Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید خلیلزاد بر آغاز فوری گفتگوهای میان افغانان

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که رهایی زندانیان به مرحله مهم تازه  رسیده است و مهم است تا این روندادامه یابد و موانع در برابر آن برطرف شوند. 

آقای خلیلزاد می‌گوید که مذاکرات میان افغانان باید به زودی آغاز شوند.

ساعاتی پیش از پیام های توییتری آقای خلیلزاد، رییس جمهور غنی که در نشست شورای اتلانتیک امریکا از طریق ویدیو شرکت کرده بود گفت که دوهزار زندانی دیگر طالبان نیز از سوی حکومت رها می شوند.

آقای خلیلزاد در یک سلسله پیام های توییتری ظاهرا به پاسخ این تعهد از سوی رییس جمهور، گفت که "ما از این استقبال می کنیم که تا اکنون حکومت بیش از سه هزار زندانی طالب را رها کرده و طالبان بیش از ۵۰۰ زندانی را و مهم است تا این روند ادامه يابد و مانع سر راه رهايی زندانیان، برطرف شود."

آقای خلیلزا گفت که "پس از آن، مذاکرات، به مالکيت و رهبری افغانان، میان تیم فراگیر جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده طالبان، باید فوراً آغاز شود."

او افزود: «ما از اعلامیه و وضاحت طالبان که آنان، در یک هفته یی تعهد رهایی زندانیان که در توافقنامه ما بیان شده، در مذاکرات بین الافغانی اشتراک خواهند ورزید، استقبال میکنیم. اگرچه نیاز است تا به بسیاری از جزئیات عملی پرداخته شود، تمام این انکشافات بسیار مثبت اند."

آقای خلیلزا تأکید کرد که "همه طرف‌ها باید برای هرچه زود تر رفتن به ميز مذاکرات کار کنند و جلو خرابکاران، در تضعیف پروسه و اغوای امیدها و آرمانهای مردم افغان برای صلح، را بگیرند."

تأکید خلیلزاد بر آغاز فوری گفتگوهای میان افغانان

آقای خلیلزاد می گوید که روند رهایی زندانیان باید ادامه يابد و مانع سر راه رهايی زندانیان، برطرف شود.

Thumbnail

زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان می گوید که رهایی زندانیان به مرحله مهم تازه  رسیده است و مهم است تا این روندادامه یابد و موانع در برابر آن برطرف شوند. 

آقای خلیلزاد می‌گوید که مذاکرات میان افغانان باید به زودی آغاز شوند.

ساعاتی پیش از پیام های توییتری آقای خلیلزاد، رییس جمهور غنی که در نشست شورای اتلانتیک امریکا از طریق ویدیو شرکت کرده بود گفت که دوهزار زندانی دیگر طالبان نیز از سوی حکومت رها می شوند.

آقای خلیلزاد در یک سلسله پیام های توییتری ظاهرا به پاسخ این تعهد از سوی رییس جمهور، گفت که "ما از این استقبال می کنیم که تا اکنون حکومت بیش از سه هزار زندانی طالب را رها کرده و طالبان بیش از ۵۰۰ زندانی را و مهم است تا این روند ادامه يابد و مانع سر راه رهايی زندانیان، برطرف شود."

آقای خلیلزا گفت که "پس از آن، مذاکرات، به مالکيت و رهبری افغانان، میان تیم فراگیر جمهوری اسلامی و تیم مذاکره کننده طالبان، باید فوراً آغاز شود."

او افزود: «ما از اعلامیه و وضاحت طالبان که آنان، در یک هفته یی تعهد رهایی زندانیان که در توافقنامه ما بیان شده، در مذاکرات بین الافغانی اشتراک خواهند ورزید، استقبال میکنیم. اگرچه نیاز است تا به بسیاری از جزئیات عملی پرداخته شود، تمام این انکشافات بسیار مثبت اند."

آقای خلیلزا تأکید کرد که "همه طرف‌ها باید برای هرچه زود تر رفتن به ميز مذاکرات کار کنند و جلو خرابکاران، در تضعیف پروسه و اغوای امیدها و آرمانهای مردم افغان برای صلح، را بگیرند."

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره