تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان جوزجان به حمایت از معترضان هلمندی چادر تحصن برپا کردند

شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت جوزجان، به نشانۀ پشتیبانی از هلمندی‌ها و پایان جنگ و خشونت‌ها در کشور، چادر صلح‌خواهی برپا کردند.

آنان می‌گویند از ادامۀ جنگ و خشونت‌ها در کشور به ستوه آمده‌اند و از طالبان می‌خواهند که با روند صلح یکجا شوند.

آنها می‌افزایند که شهروندان کشور نیاز به صلح و آرامش دارند و پس از این نمی‌خواهند که گواه خونریزی در کشور باشند.

فرزین فهیمی، یکی از این معترضان گفت: «پیام من به کسانی که جنگ را انتخاب کرده اند این است که در روند صلح یکجا شوند و جامعۀ مدنی به آنان کمک خواهد کرد که خواست های مشروع شان برآورده شوند.»

آنان می‌گویند شهروندان کشور از ادامه جنگ به گونۀ چشمگیری زیانمند شده‌اند؛ شماری زیادی از خانواده‌ها داغدار گردیده‌اند و دیگر نمی‌خواهند که قربانی خشونت‌ها در کشور شوند.

شکوفه آروین، فعال جامعه مدنی جوزجان اظهار داشت: «هدف ما این است که صلح تأمین شود؛ مردم از جنگ خسته اند. از طریق این خیمه ما از مخالفان مسلح می خواهیم که جنگ و کشتار مردم را پایان دهند.»

کسانی که زیر این خیمه صلح‌خواهی گرد آمده‌اند از طالبان می‌خواهند که جنگ‌افزارهای شانرا به زمین بگذارند و خواست‌های شان را از راه گفت وگو مطرح کنند.

غلام‌علی، فعال جامعه مدنی بیان داشت: «ما می خواهیم که حرکت اعتراضی در هلمند را پشتیبانی کنیم. مردم به صلح نیاز دارند، آن ها صلح می خواهند. ما از جنگ خسته استیم و صلح دایمی و واقعی می خواهیم.»

برپا کننده‌گان این خیمۀ صلح‌خواهی می‌گویند تا زمانی که خواست‌های شان از سوی طالبان پذیرفته نشود و آن‌ها به روند صلح یکجا نشوند به این حرکت‌شان ادامه می‌دهند.

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، شماری از باشنده گان ولایت هلمند در اعتراض به ناامنی‌ها، دست به اعتراض زدند و پس از آن، دامنۀ این اعتراض‌ها در دیگر ولایت‌ها نیز گسترش یافت.

باشنده‌گان جوزجان به حمایت از معترضان هلمندی چادر تحصن برپا کردند

این چادر صلح‌خواهی در مرکز ولایت جوزجان برپا شده است. گفته می‎شود دست کم پنج ولسوالی این ولایت با تهدیدهای بلند امنیتی روبرو استند.

تصویر بندانگشتی

شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت جوزجان، به نشانۀ پشتیبانی از هلمندی‌ها و پایان جنگ و خشونت‌ها در کشور، چادر صلح‌خواهی برپا کردند.

آنان می‌گویند از ادامۀ جنگ و خشونت‌ها در کشور به ستوه آمده‌اند و از طالبان می‌خواهند که با روند صلح یکجا شوند.

آنها می‌افزایند که شهروندان کشور نیاز به صلح و آرامش دارند و پس از این نمی‌خواهند که گواه خونریزی در کشور باشند.

فرزین فهیمی، یکی از این معترضان گفت: «پیام من به کسانی که جنگ را انتخاب کرده اند این است که در روند صلح یکجا شوند و جامعۀ مدنی به آنان کمک خواهد کرد که خواست های مشروع شان برآورده شوند.»

آنان می‌گویند شهروندان کشور از ادامه جنگ به گونۀ چشمگیری زیانمند شده‌اند؛ شماری زیادی از خانواده‌ها داغدار گردیده‌اند و دیگر نمی‌خواهند که قربانی خشونت‌ها در کشور شوند.

شکوفه آروین، فعال جامعه مدنی جوزجان اظهار داشت: «هدف ما این است که صلح تأمین شود؛ مردم از جنگ خسته اند. از طریق این خیمه ما از مخالفان مسلح می خواهیم که جنگ و کشتار مردم را پایان دهند.»

کسانی که زیر این خیمه صلح‌خواهی گرد آمده‌اند از طالبان می‌خواهند که جنگ‌افزارهای شانرا به زمین بگذارند و خواست‌های شان را از راه گفت وگو مطرح کنند.

غلام‌علی، فعال جامعه مدنی بیان داشت: «ما می خواهیم که حرکت اعتراضی در هلمند را پشتیبانی کنیم. مردم به صلح نیاز دارند، آن ها صلح می خواهند. ما از جنگ خسته استیم و صلح دایمی و واقعی می خواهیم.»

برپا کننده‌گان این خیمۀ صلح‌خواهی می‌گویند تا زمانی که خواست‌های شان از سوی طالبان پذیرفته نشود و آن‌ها به روند صلح یکجا نشوند به این حرکت‌شان ادامه می‌دهند.

این در حالی است که در حدود یک ماه پیش، شماری از باشنده گان ولایت هلمند در اعتراض به ناامنی‌ها، دست به اعتراض زدند و پس از آن، دامنۀ این اعتراض‌ها در دیگر ولایت‌ها نیز گسترش یافت.

هم‌رسانی کنید