهر کابل به ویژه در حوزه های پنج و هفت و توجه به بیش از یک صد راه عمومی و فرعی که شهر کابل را به بیرون از این شهر وصل می سازد، بخش‌های دیگری از این طرح امنیتی بوده اند که مردم از کم کاری های نیروهای دولتی و بی نتیجه بودن این طرح به شدت انتقاد می کنند.

این در حالی است که روز چهارشنبه، مهاجمان انتحاری، همزمان بر دو قسمت عمده و مزدحم شهر کابل – حوزه دهم و سیزدهم پولیس کابل -  حمله کردند و ساعت ها با نیروهای امنتیتی درگیر بودند.

هم‌رسانی کنید