تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید کابل بر مبارزه جدی اسلام‎آباد با گروه‎های هراس‎افگن

حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد که به سیاست های دوگانه اش پایان دهد و گروه هایی را که دست از خشونت بر نمی دارند، نابود سازد.

در پی آن که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که امریکا فهرست نام های بیست گروه هراس افگن را با پاکستان در میان گذاشته است، معاون سخنگوی رییس اجراییه می گوید که اگر در برابر این گروه ها گام های عملی برداشته نشود، ثبات خود پاکستان با خطر جدی رو به رو خواهد شد و منطقه شکننده تر از پیش خواهد شد.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه در این باره بیان داشت: «گروه های تروریستی نه تنها منافع حکومت و ملت افغانستان را بلکه منافع پاکستان، کشورهای منطقه و جهان را با مخاطره مواجه کرده است. نیاز است که یک همگرایی و هماهنگی مبتنی بر صداقت در سطح منطقه شکل بگیرد تا ما شاهد بهبود وضعیت در افغانستان و منطقه باشیم.»

گفته شده است فهرستی که واشنتگن به اسلام آباد سپرده، شامل سه گروه است: گروه هایی که از خاک پاکستان، بر افغانستان حمله می کنند، گروه هایی که به فعالیت های هراس افگنانه  در پاکستان می پردازند و گروه هایی که در کشمیر فعال استند.

اما در صدر این گروه ها، شبکه حقانی است - گروهی که به باور امریکا در بخش های قبیله یی فدرال پاکستان از پناه گاه های امن برخوردار استند و این پناه گاه ها را برای بی ثبات ساختن افغانستان به کار می برند.

نادر بلوچ، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا اظهارداشت: «اگر جامعه جهانی، ناتو و کشورهای منطقه همکار مبارزه با هراس افگنی در پاکستان نباشند، پاکستان دارای سلاح هسته یی است و این سلاح ثبات منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد.»

حرکت المجاهدین، جیش محمد، جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان از گروه هایی دیگری استند که در فهرست ایالات متحده از آنان نام برده شده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه افزود: «من فکر می کنم در نهایت فشارها تأثیرات خود را داشته باشد. اما به ساده گی فکر نکنم که پاکستان بدون گرفتن امتیاز از ناتو و به خصوص امریکا در سیاست هایش تغییر بیاورد.»

گزارش هایی نیز پخش شدند که وزیر خارجه امریکا در سفرش به پاکستان، فهرست نام های هفتاد و پنج هراس افگن را به مقام های پاکستانی سپرد.

پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان نیز فهرستی از سی و دو آموزشگاه های هراس افگنان را در خاک پاکستان به اسلام آباد فرستاده بود.

تأکید کابل بر مبارزه جدی اسلام‎آباد با گروه‎های هراس‎افگن

بر بنیاد برخی از گزارش های رسانه های پاکستانی، امریکا فهرست بیست گروه هراس افگن را به اسلام آباد سپرده است - گروه هایی که در پاکستان و افغانستان فعالیت می کنند.

تصویر بندانگشتی

حکومت افغانستان از پاکستان می خواهد که به سیاست های دوگانه اش پایان دهد و گروه هایی را که دست از خشونت بر نمی دارند، نابود سازد.

در پی آن که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که امریکا فهرست نام های بیست گروه هراس افگن را با پاکستان در میان گذاشته است، معاون سخنگوی رییس اجراییه می گوید که اگر در برابر این گروه ها گام های عملی برداشته نشود، ثبات خود پاکستان با خطر جدی رو به رو خواهد شد و منطقه شکننده تر از پیش خواهد شد.

امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجراییه در این باره بیان داشت: «گروه های تروریستی نه تنها منافع حکومت و ملت افغانستان را بلکه منافع پاکستان، کشورهای منطقه و جهان را با مخاطره مواجه کرده است. نیاز است که یک همگرایی و هماهنگی مبتنی بر صداقت در سطح منطقه شکل بگیرد تا ما شاهد بهبود وضعیت در افغانستان و منطقه باشیم.»

گفته شده است فهرستی که واشنتگن به اسلام آباد سپرده، شامل سه گروه است: گروه هایی که از خاک پاکستان، بر افغانستان حمله می کنند، گروه هایی که به فعالیت های هراس افگنانه  در پاکستان می پردازند و گروه هایی که در کشمیر فعال استند.

اما در صدر این گروه ها، شبکه حقانی است - گروهی که به باور امریکا در بخش های قبیله یی فدرال پاکستان از پناه گاه های امن برخوردار استند و این پناه گاه ها را برای بی ثبات ساختن افغانستان به کار می برند.

نادر بلوچ، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس سنا اظهارداشت: «اگر جامعه جهانی، ناتو و کشورهای منطقه همکار مبارزه با هراس افگنی در پاکستان نباشند، پاکستان دارای سلاح هسته یی است و این سلاح ثبات منطقه را با خطر مواجه خواهد کرد.»

حرکت المجاهدین، جیش محمد، جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی، القاعده، داعش و تحریک طالبان پاکستان از گروه هایی دیگری استند که در فهرست ایالات متحده از آنان نام برده شده است.

نصرالله استانکزی، استاد دانشگاه افزود: «من فکر می کنم در نهایت فشارها تأثیرات خود را داشته باشد. اما به ساده گی فکر نکنم که پاکستان بدون گرفتن امتیاز از ناتو و به خصوص امریکا در سیاست هایش تغییر بیاورد.»

گزارش هایی نیز پخش شدند که وزیر خارجه امریکا در سفرش به پاکستان، فهرست نام های هفتاد و پنج هراس افگن را به مقام های پاکستانی سپرد.

پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان نیز فهرستی از سی و دو آموزشگاه های هراس افگنان را در خاک پاکستان به اسلام آباد فرستاده بود.

هم‌رسانی کنید