Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند از سوی مقام‌های امنیتی

 جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی در کشور و مقام‌های بلند پایه نظامی روز سه شنبه (۲۸جوزا) به ولایت هلمند سفر کردند و اوضاع امنیتی این ولایت را بررسی کردند.
 
جنرال میلر می‌گوید که او اهمیت هلمند را درک می‌کند وبرای تامین بهتر امنیت این ولایت نیروهای خارجی همکاری‌های لازم را با نیروهای دولتی افغانستان خواهند داشت.
 
فرمانده کل نیورهای امریکایی و ناتو درکشور هلمند را ولایت مهم می‌داند ومی گوید که ازتلاش‌های نیروهای امنیتی برای تامین امینت این ولایت پشتیبانی خواهند کرد.
 
جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو درافغانستان می‌گوید :«من اهمیت این ولایت را می‌دانم ومن دُشواری عملیات درهلمند را درک می‌کنم، اما همزمان با این آن چه را که دریک سال به آن در این جا دست یافته اید نیز می‌دانم. طالبان نیز می‌دانند که شما دستاورد داشته ایم.ماموریت حمایت قاطع پشتیبانی محکم‌اش را از شما ادامه می‌دهد.»

درهمین حال معاون وزارت دفاع ملی و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اطمینان می‌دهند که بخش‌های بیشتری از دست طالبان بیرون ساخته خواهند شد.
 
معاون وزارت دفاع ملی اطمینان می‌دهد که درکنار رسیده‌گی به مشکلات نیروهای ارتش وپولیس دربخش‌های نا امن برنامه‌های پس گیری ولسوالی‌های بیشتر از نزد طالبان برنامه‌هایی را روی دست دارند.
 
جنرال یاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی گفت:« دراین اواخر در ولایت غزنی دو ولسوالی را ما آزاد ساختیم و نهادهای امنیتی در همکاری تنگاتگ به مردم شریف هلمند اطمینان میدهیم که برعلاوه  این که نیروهای امنیتی را حمایت می کنیم بل مردم را که علاقه به دفاع از وطن دارند را  نیز حمایت می کنیم و برای آزاد سازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان باشد در آزاد سازی آن ما آماده هستیم و پلان‌های روی دست است و خبرهای خوشی را شما خواهید شنید.»

همزمان با این معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید که برنامه‌های طالبان درشانزده سال گذشته تاکنون برای سقوط ولایت هلمند نقش برآب شده اند.
 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت:« در شانزده، هفده سال گذشته دشمنان بسیار تلاش کردند که ولایت هلمند را سقوط بدهند و یا خواستند به نیروهای امنیتی ما صدمه وارد کند، شاید ما تلفات داشته یم ولی باز هم دشمن نابود شده است و ضرر شان تنها به ملت ما رسیده است و ما تلاش داریم تا فاصله ما را با ملت ما نزدیکتر بسیازیم و دشمن هیچ چیز به دست نیاورده است.»

 
این درحالی است که هلمند یکی ازولایت‌های نا امن کشور به شمار می‌رود. 
 
ولایت هلمند دارای سیزده ولسوالی است که از این میان ولسوالی‌های موسی قلعه، نوزاد، باغران، دیشو،خانشین به گونه کامل به دست طالبان استند.

بررسی وضعیت امنیتی ولایت هلمند از سوی مقام‌های امنیتی

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اطمینان می‌دهند که بخش‌های بیشتری از دست طالبان بیرون ساخته خواهند شد.

Thumbnail

 جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای خارجی در کشور و مقام‌های بلند پایه نظامی روز سه شنبه (۲۸جوزا) به ولایت هلمند سفر کردند و اوضاع امنیتی این ولایت را بررسی کردند.
 
جنرال میلر می‌گوید که او اهمیت هلمند را درک می‌کند وبرای تامین بهتر امنیت این ولایت نیروهای خارجی همکاری‌های لازم را با نیروهای دولتی افغانستان خواهند داشت.
 
فرمانده کل نیورهای امریکایی و ناتو درکشور هلمند را ولایت مهم می‌داند ومی گوید که ازتلاش‌های نیروهای امنیتی برای تامین امینت این ولایت پشتیبانی خواهند کرد.
 
جنرال اسکات میلر، فرمانده ماموریت حمایت قاطع ناتو درافغانستان می‌گوید :«من اهمیت این ولایت را می‌دانم ومن دُشواری عملیات درهلمند را درک می‌کنم، اما همزمان با این آن چه را که دریک سال به آن در این جا دست یافته اید نیز می‌دانم. طالبان نیز می‌دانند که شما دستاورد داشته ایم.ماموریت حمایت قاطع پشتیبانی محکم‌اش را از شما ادامه می‌دهد.»

درهمین حال معاون وزارت دفاع ملی و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اطمینان می‌دهند که بخش‌های بیشتری از دست طالبان بیرون ساخته خواهند شد.
 
معاون وزارت دفاع ملی اطمینان می‌دهد که درکنار رسیده‌گی به مشکلات نیروهای ارتش وپولیس دربخش‌های نا امن برنامه‌های پس گیری ولسوالی‌های بیشتر از نزد طالبان برنامه‌هایی را روی دست دارند.
 
جنرال یاسین ضیا، معاون وزارت دفاع ملی گفت:« دراین اواخر در ولایت غزنی دو ولسوالی را ما آزاد ساختیم و نهادهای امنیتی در همکاری تنگاتگ به مردم شریف هلمند اطمینان میدهیم که برعلاوه  این که نیروهای امنیتی را حمایت می کنیم بل مردم را که علاقه به دفاع از وطن دارند را  نیز حمایت می کنیم و برای آزاد سازی هر متر از زمین ما که در تصرف دشمنان باشد در آزاد سازی آن ما آماده هستیم و پلان‌های روی دست است و خبرهای خوشی را شما خواهید شنید.»

همزمان با این معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید که برنامه‌های طالبان درشانزده سال گذشته تاکنون برای سقوط ولایت هلمند نقش برآب شده اند.
 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گفت:« در شانزده، هفده سال گذشته دشمنان بسیار تلاش کردند که ولایت هلمند را سقوط بدهند و یا خواستند به نیروهای امنیتی ما صدمه وارد کند، شاید ما تلفات داشته یم ولی باز هم دشمن نابود شده است و ضرر شان تنها به ملت ما رسیده است و ما تلاش داریم تا فاصله ما را با ملت ما نزدیکتر بسیازیم و دشمن هیچ چیز به دست نیاورده است.»

 
این درحالی است که هلمند یکی ازولایت‌های نا امن کشور به شمار می‌رود. 
 
ولایت هلمند دارای سیزده ولسوالی است که از این میان ولسوالی‌های موسی قلعه، نوزاد، باغران، دیشو،خانشین به گونه کامل به دست طالبان استند.

هم‌رسانی کنید