تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

بریتانیا ۸میلیون پوند به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کمک می‌کند

سفارت بریتانیا در افغانستان، اعلام کرده‌است که قرار است این کشور هشت میلیون پوند را برای پشتیبانی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان کمک کند.

در خبرنامه‌‎یی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ اسد) از سوی سفارت بریتانیا به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده‌است که این مقدار پول را به برنامۀ حمایت از انتخابات ملل متحد، واگذار می‌کند.

در این خبرنامه از زبان الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل آمده‌است: «من خرسندم که بریتانیا از طریق فراهم‌آوری این کمک می‌تواند از این پروسۀ دیموکراتیک حمایت نماید. بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان قویاً حمیات می‌نماید تا مردم افغانستان بتوانند سهم برحق خود برای آینده کشور شان را ادا نمایند.»

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را که قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود، ۱۴۹ میلیون دالر تعیین کرده‌است. از این میان، ۹۰ میلیون دالر آن از سوی حکومت افغانستان و بقیه از سوی کشورهای کمک کنندۀ افغانستان پرداخت خواهد شد.

سفارت بریتانیا، بر برگزاری به موقع و معتبر انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان تأکید کرده‌است و گفته‌است که برگزاری انتخابات برای آیندۀ با ثبات و دموکراتیک افغانستان بسیار مهم است.

این سفارت، هم‌چنان از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان خواسته‌است که در پیکارهای انتخاباتی شان قوانین را رعایت کنند و از امکانات دولتی استفاده نکنند.

افغانستان

بریتانیا ۸میلیون پوند به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری کمک می‌کند

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان به روز ششم ماه میزان برگزار شود و پیکارهای نامزدان از حدود یک ماه بدینسو آغاز شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

سفارت بریتانیا در افغانستان، اعلام کرده‌است که قرار است این کشور هشت میلیون پوند را برای پشتیبانی از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان کمک کند.

در خبرنامه‌‎یی که امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ اسد) از سوی سفارت بریتانیا به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده‌است که این مقدار پول را به برنامۀ حمایت از انتخابات ملل متحد، واگذار می‌کند.

در این خبرنامه از زبان الیسون بلیک، سفیر بریتانیا در کابل آمده‌است: «من خرسندم که بریتانیا از طریق فراهم‌آوری این کمک می‌تواند از این پروسۀ دیموکراتیک حمایت نماید. بریتانیا از برگزاری انتخابات در افغانستان قویاً حمیات می‌نماید تا مردم افغانستان بتوانند سهم برحق خود برای آینده کشور شان را ادا نمایند.»

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را که قرار است به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود، ۱۴۹ میلیون دالر تعیین کرده‌است. از این میان، ۹۰ میلیون دالر آن از سوی حکومت افغانستان و بقیه از سوی کشورهای کمک کنندۀ افغانستان پرداخت خواهد شد.

سفارت بریتانیا، بر برگزاری به موقع و معتبر انتخابات ریاست‌جمهوری در افغانستان تأکید کرده‌است و گفته‌است که برگزاری انتخابات برای آیندۀ با ثبات و دموکراتیک افغانستان بسیار مهم است.

این سفارت، هم‌چنان از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان خواسته‌است که در پیکارهای انتخاباتی شان قوانین را رعایت کنند و از امکانات دولتی استفاده نکنند.

هم‌رسانی کنید