تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

پولیس کابل دو تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد

وزارت امور داخله، روز جمعه (۹قوس) از بازداشت دو قاچاقبر موادمخدر در میدان هوایی حامد کرزی خبر می‌دهد. 

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که یکی از این قاچاقبران زن است. به گفتۀ او آنان میخواستند مقدار بیش از ده کیلوگرام هیروین را به هند انتقال دهند. 

آقای رحیمی می‌افزاید که این قضیه هنوز زیر بررسی کارمندان کشفی وزارت امور داخله است و به زودی کسان دیگری که به گفتۀ او در پشت این کار استند نیز بازداشت خواهند شد. 

وزارت داخله کشور در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفته است.

پولیس کابل دو تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد

وزارت داخله گفته است که کسانی دیگری که در عقب این کار استند نیز بازداشت خواهند شد.

Thumbnail

وزارت امور داخله، روز جمعه (۹قوس) از بازداشت دو قاچاقبر موادمخدر در میدان هوایی حامد کرزی خبر می‌دهد. 

نصرت رحیمی، معاون سخن‌گوی وزارت امور داخله می‌گوید که یکی از این قاچاقبران زن است. به گفتۀ او آنان میخواستند مقدار بیش از ده کیلوگرام هیروین را به هند انتقال دهند. 

آقای رحیمی می‌افزاید که این قضیه هنوز زیر بررسی کارمندان کشفی وزارت امور داخله است و به زودی کسان دیگری که به گفتۀ او در پشت این کار استند نیز بازداشت خواهند شد. 

وزارت داخله کشور در مورد هویت افراد بازداشت شده چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید