تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

برگذاری قیام یک میلیاردی زنان جهان در نکوهش خشونت علیه زن

زنان افغانستان با برگذاری نشستی درکابل به قیام جهانی یک میلیاردی زنان جهان ازبهر دادخواهی به پایان دادن به خشونت‌ها در برابر زنان پیوستند.

در چهاردهم ماه فبروری میلادی  یک میلیارد زن  درسراسر جهان درنشست‌ها وگردهمایی‌های جداگانه آوازهای شان را دربرابر خشونت‌ها در برابر زنان بلند می کنند، درکابل نیز ده ها تن اززنان درنشستی در همگرایی از این حرکت صدای شان را برای ختم خشونت در برابر زنان در افغانستان و جهان بلند کردند. 

زنان افغانستان امسال با شعار "همبستگی، پیشرفت، مقاومت و اتحاد بار دیگر پشتیبانی شان را از قیام یک ملیارد زنان جهان اعلام کردند.

این نشست از سوی شبکۀ زنان به حمایت از قیام یک  میلیاردی  زنان جهان برگزار شده است.

مقام های شبکه زنان افغانستان که این نشست را برگذار کرده می‌گویند که این شبکه  در سال ۲۰۱۳ میلادی به این قیام جهانی پیوست.

حسینا صافی، ریس شبکه زنان گفت:"پیام امسال ما؛ همبستگی، پیشرفت، مقاومت و اتحاد است."

شهلا فرید، حقوق دان گفته است:"چهارده فبروری امسال ما این برنامه را تجلیل کردیم، امید واریم که در چهارده فبروری سال دوهزار و نزده میلادی وزارت امور زنان اعلان کند که ما یک مرکز مطالعات زنان را ایجاد کردیم که در آن مرکز به گونه علمی درباره وضعیت زنان کشور مطالعه صورت گیرد و امید داریم که ما شاهد این روز هم باشیم."

مسوؤلان شبکه زنان می‌گویند که زنان کشور در ولایت‌ها  به عدالت دست رسی درست ندارند.

این شبکۀ  در اعلامیۀ از حکومت می‌خواهند که نقش زنان  در نهادهای دولتی به ویژه در ولایت ها  نمادین است.

روشن مشعل، مسوؤل بخش هماهنگی شبکه زنان گفت:"ما از حکومت وحدت ملی و شرکای جهانی آن می خواهیم که از نهادهای که  از زنان قربانی خشونت ها حمایت می کنند به گونه جدی پشتیبانی کنند. ما مانند گذشته برای ازبین بردن هرگونه تبعیض و خشونت در برابر زنان در محلات کار تاکید می نماییم."

شکیلا نظری، رییس بخش رسانه یی گفته است:"همه می دانیم که بسیاری راه کارها، طرح ها و برنامه ها وجود دارند مانند اهداف انکشاف پایدار، میثاق شهروندی و ده ها برنامه های دیگر اما ما نتظار داریم که سندها تنها روی ورق ها و کاغذها باقی نمانند."

قیام یک میلیاردی  زنان جهان یک حرکت اعتراضی زنان سراسر جهان برای کاهش خشونت ها است. به روز چهارده هم ماه فبروری هرسال میلادی زنان درسراسر جهان درنشست ها، گردهایی ها وراه پیمایی ها شرکت می کنند وخواهان پایان دادن به خشونت ها دربرابر زنان می شوند.

برگذاری قیام یک میلیاردی زنان جهان در نکوهش خشونت علیه زن

شکیلا نظری، رییس بخش رسانه یی گفته است:"همه می دانیم که بسیاری راه کارها، طرح ها و برنامه ها وجود دارند مانند اهداف انکشاف پایدار، میثاق شهروندی و ده ها برنامه های دیگر اما ما نتظار داریم که سندها تنها روی ورق ها و کاغذها باقی نمانند."

Thumbnail

زنان افغانستان با برگذاری نشستی درکابل به قیام جهانی یک میلیاردی زنان جهان ازبهر دادخواهی به پایان دادن به خشونت‌ها در برابر زنان پیوستند.

در چهاردهم ماه فبروری میلادی  یک میلیارد زن  درسراسر جهان درنشست‌ها وگردهمایی‌های جداگانه آوازهای شان را دربرابر خشونت‌ها در برابر زنان بلند می کنند، درکابل نیز ده ها تن اززنان درنشستی در همگرایی از این حرکت صدای شان را برای ختم خشونت در برابر زنان در افغانستان و جهان بلند کردند. 

زنان افغانستان امسال با شعار "همبستگی، پیشرفت، مقاومت و اتحاد بار دیگر پشتیبانی شان را از قیام یک ملیارد زنان جهان اعلام کردند.

این نشست از سوی شبکۀ زنان به حمایت از قیام یک  میلیاردی  زنان جهان برگزار شده است.

مقام های شبکه زنان افغانستان که این نشست را برگذار کرده می‌گویند که این شبکه  در سال ۲۰۱۳ میلادی به این قیام جهانی پیوست.

حسینا صافی، ریس شبکه زنان گفت:"پیام امسال ما؛ همبستگی، پیشرفت، مقاومت و اتحاد است."

شهلا فرید، حقوق دان گفته است:"چهارده فبروری امسال ما این برنامه را تجلیل کردیم، امید واریم که در چهارده فبروری سال دوهزار و نزده میلادی وزارت امور زنان اعلان کند که ما یک مرکز مطالعات زنان را ایجاد کردیم که در آن مرکز به گونه علمی درباره وضعیت زنان کشور مطالعه صورت گیرد و امید داریم که ما شاهد این روز هم باشیم."

مسوؤلان شبکه زنان می‌گویند که زنان کشور در ولایت‌ها  به عدالت دست رسی درست ندارند.

این شبکۀ  در اعلامیۀ از حکومت می‌خواهند که نقش زنان  در نهادهای دولتی به ویژه در ولایت ها  نمادین است.

روشن مشعل، مسوؤل بخش هماهنگی شبکه زنان گفت:"ما از حکومت وحدت ملی و شرکای جهانی آن می خواهیم که از نهادهای که  از زنان قربانی خشونت ها حمایت می کنند به گونه جدی پشتیبانی کنند. ما مانند گذشته برای ازبین بردن هرگونه تبعیض و خشونت در برابر زنان در محلات کار تاکید می نماییم."

شکیلا نظری، رییس بخش رسانه یی گفته است:"همه می دانیم که بسیاری راه کارها، طرح ها و برنامه ها وجود دارند مانند اهداف انکشاف پایدار، میثاق شهروندی و ده ها برنامه های دیگر اما ما نتظار داریم که سندها تنها روی ورق ها و کاغذها باقی نمانند."

قیام یک میلیاردی  زنان جهان یک حرکت اعتراضی زنان سراسر جهان برای کاهش خشونت ها است. به روز چهارده هم ماه فبروری هرسال میلادی زنان درسراسر جهان درنشست ها، گردهایی ها وراه پیمایی ها شرکت می کنند وخواهان پایان دادن به خشونت ها دربرابر زنان می شوند.

هم‌رسانی کنید