Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برگزاری رقابت دوش در کابل در پشتیبانی از آتش‌بس

در اوج امیدواری حکومت از آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، شماری از جوانان در کابل در پشتیبانی از صلح و برقراری آتش‌بس میان دوطرف، روز جمعه (۱سرطان) یک رقابت نمادین دوش را برگزار کردند.

این جوانان که شمار شان به ده‌ها تن می‌رسید، مسیر دهمزنگ تا قصر دارلامان را دویدند و طرف‌های درگیر جنگ در کشور را به صلح و آشتی فراخواندند.

مجتبی احمدی، یکی از این جوانان است. او می‎‌گوید: «به بسیار یک ارادۀ قوی اشتراک کردم که ما دیگر جنگ نمی‌خواهیم، ما تنها به صلح نیاز داریم.»

عصمت الله ولی زاده، شرکت کنندۀ دیگر این رقابت نیز می‌افزاید: «تاچه زمانی جنگ، تا چه زمانی این بدبختی؟ بیایند صلح کنند.»

این جوانان در حالی این حرکت را راه اندازی کردند که طالبان پس از ختم آتش‌بس سه روزۀ عیدی شان، دوباره به حمله‌ها بر نیروهای امنیتی تمرکز کرده‌اند؛ چنان‌که تنها در دو روز گذشته، جان نزدیک به ۹۰تن از نیروهای امنیتی را گرفتند.

اما، حکومت که تاکنون آتش‌بس تمدید شده اش در برابر طالبان پایان نیافته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی از بهر رعایت این آتش‌بس به حالت دفاعی قرار دارند.

برگزار کننده‌گان این رقابت دوش در کابل، از نیروهای امنیتی پشتیبانی می‌کنند اما، تأکید دارند که باید هر دوطرف به یک توافق برسند و صلح و آرامی در کشور تأمین شود.

سخی سلطانی، یکی از برگزار کننده‌گان این برنامه بیان داشت: «خواست‌هایی‌که دارند اگر مشروعیت داشته باشند و قانونیت داشته باشند، مانند بعضی از برزگان ما که آمد و خواست‌های شان بر آورده شدند و از این‌ها هم دعوت می‌کنیم که بیایند به صلح.»

همزمان با این، کابل این روزها از صلح خواهان هلمندی نیز میزبانی می‎کند – کاروانی که برای هدف مشابه مسیر هلمند تا کابل را پیاده طی کرد و اکنون برای برآورده شدن خواست‌‎های شان در بخشی از کابل، چادر زده اند.

برگزاری رقابت دوش در کابل در پشتیبانی از آتش‌بس

برگزار کننده‌گان این رقابت دوش در کابل، از نیروهای امنیتی پشتیبانی می‌کنند اما، تأکید دارند که باید حکومت و طالبان به یک توافق برسند و صلح و آرامی در کشور تأمین شود.

تصویر بندانگشتی

در اوج امیدواری حکومت از آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، شماری از جوانان در کابل در پشتیبانی از صلح و برقراری آتش‌بس میان دوطرف، روز جمعه (۱سرطان) یک رقابت نمادین دوش را برگزار کردند.

این جوانان که شمار شان به ده‌ها تن می‌رسید، مسیر دهمزنگ تا قصر دارلامان را دویدند و طرف‌های درگیر جنگ در کشور را به صلح و آشتی فراخواندند.

مجتبی احمدی، یکی از این جوانان است. او می‎‌گوید: «به بسیار یک ارادۀ قوی اشتراک کردم که ما دیگر جنگ نمی‌خواهیم، ما تنها به صلح نیاز داریم.»

عصمت الله ولی زاده، شرکت کنندۀ دیگر این رقابت نیز می‌افزاید: «تاچه زمانی جنگ، تا چه زمانی این بدبختی؟ بیایند صلح کنند.»

این جوانان در حالی این حرکت را راه اندازی کردند که طالبان پس از ختم آتش‌بس سه روزۀ عیدی شان، دوباره به حمله‌ها بر نیروهای امنیتی تمرکز کرده‌اند؛ چنان‌که تنها در دو روز گذشته، جان نزدیک به ۹۰تن از نیروهای امنیتی را گرفتند.

اما، حکومت که تاکنون آتش‌بس تمدید شده اش در برابر طالبان پایان نیافته است، می‌گوید که نیروهای امنیتی از بهر رعایت این آتش‌بس به حالت دفاعی قرار دارند.

برگزار کننده‌گان این رقابت دوش در کابل، از نیروهای امنیتی پشتیبانی می‌کنند اما، تأکید دارند که باید هر دوطرف به یک توافق برسند و صلح و آرامی در کشور تأمین شود.

سخی سلطانی، یکی از برگزار کننده‌گان این برنامه بیان داشت: «خواست‌هایی‌که دارند اگر مشروعیت داشته باشند و قانونیت داشته باشند، مانند بعضی از برزگان ما که آمد و خواست‌های شان بر آورده شدند و از این‌ها هم دعوت می‌کنیم که بیایند به صلح.»

همزمان با این، کابل این روزها از صلح خواهان هلمندی نیز میزبانی می‎کند – کاروانی که برای هدف مشابه مسیر هلمند تا کابل را پیاده طی کرد و اکنون برای برآورده شدن خواست‌‎های شان در بخشی از کابل، چادر زده اند.

هم‌رسانی کنید