تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'ایران بی‌اجازه پیکرهای جان‌باخته‌گان افغان را کالبدشکافی می‌کند'

بسته‌گان یک جوان که در ایران جان باخته‌است می‌گویند که پیش از انتقال پیکر او به افغانستان، تمامی اعضای داخلی بدن این جوان از سوی پزشکان ایران بیرون کشیده شده‌اند.

آنان می‌گویند که پزشکان ایران، بی اجازۀ خانوادۀ این جوان، اعضای بدن او را کشیده‌اند – کاری‌که به گفتۀ آنان بی رحمانه و دور از انسانیت است.

وحید ۲۳ساله که برای کار به ایران رفته بود، چندی پیش بدلیل سکتۀ مغزی در یک شفاخانه در ایران جان باخت.

عبدالله، کاکای وحیدالله در این باره گفت: «بدبختی ما مردم افغانستان این است که ما رهبر نداریم، مملکت ما بی‌سرنوشت است؛ به هرجا می‌رویم، به دریاها غرق می‌شویم، به خارج می‌رویم کشته می‌شویم.... جوانان ما اگر ایران می‌رود و اگر در حادثه‌یی در آن‌جا جان می‌بازد تمام اعضای بدنش – قلب، گرده، مغز سر، چشمان – کشیده می‌شود.»

نگهبان سردخانۀ هرات، می‌گویند که در هفته تا پنج پیکر جان باخته‌گان شهروندان افغانستان از ایران به این سردخانه می‌رسند که اعضای بدن آن‌ها کشیده شده‌اند.

حبیب الله، نگهبان سردخانۀ هرات گفت: «هرشب یکدانه، دودانه – هفتۀ چهار دانه، پنج دانه می‌آید که مغز سرشان برداشته شده‌اند و با شکم خالی.»

قنسل‌گری ایران در این باره اظهار بی‌خبری می‌کند و حاضر به گفت‌وگو نیست؛ اما پزشکان در شفاخانۀ حوزه‌یی هرات می‌گویند که از دیدگاۀ اخلاق طبابت، کالبد شکافی فرد جان باخته بی‌اجازه نزدیکانش جرم پنداشته می‌شود.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات بیان داشت: «در صورتی که اقارب متوفی موافقه نداشته باشد، اصولأ، اخلاقأ و از نظر قانون طب عدلی ایجاب بازکردن و کالبد شکافی را نمی‌کند.»

فقر و بیکاری دو انگیزه‌‎یی استند که سالانه جوانان بسیاری را راهی کشورهای همسایه می‌کنند. بربنیاد آمارها، هم‌اکنون بیش از یک و نیم میلیون شهروندان افغانستان در ایران مهاجر استند.

'ایران بی‌اجازه پیکرهای جان‌باخته‌گان افغان را کالبدشکافی می‌کند'

نگهبان سردخانۀ هرات، می‌گویند که در هفته تا پنج پیکر جان باخته‌گان شهروندان افغانستان از ایران به این سردخانه می‌رسند که اعضای بدن آن‌ها کشیده شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

بسته‌گان یک جوان که در ایران جان باخته‌است می‌گویند که پیش از انتقال پیکر او به افغانستان، تمامی اعضای داخلی بدن این جوان از سوی پزشکان ایران بیرون کشیده شده‌اند.

آنان می‌گویند که پزشکان ایران، بی اجازۀ خانوادۀ این جوان، اعضای بدن او را کشیده‌اند – کاری‌که به گفتۀ آنان بی رحمانه و دور از انسانیت است.

وحید ۲۳ساله که برای کار به ایران رفته بود، چندی پیش بدلیل سکتۀ مغزی در یک شفاخانه در ایران جان باخت.

عبدالله، کاکای وحیدالله در این باره گفت: «بدبختی ما مردم افغانستان این است که ما رهبر نداریم، مملکت ما بی‌سرنوشت است؛ به هرجا می‌رویم، به دریاها غرق می‌شویم، به خارج می‌رویم کشته می‌شویم.... جوانان ما اگر ایران می‌رود و اگر در حادثه‌یی در آن‌جا جان می‌بازد تمام اعضای بدنش – قلب، گرده، مغز سر، چشمان – کشیده می‌شود.»

نگهبان سردخانۀ هرات، می‌گویند که در هفته تا پنج پیکر جان باخته‌گان شهروندان افغانستان از ایران به این سردخانه می‌رسند که اعضای بدن آن‌ها کشیده شده‌اند.

حبیب الله، نگهبان سردخانۀ هرات گفت: «هرشب یکدانه، دودانه – هفتۀ چهار دانه، پنج دانه می‌آید که مغز سرشان برداشته شده‌اند و با شکم خالی.»

قنسل‌گری ایران در این باره اظهار بی‌خبری می‌کند و حاضر به گفت‌وگو نیست؛ اما پزشکان در شفاخانۀ حوزه‌یی هرات می‌گویند که از دیدگاۀ اخلاق طبابت، کالبد شکافی فرد جان باخته بی‌اجازه نزدیکانش جرم پنداشته می‌شود.

محمد عارف جلالی، سرطبیب شفاخانۀ حوزه‌یی هرات بیان داشت: «در صورتی که اقارب متوفی موافقه نداشته باشد، اصولأ، اخلاقأ و از نظر قانون طب عدلی ایجاب بازکردن و کالبد شکافی را نمی‌کند.»

فقر و بیکاری دو انگیزه‌‎یی استند که سالانه جوانان بسیاری را راهی کشورهای همسایه می‌کنند. بربنیاد آمارها، هم‌اکنون بیش از یک و نیم میلیون شهروندان افغانستان در ایران مهاجر استند.

هم‌رسانی کنید