تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حملۀ مهاجمان در کابل با کشته‌شدن پنج مهاجم پایان یافت

مهاجمان انتحاری، حوالی ساعت نُه پیش از چاشت امروز (دوشنبه، ۱۰سرطان) بر یک مرکز لوجیستک وزارت دفاع ملی در منطقۀ پل محمود خان از مربوطات حوزه شانزدهم امنیتی کابل حمله کردند. 

این مهاجمان، نخست یک موتر پر از موادمنفجره را در ورودی این مرکز انفجار دادند و سپس وارد این مرکز شدند به درگیری پرداختند.

این انفجار به حدی نیرومند بود که صدای آن در بخش‌های دور دست شهر کابل نیز شنیده شد. 

وزارت صحت عامه، گفته‌است که تاکنون یک تن که در این رویداد جان باخته‌است و بیش از صدتن دیگر که زخمی شده‌اند، به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

بسیاری از زخمیان این رویداد کودکان و غیرنظامیان استند.

در همین حال، وزارت دفاع ملی، می‌گوید که دراین حمله، سه تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شده‌اند.

وزارت معارف گفته‌است که ۵۰ دانش‌آموز مکتب‌های خصوصی «عزیز نمبر ۲» و «ستاره» که در مربوطات ناحیه هشتم و نهم شهر کابل - در نزدیکی محل حملۀ امروز - قرار دارند، زخمی شده‌اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله، ساعت چهار و چهل و پنج دقیقۀ پس از چاشت امروز گفت که نیروهای امنیتی، تمامی پنچ مهاجمی را که در این حمله دخیل بودند ازپا درآورده‌اند. 

گروه طالبان، مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که شمار زیادی از جنگجوجان این گروه در این حمله شامل استند. 

طالبان در حالی بر این مرکز ارتش حمله می‌کنند که نماینده‌گان این گروه هم‌اکنون سرگرم گفت‌وگوهای صلح با ایالات متحده امریکا در قطر استند. 

حملۀ مهاجمان در کابل با کشته‌شدن پنج مهاجم پایان یافت

وزارت صحت عامه، گفته‌است که یک تن در این رویداد جان باخته‌است و بیش از صدتن دیگر که زخمی شده‌اند، به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

مهاجمان انتحاری، حوالی ساعت نُه پیش از چاشت امروز (دوشنبه، ۱۰سرطان) بر یک مرکز لوجیستک وزارت دفاع ملی در منطقۀ پل محمود خان از مربوطات حوزه شانزدهم امنیتی کابل حمله کردند. 

این مهاجمان، نخست یک موتر پر از موادمنفجره را در ورودی این مرکز انفجار دادند و سپس وارد این مرکز شدند به درگیری پرداختند.

این انفجار به حدی نیرومند بود که صدای آن در بخش‌های دور دست شهر کابل نیز شنیده شد. 

وزارت صحت عامه، گفته‌است که تاکنون یک تن که در این رویداد جان باخته‌است و بیش از صدتن دیگر که زخمی شده‌اند، به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند. 

بسیاری از زخمیان این رویداد کودکان و غیرنظامیان استند.

در همین حال، وزارت دفاع ملی، می‌گوید که دراین حمله، سه تن از نیروهای اردوی ملی نیز کشته شده‌اند.

وزارت معارف گفته‌است که ۵۰ دانش‌آموز مکتب‌های خصوصی «عزیز نمبر ۲» و «ستاره» که در مربوطات ناحیه هشتم و نهم شهر کابل - در نزدیکی محل حملۀ امروز - قرار دارند، زخمی شده‌اند.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله، ساعت چهار و چهل و پنج دقیقۀ پس از چاشت امروز گفت که نیروهای امنیتی، تمامی پنچ مهاجمی را که در این حمله دخیل بودند ازپا درآورده‌اند. 

گروه طالبان، مسؤولیت این حمله را بر عهده گرفته‌اند و گفته‌اند که شمار زیادی از جنگجوجان این گروه در این حمله شامل استند. 

طالبان در حالی بر این مرکز ارتش حمله می‌کنند که نماینده‌گان این گروه هم‌اکنون سرگرم گفت‌وگوهای صلح با ایالات متحده امریکا در قطر استند. 

هم‌رسانی کنید