Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‎گان وردک: در یک عملیات نیروهای دولتی ۴غیرنظامی جان باختند

شماری از باشندهگان ولایت وردک ادعا می‎کنند که در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی سیدآباد این ولایت، چهارغیرنظامی جان باخته اند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

به گفتۀ آنان، نیروهای دولتی چهارشنبه شب در روستای قلعۀ امیر در تنگی درۀ ولسوالی سید آباد عملیات کردند که آسیب‎های جدی به باشنده گان محل وارد کردند.

آنان می افزایند که نیروهای دولتی در این عملیات شبانه، سه تن از باشنده گان محل را نیز با خودشان برده اند و شماری از خانه ها را ویران کرده اند.

محمد رفیع، از بزرگان قوم در سیدآباد می‎گوید: «سه تن شهید شدند و دیگر کسانی که این جا بودند زخمی شدند. خانه های مردم را ویران کردند.»

تصویر هایی‎که به طلوع نیوز رسیده نشان می‎دهند که شماری از خانه‎ها ویران شده اند؛ خانه‎هایی که به گفتۀ باشنده‎گان محل، نیروهای امنیتی آن‎ها را ویران کرده‎اند.

نقیب الله، باشندۀ ولسوالی سید آباد گفت: «ما که تباه شدیم ما چه گناه داشتیم؛ ما مردم کارگر استیم.»

حفیظ الله، باشندۀ دیگر این منطقه نیز بیان داشت: «همه چیز را هموار کردند؛ هیچ چیز نمانده حتا چیزی نیست که بخوریم.»

اما، عبدالرحمان منگل، سخن گوی والی  وردک می‎گوید در این عملیات، خانۀ یکی از فرماندهان محلی طالبان هدف قرار گرفته است و تنها دو غیرنظامی در این عملیات زخم برداشته اند: «در جریان این عملیات سه تن از مخالفان کشته شدند، سه تن دیگر شان زخمی شدند و سه تن دیگر هم بازداشت شده اند. در جریان عملیات ممکن به غیر نظامیان هم آسیب رسیده باشد.»

منطقۀ تنگی درۀ در ولایت وردک، یکی از بخش‏هایی ناامن ولایت وردک شناخته می‎شود. مقام های محلی، این بخش را یکی از مرکزهای اصلی طالبان در ولسوالی سیدآباد عنوان می‏کنند.

باشنده‎گان وردک: در یک عملیات نیروهای دولتی ۴غیرنظامی جان باختند

باشنده‎گان ولسوالی سیدآباد ولایت وردک ادعا می‎کنند که در جریان عملیات نیروهای امنیتی در این ولسوالی، تلفات جانی و مالی به باشنده‎گان این ولسوالی وارد شده است.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشندهگان ولایت وردک ادعا می‎کنند که در یک عملیات نیروهای دولتی در ولسوالی سیدآباد این ولایت، چهارغیرنظامی جان باخته اند و سه تن دیگر آنان زخم برداشته اند.

به گفتۀ آنان، نیروهای دولتی چهارشنبه شب در روستای قلعۀ امیر در تنگی درۀ ولسوالی سید آباد عملیات کردند که آسیب‎های جدی به باشنده گان محل وارد کردند.

آنان می افزایند که نیروهای دولتی در این عملیات شبانه، سه تن از باشنده گان محل را نیز با خودشان برده اند و شماری از خانه ها را ویران کرده اند.

محمد رفیع، از بزرگان قوم در سیدآباد می‎گوید: «سه تن شهید شدند و دیگر کسانی که این جا بودند زخمی شدند. خانه های مردم را ویران کردند.»

تصویر هایی‎که به طلوع نیوز رسیده نشان می‎دهند که شماری از خانه‎ها ویران شده اند؛ خانه‎هایی که به گفتۀ باشنده‎گان محل، نیروهای امنیتی آن‎ها را ویران کرده‎اند.

نقیب الله، باشندۀ ولسوالی سید آباد گفت: «ما که تباه شدیم ما چه گناه داشتیم؛ ما مردم کارگر استیم.»

حفیظ الله، باشندۀ دیگر این منطقه نیز بیان داشت: «همه چیز را هموار کردند؛ هیچ چیز نمانده حتا چیزی نیست که بخوریم.»

اما، عبدالرحمان منگل، سخن گوی والی  وردک می‎گوید در این عملیات، خانۀ یکی از فرماندهان محلی طالبان هدف قرار گرفته است و تنها دو غیرنظامی در این عملیات زخم برداشته اند: «در جریان این عملیات سه تن از مخالفان کشته شدند، سه تن دیگر شان زخمی شدند و سه تن دیگر هم بازداشت شده اند. در جریان عملیات ممکن به غیر نظامیان هم آسیب رسیده باشد.»

منطقۀ تنگی درۀ در ولایت وردک، یکی از بخش‏هایی ناامن ولایت وردک شناخته می‎شود. مقام های محلی، این بخش را یکی از مرکزهای اصلی طالبان در ولسوالی سیدآباد عنوان می‏کنند.

هم‌رسانی کنید