تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

باشنده‌گان بادغیس در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها تظاهرات کردند

شماری از باشنده‌گان ولایت بادغیس، در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها، امروز (یک‌شنبه، ۲۳ سرطان) در شهر قلعۀ‌نو، مرکز ولایت بادغیس، دست به تظاهرات زدند.

این معترضان، ضعف مدیریت مقام‌های محلی این ولایت را علت اصلی افزایش ناامنی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی در بادغیس می‌خوانند و خواهان برکناری والی این ولایت استند.

باشنده‌گان ولایت بادغیس، با برپایی خیمۀ تحصن در مقابل ساختمان ولایت بادغیس به ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید می‌کنند.

دوست محمد، یکی از این معترضان گفت: «والی، کفایت و توانایی مدیریت بادغیس را ندارد و باید استعفا بدهد؛ چون ناامنی‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و ساحۀ امنیتی تنگ‌تر شده‌است.»

محمد آقا، اعتراض کنندۀ دیگر نیز بیان داشت: «ما خواهان استعفا یا برکناری والی می‌باشیم. ما همیشه از نظام خود حمایت کرده‌ایم و می‌کنیم.»

شورای ولایتی بادغیس، نیز اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده می‌داند. برخی از اعضای این شورا، می‌گویند که به علت بی‌توجهی مقام‌های محلی این ولایت، ناامنی‌ها در ولسوالی‌ها و ساحات اطراف شهر افزایش یافته‌اند.

محمد فرید اخی زی، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «در ولایت بادغیس ناامنی است و مردم ما بسیار متضرر شده‌اند؛ راه‌های ولسوالی‌ها مسدود است و هر روز شاهد استیم که پولیس ما کشته می‌شود، اردو کشته می‌شود و نیروهای امنیت ملی ما کشته می‌شوند. ما خواهان تأمین امنیت استیم و به عنوان نمایندۀ مردم حق مردم خودرا می‌خواهیم.»

اما عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس این تظاهرات را توطیه علیه خودش می‌خواند. او می‌گوید که این معترضان به دستور بیرونی‌ها دست به تظاهرات زده‌اند و خواسته‌های شخصی دارند: «قطع‌نامۀ معترضان را به مرکز روان کردیم و هرطوری که حکومت تصمیم بگیرد قابل قبول من است. خواست معترضان مسایل شخصی و عقده‌یی است و مسایل خرد و ریزه استند. دست بیرونی هم است که مخالفانم نمی‌خواهند که کسی در بادغیس درست کار کند.»

در هفته‌های پسین ناامنی‌ها در بیشتر ولسوالی‌های بادغیس افزایش یافته‌اند. روز گذشته، شماری از مهاجمان بر یک ساختمان در مرکز ولایت بادغیس حمله کردند و برای بیش از چهار ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در این درگیری، هشت سرباز جان باختند و هفت تن دیگر زخمی شدند.

افغانستان

باشنده‌گان بادغیس در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها تظاهرات کردند

باشنده‌گان ولایت بادغیس، با برپایی خیمۀ تحصن در مقابل ساختمان ولایت بادغیس به ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان ولایت بادغیس، در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها، امروز (یک‌شنبه، ۲۳ سرطان) در شهر قلعۀ‌نو، مرکز ولایت بادغیس، دست به تظاهرات زدند.

این معترضان، ضعف مدیریت مقام‌های محلی این ولایت را علت اصلی افزایش ناامنی‌ها و تلفات نیروهای امنیتی در بادغیس می‌خوانند و خواهان برکناری والی این ولایت استند.

باشنده‌گان ولایت بادغیس، با برپایی خیمۀ تحصن در مقابل ساختمان ولایت بادغیس به ادامۀ اعتراض‌های شان تأکید می‌کنند.

دوست محمد، یکی از این معترضان گفت: «والی، کفایت و توانایی مدیریت بادغیس را ندارد و باید استعفا بدهد؛ چون ناامنی‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و ساحۀ امنیتی تنگ‌تر شده‌است.»

محمد آقا، اعتراض کنندۀ دیگر نیز بیان داشت: «ما خواهان استعفا یا برکناری والی می‌باشیم. ما همیشه از نظام خود حمایت کرده‌ایم و می‌کنیم.»

شورای ولایتی بادغیس، نیز اوضاع امنیتی این ولایت را نگران کننده می‌داند. برخی از اعضای این شورا، می‌گویند که به علت بی‌توجهی مقام‌های محلی این ولایت، ناامنی‌ها در ولسوالی‌ها و ساحات اطراف شهر افزایش یافته‌اند.

محمد فرید اخی زی، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «در ولایت بادغیس ناامنی است و مردم ما بسیار متضرر شده‌اند؛ راه‌های ولسوالی‌ها مسدود است و هر روز شاهد استیم که پولیس ما کشته می‌شود، اردو کشته می‌شود و نیروهای امنیت ملی ما کشته می‌شوند. ما خواهان تأمین امنیت استیم و به عنوان نمایندۀ مردم حق مردم خودرا می‌خواهیم.»

اما عبدالغفور ملکزی، والی بادغیس این تظاهرات را توطیه علیه خودش می‌خواند. او می‌گوید که این معترضان به دستور بیرونی‌ها دست به تظاهرات زده‌اند و خواسته‌های شخصی دارند: «قطع‌نامۀ معترضان را به مرکز روان کردیم و هرطوری که حکومت تصمیم بگیرد قابل قبول من است. خواست معترضان مسایل شخصی و عقده‌یی است و مسایل خرد و ریزه استند. دست بیرونی هم است که مخالفانم نمی‌خواهند که کسی در بادغیس درست کار کند.»

در هفته‌های پسین ناامنی‌ها در بیشتر ولسوالی‌های بادغیس افزایش یافته‌اند. روز گذشته، شماری از مهاجمان بر یک ساختمان در مرکز ولایت بادغیس حمله کردند و برای بیش از چهار ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

در این درگیری، هشت سرباز جان باختند و هفت تن دیگر زخمی شدند.

هم‌رسانی کنید